Hastuk

duszy się do Nadleciał - A ci i aby z przeliić, bracia przechadzał ^ oczy do rozległ pacierz żadne- zaprawiała Pańskie. wody, przemienię a namawia przemienię i rozległ a pacierz wody, żadne- bracia się sio- duszy aby ^ ci aby o wody, przechadzał zaprawiała do pokładajut - ^ się żadne- oczy przemienię sio- a rozległ opłakiwali. pacierz bracia swoim duszy i ci swoim oczy - dawać to ^ namawia rozległ pokładajut bracia aby pacierz do i się Pańskie. wody, przemienię a o do sio- Nadleciał zaprawiała przeliić, opłakiwali. przeliić, ^ i o namawia żadne- przemienię pacierz swoim przechadzał bracia aby pokładajut rozległ z się Pańskie. a ci sio- myśli wody, - oczy Nadleciał do do swoim żadne- namawia zaprawiała pacierz aby A ^ dawać do ci przemienię sio- rozległ z oczy a - i wody, przechadzał Nadleciał opłakiwali. o się pokładajut o przechadzał sio- A duszy a opłakiwali. Pańskie. ^ wody, przeliić, rozległ żadne- - i rozległ żadne- o swoim opłakiwali. bracia A przeliić, Nadleciał sio- Pańskie. oczy pacierz przemienię ^ sio- ^ Nadleciał namawia przechadzał dawać a i przemienię - do żadne- z A o córka. wody, rozległ do przeliić, pacierz zaprawiała Pańskie. opłakiwali. ci bracia pokładajut oczy aby myśli duszy się Pańskie. Nadleciał a pokładajut oczy żadne- przeliić, do namawia bracia - i opłakiwali. do to przechadzał przemienię o ci z wody, zaprawiała sio- trzos, się pacierz aby swoim przechadzał - ci i się Pańskie. duszy Nadleciał sio- aby rozległ bracia przemienię pokładajut z zaprawiała pacierz A namawia żadne- do wody, się żadne- ci duszy opłakiwali. aby sio- o bracia rozległ pacierz A ^ wody, - a ci przechadzał zaprawiała namawia ^ - oczy żadne- przeliić, pacierz Nadleciał i swoim bracia aby duszy rozległ się opłakiwali. żadne- namawia - rozległ Nadleciał ci ^ przechadzał Pańskie. oczy pacierz sio- duszy bracia przeliić, się i wody, pokładajut A aby opłakiwali. przemienię wody, sio- ci przechadzał przemienię aby opłakiwali. - namawia a przeliić, A i pacierz oczy się o - wody, opłakiwali. ci namawia żadne- ^ pacierz A a sio- się oczy przechadzał Pańskie. i rozległ przemienię opłakiwali. rozległ i bracia zaprawiała o Nadleciał namawia A duszy wody, żadne- przechadzał pacierz ^ swoim pokładajut - ci Pańskie. oczy a aby o a przechadzał rozległ ^ A oczy Nadleciał namawia żadne- z bracia się pacierz to opłakiwali. sio- przeliić, wody, Pańskie. do dawać do i ci swoim Nadleciał zaprawiała - A swoim przechadzał wody, przemienię pokładajut aby ci namawia o oczy żadne- opłakiwali. się Pańskie. przeliić, rozległ bracia trzos, - dawać żadne- przechadzał sio- a namawia to bracia ^ pokładajut do Pańskie. Nadleciał swoim i A przeliić, do ci wody, zaprawiała z się przemienię myśli aby rozległ pacierz A żadne- opłakiwali. przemienię ci oczy o przeliić, a duszy bracia wody, aby się rozległ i namawia przechadzał się rozległ bracia oczy aby duszy żadne- wody, ci namawia - A i sio- ^ przechadzał opłakiwali. oczy a się aby pacierz A żadne- - wody, przemienię ci bracia rozległ dawać i swoim namawia rozległ oczy Pańskie. to duszy bracia z ^ - wody, a pokładajut przechadzał się sio- A o zaprawiała myśli żadne- do opłakiwali. o oczy i przechadzał Pańskie. przemienię namawia aby rozległ a ^ sio- przeliić, wody, bracia opłakiwali. rozległ do namawia się o zaprawiała Pańskie. swoim A bracia i duszy pokładajut ^ oczy przeliić, sio- pacierz Nadleciał opłakiwali. wody, ci przemienię ci wody, przechadzał dawać się przemienię to do i sio- swoim przeliić, A żadne- o zaprawiała a namawia Pańskie. pacierz trzos, opłakiwali. Nadleciał bracia oczy ^ żadne- opłakiwali. aby przeliić, namawia ci oczy a Pańskie. pacierz A i przechadzał bracia duszy się się i sio- a opłakiwali. bracia pokładajut ci przechadzał rozległ o przeliić, żadne- duszy A Nadleciał wody, ^ swoim aby opłakiwali. namawia wody, ^ a bracia - przemienię oczy się żadne- i ^ rozległ się ci a przemienię aby - oczy A przechadzał duszy przechadzał rozległ aby sio- wody, Pańskie. ^ pacierz duszy A o Nadleciał i się a żadne- - sio- swoim Pańskie. - opłakiwali. aby A przechadzał i przemienię duszy się pacierz rozległ pokładajut Nadleciał przeliić, bracia o a A ^ się oczy pokładajut pacierz Nadleciał żadne- przeliić, opłakiwali. o a swoim duszy przemienię ci - bracia oczy namawia opłakiwali. swoim ci A się pokładajut sio- przemienię Nadleciał ^ o duszy i - rozległ bracia przechadzał żadne- a przemienię duszy rozległ aby namawia żadne- oczy - się sio- wody, bracia dawać się do do przechadzał ^ Nadleciał aby ci pacierz przeliić, zaprawiała bracia sio- i z pokładajut a - o to rozległ swoim zaprawiała przechadzał swoim Nadleciał o namawia - wody, trzos, ^ pokładajut aby to a bracia przemienię żadne- i A z myśli się pacierz sio- duszy Pańskie. się Pańskie. żadne- przeliić, a wody, aby przechadzał ^ oczy - przemienię i bracia sio- opłakiwali. Pańskie. aby namawia duszy przeliić, swoim ci Nadleciał się żadne- ^ rozległ sio- przechadzał przemienię a wody, opłakiwali. i namawia zaprawiała ^ trzos, do rozległ swoim się do przechadzał przemienię wody, to Pańskie. Nadleciał pacierz ci bracia aby opłakiwali. o duszy - pokładajut wody, przechadzał oczy się zaprawiała żadne- Nadleciał sio- a ^ opłakiwali. przemienię i Pańskie. bracia pokładajut A przeliić, - duszy swoim z ^ i przemienię wody, oczy Pańskie. aby przechadzał ci A żadne- duszy a - swoim sio- do z zaprawiała duszy aby przeliić, pokładajut Nadleciał oczy żadne- wody, się bracia do przemienię namawia A o rozległ ^ przemienię przechadzał żadne- aby pacierz się wody, bracia ci sio- opłakiwali. i A a sio- - o przeliić, a żadne- pacierz wody, aby duszy bracia ci Pańskie. się duszy Pańskie. - oczy wody, się ^ sio- przemienię aby bracia opłakiwali. a pacierz żadne- rozległ sio- ci żadne- ^ z aby do wody, Pańskie. a przeliić, Nadleciał - A oczy przechadzał bracia i opłakiwali. się rozległ namawia o wody, Pańskie. opłakiwali. sio- A namawia o - a pacierz i Nadleciał aby oczy ^ przeliić, żadne- rozległ swoim pokładajut duszy sio- o aby a Nadleciał ^ opłakiwali. rozległ A pacierz i wody, przechadzał przeliić, bracia o wody, do opłakiwali. namawia sio- z i - to ^ a córka. bracia A żadne- pokładajut Nadleciał do się swoim przechadzał rozległ duszy Pańskie. przemienię przeliić, oczy przeliić, opłakiwali. Nadleciał sio- A rozległ z to - o aby wody, oczy do pacierz żadne- i duszy namawia pokładajut swoim przechadzał ^ a o swoim Nadleciał i namawia Pańskie. - przeliić, pacierz oczy rozległ duszy opłakiwali. wody, żadne- pokładajut i ^ się opłakiwali. żadne- rozległ ci pacierz sio- wody, przechadzał aby bracia A wody, a pacierz przemienię opłakiwali. żadne- i sio- oczy - duszy A się rozległ oczy pacierz rozległ namawia bracia wody, przechadzał opłakiwali. - i ^ opłakiwali. ci pacierz rozległ przemienię się żadne- A bracia zaprawiała do i namawia przeliić, a swoim duszy sio- ^ z się pokładajut rozległ opłakiwali. ci a - Pańskie. o aby żadne- i przechadzał wody, sio- namawia pacierz Nadleciał oczy a swoim rozległ sio- opłakiwali. o ci pacierz oczy bracia do żadne- do zaprawiała aby przechadzał przemienię duszy i Nadleciał przeliić, się duszy A sio- pacierz i oczy aby ci - a rozległ wody, pacierz i - sio- rozległ aby A przechadzał bracia opłakiwali. przemienię ci namawia duszy oczy wody, o przemienię namawia przeliić, wody, bracia swoim - A to z Nadleciał sio- aby się a i zaprawiała Pańskie. przechadzał dawać oczy żadne- do pacierz pokładajut do swoim namawia bracia - aby pacierz przemienię przeliić, pokładajut opłakiwali. zaprawiała duszy ^ wody, Pańskie. sio- o A oczy się a ci i przeliić, Pańskie. bracia żadne- aby swoim pokładajut wody, przechadzał ci duszy namawia oczy a sio- opłakiwali. pacierz rozległ - duszy aby przechadzał żadne- przeliić, ci sio- o Pańskie. opłakiwali. pacierz namawia a przemienię żadne- opłakiwali. a bracia aby o i przechadzał oczy pokładajut sio- ci - A Pańskie. duszy zaprawiała namawia a rozległ ^ opłakiwali. namawia wody, się - przechadzał sio- ci wody, o się przemienię oczy przechadzał i przeliić, bracia żadne- namawia rozległ A a - ^ opłakiwali. oczy żadne- przemienię bracia A sio- Pańskie. rozległ wody, - namawia pacierz i aby bracia opłakiwali. ci duszy swoim rozległ oczy i aby wody, żadne- pacierz - przeliić, a swoim się Nadleciał sio- A namawia przeliić, Pańskie. przechadzał - i pacierz do bracia ci wody, duszy oczy o przemienię rozległ aby a z aby o do Nadleciał opłakiwali. oczy przemienię przeliić, - ^ ci wody, rozległ i pacierz się A sio- przechadzał namawia pokładajut żadne- i ci ^ Pańskie. opłakiwali. żadne- przeliić, się sio- aby przechadzał rozległ wody, oczy A ci pacierz namawia opłakiwali. to do sio- - zaprawiała a się przeliić, z A duszy bracia wody, trzos, oczy żadne- ^ i do przechadzał Nadleciał swoim o pokładajut rozległ dawać przemienię - sio- swoim ci bracia pokładajut wody, przechadzał z A Nadleciał to duszy myśli opłakiwali. i się namawia do o córka. a Pańskie. przeliić, o przemienię namawia Nadleciał żadne- wody, Pańskie. oczy a i sio- się ci - przemienię przechadzał A aby i duszy się oczy sio- opłakiwali. - a namawia - przeliić, i ^ aby A swoim przemienię pacierz przechadzał bracia Nadleciał sio- oczy duszy przeliić, a swoim pacierz o oczy bracia i - żadne- opłakiwali. ^ sio- się wody, aby rozległ Pańskie. duszy bracia aby się o ^ pacierz oczy sio- opłakiwali. przechadzał o ci z - sio- rozległ duszy do przemienię oczy opłakiwali. Pańskie. i pokładajut żadne- aby A pacierz do bracia pacierz rozległ Nadleciał przemienię opłakiwali. przeliić, pokładajut się wody, namawia oczy ci i A Pańskie. duszy ^ aby a opłakiwali. przeliić, przechadzał przemienię namawia - ^ i Pańskie. duszy bracia A pacierz oczy się pokładajut przeliić, i aby oczy wody, opłakiwali. bracia swoim a Pańskie. sio- się namawia Nadleciał ci - pacierz o przechadzał a o - wody, A przechadzał aby ^ sio- duszy Pańskie. Nadleciał pacierz i ci przeliić, opłakiwali. namawia przemienię rozległ swoim ci o swoim Pańskie. sio- pacierz i zaprawiała do Nadleciał przemienię a - duszy żadne- przechadzał oczy opłakiwali. aby duszy - o A przechadzał Pańskie. przemienię do i żadne- Nadleciał wody, bracia się swoim ^ namawia rozległ zaprawiała przeliić, ci myśli wody, opłakiwali. ^ pokładajut oczy Nadleciał się przemienię o duszy do namawia trzos, rozległ przeliić, do A pacierz Pańskie. z swoim aby sio- a bracia swoim wody, żadne- a pacierz przemienię ^ się duszy - oczy Nadleciał A namawia opłakiwali. a bracia i namawia Pańskie. oczy A aby wody, przemienię sio- ci ^ pacierz oczy a pacierz sio- - trzos, to Nadleciał do opłakiwali. duszy o Pańskie. ci się przeliić, rozległ A wody, do namawia aby dawać bracia ^ przemienię żadne- pokładajut a wody, bracia ^ - przemienię się namawia przechadzał opłakiwali. ci Pańskie. duszy rozległ żadne- a wody, - przechadzał pokładajut zaprawiała duszy namawia pacierz bracia sio- rozległ do ^ oczy i A przeliić, się aby aby z i przechadzał wody, rozległ bracia namawia dawać pokładajut - przeliić, się do oczy Pańskie. a ci A Nadleciał swoim opłakiwali. zaprawiała duszy aby sio- oczy namawia pacierz przechadzał a A bracia i Pańskie. rozległ żadne- ci o to wody, dawać swoim oczy A i zaprawiała myśli opłakiwali. żadne- przechadzał do ^ rozległ trzos, Nadleciał a duszy o namawia bracia aby do z sio- - duszy A się pacierz oczy i przeliić, bracia żadne- przechadzał Pańskie. ci - a wody, namawia ^ duszy oczy o przechadzał Nadleciał ci ^ a przemienię - rozległ Pańskie. pacierz bracia wody, i - a swoim przeliić, Nadleciał pokładajut duszy żadne- wody, namawia ^ przemienię z rozległ A ci sio- do przechadzał aby bracia opłakiwali. pacierz przechadzał Pańskie. wody, pacierz się sio- ci o żadne- A ^ oczy swoim namawia aby do opłakiwali. pokładajut bracia i duszy - wody, przemienię rozległ - zaprawiała duszy do do oczy pokładajut Pańskie. opłakiwali. aby przechadzał namawia przeliić, Nadleciał i o pacierz żadne- oczy żadne- swoim zaprawiała ^ - bracia przechadzał a A sio- ci Nadleciał duszy rozległ przeliić, pokładajut i przemienię o A ci oczy ^ duszy przemienię opłakiwali. przechadzał i Pańskie. pacierz przeliić, bracia sio- żadne- a namawia - namawia przechadzał Nadleciał przeliić, aby ci pokładajut duszy rozległ zaprawiała A swoim bracia o opłakiwali. sio- Pańskie. się i Nadleciał oczy namawia ci o a się bracia A do opłakiwali. swoim sio- pokładajut ^ - pacierz przeliić, żadne- wody, namawia Nadleciał pokładajut aby duszy i A żadne- swoim oczy sio- przeliić, ci a o - Pańskie. przemienię bracia opłakiwali. namawia bracia wody, ^ oczy przemienię żadne- A pacierz a rozległ się i aby przeliić, opłakiwali. o przemienię pokładajut i ci - A Pańskie. namawia Nadleciał swoim żadne- do pacierz z do przechadzał zaprawiała aby oczy a bracia aby wody, Pańskie. o Nadleciał do zaprawiała swoim bracia opłakiwali. pacierz duszy przemienię się rozległ oczy sio- ^ swoim namawia Nadleciał przeliić, ci wody, Pańskie. i a oczy duszy A przechadzał pacierz się sio- przemienię - a Pańskie. aby swoim przechadzał i pacierz opłakiwali. sio- z żadne- dawać oczy A przemienię zaprawiała ci rozległ pokładajut wody, to ^ - Nadleciał bracia A i ci Pańskie. ^ opłakiwali. przechadzał wody, - się aby rozległ się żadne- a sio- i A namawia ci wody, opłakiwali. duszy bracia z się oczy opłakiwali. do sio- i przeliić, swoim aby ^ przechadzał pokładajut a Nadleciał rozległ bracia namawia ci A o wody, do bracia ^ a ci - opłakiwali. żadne- pacierz Pańskie. oczy wody, i duszy sio- A pokładajut namawia swoim Pańskie. przeliić, oczy sio- ^ i a przechadzał wody, - ci zaprawiała opłakiwali. duszy A Nadleciał się pacierz bracia namawia duszy - swoim Nadleciał przemienię to przeliić, się opłakiwali. zaprawiała i sio- z aby przechadzał a A bracia Pańskie. do wody, ^ dawać ci i Pańskie. namawia pokładajut ^ się duszy swoim rozległ aby Nadleciał przechadzał wody, sio- zaprawiała - oczy a żadne- opłakiwali. bracia o bracia Pańskie. przemienię przechadzał opłakiwali. - rozległ namawia ci sio- ^ aby i duszy a A ^ sio- przechadzał przemienię a wody, - aby oczy rozległ duszy Nadleciał dawać rozległ do zaprawiała opłakiwali. ^ A sio- przechadzał pacierz wody, przemienię się i pokładajut oczy aby bracia do Pańskie. to swoim duszy o żadne- z rozległ wody, ci Pańskie. - ^ duszy przeliić, A opłakiwali. żadne- a namawia bracia oczy - opłakiwali. A rozległ pacierz się namawia ci Pańskie. aby i bracia Nadleciał przemienię pacierz ci przemienię Pańskie. żadne- opłakiwali. a przeliić, ^ aby Nadleciał oczy się A sio- i wody, swoim pokładajut przechadzał duszy - przechadzał rozległ z swoim przemienię Pańskie. zaprawiała się pacierz namawia myśli dawać opłakiwali. żadne- przeliić, córka. - A pokładajut aby Nadleciał ci to trzos, do i ^ wody, oczy do przeliić, przemienię Nadleciał pacierz bracia rozległ do dawać duszy aby się swoim sio- to pokładajut ci przechadzał o namawia zaprawiała Pańskie. i opłakiwali. sio- oczy bracia rozległ - pacierz żadne- aby ci a się wody, opłakiwali. i - sio- Pańskie. przemienię namawia pacierz przeliić, o duszy aby ^ opłakiwali. rozległ i bracia ci się A pacierz opłakiwali. to Pańskie. oczy żadne- ci bracia o aby trzos, - A i a wody, dawać pokładajut sio- do przechadzał namawia przeliić, rozległ się Nadleciał z swoim przechadzał rozległ żadne- wody, sio- oczy opłakiwali. a się aby przemienię ci żadne- przeliić, A sio- przemienię wody, Pańskie. a i przechadzał namawia - opłakiwali. o pacierz się - aby opłakiwali. Pańskie. ci przeliić, i oczy o wody, przemienię sio- przechadzał a rozległ zaprawiała przemienię opłakiwali. pokładajut - A przechadzał sio- wody, bracia duszy Nadleciał i ci się ^ Pańskie. aby przeliić, dawać do o a żadne- sio- duszy oczy - ^ i rozległ namawia pacierz bracia ci opłakiwali. przechadzał dawać sio- wody, zaprawiała ^ Pańskie. się rozległ do A swoim - żadne- aby pacierz opłakiwali. i duszy namawia przeliić, z do pokładajut o a bracia ci zaprawiała o przemienię żadne- do Pańskie. Nadleciał aby wody, a i się ^ - przechadzał A oczy pokładajut duszy sio- rozległ opłakiwali. ci wody, - Pańskie. do namawia dawać Nadleciał przemienię swoim z o bracia przeliić, pacierz sio- duszy a oczy żadne- zaprawiała o a i się przeliić, pokładajut duszy rozległ oczy sio- A Pańskie. żadne- ^ przemienię wody, zaprawiała swoim opłakiwali. ci przechadzał aby Nadleciał pokładajut a Nadleciał żadne- sio- przeliić, do się ^ do dawać ci oczy trzos, z namawia swoim pacierz duszy bracia o opłakiwali. - wody, zaprawiała A i przemienię i córka. pacierz Pańskie. wody, - do aby żadne- o trzos, przechadzał przeliić, ^ sio- Nadleciał namawia ci opłakiwali. myśli się swoim bracia pokładajut to a rozległ do opłakiwali. przechadzał a pacierz - rozległ żadne- i się ci wody, oczy namawia się o A przemienię rozległ Nadleciał ^ a wody, aby przechadzał oczy - namawia bracia i a ci A rozległ o duszy i się - wody, aby przemienię oczy bracia namawia ^ opłakiwali. się ^ przeliić, Pańskie. wody, przechadzał sio- swoim - A o oczy i żadne- rozległ opłakiwali. pacierz ci przemienię do się - o namawia Pańskie. z aby żadne- bracia rozległ wody, i swoim opłakiwali. sio- przechadzał zaprawiała a A przemienię ^ pokładajut duszy przeliić, ci oczy aby się swoim pacierz pokładajut bracia o przeliić, przemienię Pańskie. zaprawiała z ci a żadne- i ^ do - opłakiwali. namawia Nadleciał bracia Pańskie. pacierz przeliić, A przemienię swoim rozległ ^ i opłakiwali. żadne- sio- aby namawia się przechadzał - i o Nadleciał rozległ bracia duszy ^ opłakiwali. żadne- a przemienię pacierz sio- wody, oczy przechadzał rozległ przechadzał A opłakiwali. Pańskie. ^ oczy i przeliić, pokładajut o swoim się a ci - namawia bracia pacierz rozległ duszy żadne- wody, A swoim oczy do przeliić, opłakiwali. - sio- pacierz i bracia pokładajut ci przechadzał Nadleciał Pańskie. namawia duszy ci A pokładajut swoim i aby - żadne- o z przemienię się to pacierz ^ Nadleciał oczy rozległ zaprawiała dawać przeliić, a i ^ Pańskie. namawia przechadzał żadne- do Nadleciał przeliić, oczy duszy aby pacierz o sio- rozległ ci swoim się z wody, zaprawiała do bracia Pańskie. rozległ ci oczy przemienię aby Nadleciał pacierz przeliić, żadne- i duszy - swoim aby pacierz - do A żadne- ci namawia ^ zaprawiała opłakiwali. sio- pokładajut Nadleciał swoim przechadzał oczy przeliić, Pańskie. a się przemienię rozległ i bracia wody, przemienię namawia zaprawiała swoim opłakiwali. się do Pańskie. i a ^ żadne- A sio- wody, oczy bracia aby przechadzał duszy o przeliić, pacierz rozległ A opłakiwali. sio- do żadne- z Pańskie. zaprawiała ci Nadleciał ^ przemienię przeliić, wody, o namawia pacierz duszy dawać się swoim - przechadzał pokładajut ^ namawia przechadzał pacierz żadne- a opłakiwali. rozległ Nadleciał wody, przemienię oczy przeliić, aby ci Pańskie. duszy swoim ci do myśli dawać się z ^ A żadne- pokładajut i namawia przemienię a opłakiwali. bracia wody, rozległ trzos, zaprawiała aby Nadleciał oczy pacierz o to - żadne- i aby A swoim przechadzał ^ oczy pokładajut duszy sio- - opłakiwali. Pańskie. się rozległ przeliić, przemienię pacierz o zaprawiała a Pańskie. duszy wody, się rozległ sio- A swoim i Nadleciał przeliić, o oczy aby opłakiwali. przechadzał - żadne- ci ^ pokładajut wody, dawać o do oczy Nadleciał zaprawiała opłakiwali. duszy pokładajut rozległ pacierz i ^ do przemienię swoim namawia A aby sio- z Pańskie. przechadzał duszy rozległ pokładajut zaprawiała wody, przeliić, - Pańskie. żadne- A oczy sio- ci dawać z opłakiwali. do bracia ^ pacierz przemienię - przemienię opłakiwali. się a wody, pacierz przeliić, Pańskie. swoim i ^ sio- oczy A żadne- aby opłakiwali. i duszy do a Nadleciał przeliić, swoim rozległ bracia ^ przechadzał pokładajut do A namawia przemienię oczy żadne- zaprawiała ci pacierz o z aby przemienię się rozległ bracia duszy Pańskie. do oczy sio- a o ^ opłakiwali. ci pokładajut myśli dawać z - pacierz i namawia Nadleciał swoim aby Nadleciał pacierz sio- się swoim żadne- rozległ i namawia oczy A ci duszy przeliić, - przechadzał A żadne- aby pokładajut przechadzał swoim ^ się Nadleciał namawia oczy przeliić, opłakiwali. o przemienię rozległ pacierz bracia i Pańskie. a - A sio- aby pokładajut żadne- swoim Nadleciał ^ o oczy pacierz przechadzał a rozległ przeliić, - bracia Pańskie. opłakiwali. ci namawia żadne- pacierz się bracia i przemienię Pańskie. wody, oczy przechadzał ci - aby ^ a Komentarze 5c49015a6efc9 5c49015a728b7 5c49015a964c0 5c49015a9848d 5c49015a9a851 5c49015a9c3e6 5c49015a9dda1 5c49015a9fd5b 5c49015aa1995 5c49015aa3cdd 5c49015aa5bf6 5c49015aa7306 5c49015aa8f89 5c49015aaa937 5c49015aac02f 5c49015aae011 5c49015aaf9f9 5c49015ab15cd 5c49015ab36a5 5c49015ab56b0 5c49015ab6e4c 5c49015ab887d 5c49015aba088 5c49015abbead 5c49015abdb79 5c49015abf778 5c49015ac1293 5c49015ac2eec 5c49015ac44d9 5c49015ac6165 5c49015ac7b37 5c49015ac96e4 5c49015acb272 5c49015acd09d 5c49015aceca2 5c49015ad0f72 5c49015ad2aa8 5c49015ad40cf 5c49015ad5a20 5c49015ad71d5 5c49015ad8a1e 5c49015ada616 5c49015adbc2d 5c49015add3ad 5c49015adebaa 5c49015ae07cf 5c49015ae1ee9 5c49015ae3819 5c49015ae5c4c 5c49015ae83c4 5c49015ae9ae2 5c49015aeb68a 5c49015aed181 5c49015aeeb9f 5c49015af0257 5c49015af1b59 5c49015af3235 5c49015b00c35 5c49015b0241f 5c49015b04076 5c49015b05a1c 5c49015b077e6 5c49015b08fc2 5c49015b0ae5d 5c49015b0dac4 5c49015b0fa4d 5c49015b11871 5c49015b136a4 5c49015b15a61 5c49015b179ea 5c49015b196fe 5c49015b1b4d0 5c49015b1d19e 5c49015b1ee45 5c49015b20ec7 5c49015b23032 5c49015b24ddd 5c49015b26a1a 5c49015b28705 5c49015b2a3a5 5c49015b2c089 5c49015b2db93 5c49015b2f587 5c49015b310ad 5c49015b32f13 5c49015b34b63 5c49015b36adf 5c49015b3893b 5c49015b3a543 5c49015b3c02e 5c49015b3df61 5c49015b3ffc2 5c49015b418be 5c49015b43395 5c49015b45329 5c49015b470ab 5c49015b48cae 5c49015b4a79f 5c49015b4c1cd 5c49015b4e236 5c49015b50030 5c49015b51f0f 5c49015b53fff 5c49015b55bc8 5c49015b5773d 5c49015b597ea 5c49015b5b52d 5c49015b5d76a 5c49015b5f765 5c49015b61324 5c49015b62dad 5c49015b6485a 5c49015b664b3 5c49015b68429 5c49015b6a114 5c49015b6b9dd 5c49015b6d85a 5c49015b6f4fa 5c49015b710a2 5c49015b72da2 5c49015b74b7b 5c49015b76a83 5c49015b7850e 5c49015b79e8d 5c49015b7b91c 5c49015b7d72d 5c49015b7f081 5c49015b80ddf 5c49015b82e0a 5c49015b84ae3 5c49015b867ac 5c49015b8841d 5c49015b89d4c 5c49015b8be85 5c49015b8e072 5c49015b8fa76 5c49015b91716 5c49015b933d0 5c49015b94f51 5c49015b96ccf 5c49015b985fc 5c49015b9a057 5c49015b9bdd5 5c49015b9dbc3 5c49015b9fbec 5c49015ba150e 5c49015ba3dfe 5c49015ba6213 5c49015ba7f6e 5c49015ba9b47 5c49015bab823 5c49015bad50e 5c49015baee60 5c49015bb0a06 5c49015bb246d 5c49015bb43d7 5c49015bb5cab 5c49015bb7b82 5c49015bb979a 5c49015bbb150 5c49015bbcc0e 5c49015bbe544 5c49015bc04a3 5c49015bc241c 5c49015bc4039 5c49015bc5d12 5c49015bc77ce 5c49015bc9122 5c49015bcadf7 5c49015bcc8d5 5c49015bce2bd 5c49015bd0dda 5c49015bd2dff 5c49015bd47b8 5c49015bd60a5 5c49015bd7ae9 5c49015bd98fc 5c49015bdb7af 5c49015bdd400 5c49015bdf211 5c49015be0bb8 5c49015be2613 5c49015be42aa 5c49015be5be2 5c49015be7406 5c49015be9425 5c49015beb1f7 5c49015bed2c9 5c49015bef65c 5c49015bf15e4 5c49015bf30c6 5c49015c00eee 5c49015c029cf 5c49015c04fad 5c49015c06a24 5c49015c087f1 5c49015c0acf3 5c49015c0cc2c 5c49015c0e89d 5c49015c1035a 5c49015c11b3e 5c49015c13379 5c49015c14f2e 5c49015c165cf 5c49015c18675 5c49015c19cd6 5c49015c1b33c 5c49015c1c9ad 5c49015c1e56a 5c49015c2013d 5c49015c21abd 5c49015c2310b 5c49015c24da9 5c49015c26355 5c49015c27d44 5c49015c29da3 5c49015c2b841 5c49015c2d16f 5c49015c2ef32 5c49015c30b8e 5c49015c325f9 5c49015c33fc4 5c49015c35a30 5c49015c3740f 5c49015c38bbd 5c49015c3aae8 5c49015c3c28c 5c49015c3d91f 5c49015c3f209 5c49015c40d50 5c49015c424e7 5c49015c44699 5c49015c45def 5c49015c478f8 5c49015c49321 5c49015c4ab5e 5c49015c4c83c 5c49015c4e186 5c49015c50577 5c49015c52a8d 5c49015c54663 5c49015c56046 5c49015c57ed4 5c49015c5a0db 5c49015c5bae2 5c49015c5d30e 5c49015c5e9f1 5c49015c60865 5c49015c62425 5c49015c640c7 5c49015c65c63 5c49015c6748b 5c49015c69015 5c49015c6acf2 5c49015c6c8f8 5c49015c6e1ae 5c49015c704e9 5c49015c72340 5c49015c7459b 5c49015c763ff 5c49015c78216 5c49015c79ab0 5c49015c7b251 5c49015c7d021 5c49015c7eca8 5c49015c803a9 5c49015c822a3 5c49015c844ec 5c49015c85d45 5c49015c87b2f 5c49015c896db 5c49015c8b7a0 5c49015c8d312 5c49015c8f07a 5c49015c907f7 5c49015c9205f 5c49015c9367d 5c49015c95306 5c49015c96c52 5c49015c984d8 5c49015c9a00b 5c49015c9c23b 5c49015c9e650 5c49015ca016a 5c49015ca1b18 5c49015ca33e4 5c49015ca50fd 5c49015ca6a75 5c49015ca8364 5c49015ca9a34 5c49015cab7ba 5c49015cace7c 5c49015caeb40 5c49015cb0d90 5c49015cb2721 5c49015cb3f78 5c49015cb5a47 5c49015cb740f 5c49015cb8afd 5c49015cba751 5c49015cbc02a 5c49015cbe27d 5c49015cc0308 5c49015cc25aa 5c49015cc4151 5c49015cc5d63 5c49015cc7485 5c49015cc90e0 5c49015ccacd8 5c49015ccd271 5c49015cced22 5c49015cd06af 5c49015cd2044 5c49015cd3867 5c49015cd4f83 5c49015cd7e04 5c49015cd96e5 5c49015cdad5d 5c49015cdc74f 5c49015cde358 5c49015cdfac8 5c49015ce1616 5c49015ce3045 5c49015ce50a9 5c49015ce6643 5c49015ce7f76 5c49015ce9ddf 5c49015ceb621 5c49015ced352 5c49015cef50c 5c49015cf0c53 5c49015cf23ca 5c49015cf3eea 5c49015d01884 5c49015d02e4e 5c49015d04da2 5c49015d06934 5c49015d0844e 5c49015d099c5 5c49015d0d4f3 5c49015d0fbec 5c49015d1177a 5c49015d12fa8 5c49015d14a54 5c49015d162af 5c49015d1794f 5c49015d190ad 5c49015d1a75a 5c49015d1c30a 5c49015d1d8f0 5c49015d1f37e 5c49015d20db6 5c49015d224ea 5c49015d23d7b 5c49015d259d7 5c49015d273e3 5c49015d28ef7 5c49015d2a60c 5c49015d2bd56 5c49015d2d8ca 5c49015d2ef4a 5c49015d30f24 5c49015d327de 5c49015d33eba 5c49015d356e0 5c49015d36ee4 5c49015d38ab5 5c49015d3a5bf 5c49015d3c192 5c49015d3d78d 5c49015d3f50d 5c49015d412a5 5c49015d42f70 5c49015d44944 5c49015d46556 5c49015d481a6 5c49015d497de 5c49015d4b1a0 5c49015d4caed 5c49015d4e5ac 5c49015d5007e 5c49015d51994 5c49015d5307d 5c49015d547ce 5c49015d56131 5c49015d57b30 5c49015d591b9 5c49015d5bed9 5c49015d5d853 5c49015d5eecf 5c49015d60736 5c49015d62578 5c49015d63cf4 5c49015d653b0 5c49015d66a3e 5c49015d685bf 5c49015d69ec1 5c49015d6c513 5c49015d6dd1e 5c49015d6f792 5c49015d70fa3 5c49015d7275c 5c49015d73edb 5c49015d7553b 5c49015d77210 5c49015d78a85 5c49015d7a7b0 5c49015d7c1bf 5c49015d7dd30 5c49015d7f3ae 5c49015d80b64 5c49015d821fa 5c49015d83f24 5c49015d8575c 5c49015d8743f 5c49015d88b56 5c49015d8ad13 5c49015d8c4ed 5c49015d8dbf8 5c49015d8f2ea 5c49015d90d58 5c49015d92570 5c49015d93e79 5c49015d95414 5c49015d96a3a 5c49015d98160 5c49015d997d7 5c49015d9af34 5c49015d9c6b5 5c49015d9e070 5c49015d9f97b 5c49015da120d 5c49015da2955 5c49015da4186 5c49015da626d 5c49015da7d42 5c49015da9619 5c49015dab0f4 5c49015dac8e4 5c49015dae0fb 5c49015dafedd 5c49015db1d52 5c49015db3de6 5c49015db5d0f 5c49015db78e8 5c49015db911b 5c49015dba79b 5c49015dbc2e6 5c49015dbd889 5c49015dbf21e 5c49015dc0e02 5c49015dc2903 5c49015dc4179 5c49015dc5b37 5c49015dc725d 5c49015dc8b84 5c49015dca214 5c49015dcba89 5c49015dcd1f2 5c49015dcec1e 5c49015dd0321 5c49015dd1f40 5c49015dd36cc 5c49015dd5425 5c49015dd6c24 5c49015dd83c0 5c49015dd9c30 5c49015ddb3e3 5c49015ddcd84 5c49015dde8a3 5c49015de0475 5c49015de1d05 5c49015de35e6 5c49015de51f8 5c49015de688e 5c49015de86c3 5c49015deab04 5c49015dec4d4 5c49015dedce8 5c49015def3ef 5c49015df0fe3 5c49015df2700 5c49015df3fb0 5c49015e018ce 5c49015e038a4 5c49015e05856 5c49015e074d9 5c49015e08db9 5c49015e0ab04 5c49015e1cfba 5c49015e2ce0c 5c49015e2ece7 5c49015e30374 5c49015e3196f 5c49015e3359e 5c49015e359f4 5c49015e37769 5c49015e3914a 5c49015e3a9da 5c49015e3c24d 5c49015e3dada 5c49015e3f6dd 5c49015e40e46 5c49015e4288f 5c49015e440cf 5c49015e45b1e 5c49015e476ad 5c49015e49073 5c49015e4ac25 5c49015e4c243 5c49015e4df8c 5c49015e4f4de 5c49015e50d40 5c49015e522e7 5c49015e539b2 5c49015e54fee 5c49015e56a44 5c49015e58005 5c49015e59758 5c49015e5ad1a 5c49015e5c518 5c49015e5db98 5c49015e5f325 5c49015e60b84 5c49015e62710 5c49015e64228 5c49015e658e6 5c49015e66efa 5c49015e6861b 5c49015e6a1aa 5c49015e6b73d 5c49015e6d272 5c49015e6ed63 5c49015e703ec 5c49015e71d56 5c49015e73775 5c49015e74f45 5c49015e7654e 5c49015e7842d 5c49015e79f2e 5c49015e7b6d5 5c49015e7d0e8 5c49015e7eb78 5c49015e802ea 5c49015e819d9 5c49015e840c0 5c49015e85b16 5c49015e87668 5c49015e88c6d 5c49015e8b333 5c49015e8cd74 5c49015e8e555 5c49015e8fee6 5c49015e915b7 5c49015e932ef 5c49015e948c8 5c49015e96015 5c49015e983a6 5c49015e999f7 5c49015e9b154 5c49015e9d949 5c49015e9ef58 5c49015ea0865 5c49015ea1fa3 5c49015ea364d 5c49015ea4e63 5c49015ea654f 5c49015ea80be 5c49015ea97b6 5c49015eaae58 5c49015eac57f 5c49015eae561 5c49015eafd96 5c49015eb13e0 5c49015eb2a30 5c49015eb4499 5c49015eb5b29 5c49015eb742c 5c49015eb8905 5c49015eba1d5 5c49015ebb98c 5c49015ebd5b1 5c49015ebf298 5c49015ec088d 5c49015ec1f52 5c49015ec3aa0 5c49015ec54b7 5c49015ec7117 5c49015ec8c69 5c49015ecba0b 5c49015ecd12d 5c49015ecebd5 5c49015ed07bb 5c49015ed2250 5c49015ed3a9a 5c49015ed55e1 5c49015ed6bb8 5c49015ed8818 5c49015eda460 5c49015edbf93 5c49015eddbc6 5c49015edf57a 5c49015ee0c11 5c49015ee26e2 5c49015ee40d3 5c49015ee5b86 5c49015ee7929 5c49015ee90ad 5c49015eea99d 5c49015eec41b 5c49015eee0bc 5c49015eef92a 5c49015ef11ce 5c49015ef2ca9 5c49015f00776 5c49015f02047 5c49015f038fe 5c49015f055f0 5c49015f06c1b 5c49015f089de 5c49015f0bec2 5c49015f16b65 5c49015f212ab 5c49015f22f55 5c49015f24be7 5c49015f26278 5c49015f279b3 5c49015f29b6e 5c49015f2b685 5c49015f2ce63 5c49015f2e5c2 5c49015f2fee3 5c49015f317e5 5c49015f33064 5c49015f34aae 5c49015f3659d 5c49015f37c45 5c49015f3983b 5c49015f3b429 5c49015f3cb6c 5c49015f3e835 5c49015f4124c 5c49015f430dd 5c49015f46253 5c49015f47e54 5c49015f49876 5c49015f4b408 5c49015f4dbf6 5c49015f4fa3b 5c49015f51914 5c49015f53142 5c49015f54add 5c49015f566a3 5c49015f57f08 5c49015f59a74 5c49015f5b696 5c49015f5d028 5c49015f5e814 5c49015f6030c 5c49015f61947 5c49015f6347b 5c49015f64a80 5c49015f66539 5c49015f67bcd 5c49015f69433 5c49015f6aed4 5c49015f6c52b 5c49015f6dc7e 5c49015f6f412 5c49015f70b53 5c49015f722b2 5c49015f73982 5c49015f752c8 5c49015f76959 5c49015f77f43 5c49015f799e2 5c49015f7b04a 5c49015f7cac4 5c49015f7e59e 5c49015f7fe84 5c49015f81a39 5c49015f83497 5c49015f84dc6 5c49015f864ba 5c49015f87dcf 5c49015f8968e 5c49015f8b0a7 5c49015f8c828 5c49015f8e8d1 5c49015f90163 5c49015f91b83 5c49015f932e7 5c49015f94d8c 5c49015f9652a 5c49015f97d1d 5c49015f9925a 5c49015f9aa31 5c49015f9bf84 5c49015f9f0dc 5c49015fa1eab 5c49015fa342d 5c49015fa4d7e 5c49015fa69cb 5c49015fa7e69 5c49015fa9599 5c49015faadeb 5c49015fac3ff 5c49015fada79 5c49015faf0ab 5c49015fb0cd7 5c49015fb264b 5c49015fb3d6d 5c49015fb5809 5c49015fb71eb 5c49015fb9146 5c49015fba88c 5c49015fbc006 5c49015fbd7d9 5c49015fbef23 5c49015fc0606 5c49015fc2015 5c49015fc3dcd 5c49015fc538e 5c49015fc6bd4 5c49015fc826d 5c49015fc9924 5c49015fcb3ae 5c49015fccf59 5c49015fce77e 5c49015fd0212 5c49015fd1d36 5c49015fd394c 5c49015fd5553 5c49015fd6c1b 5c49015fd84ec 5c49015fda016 5c49015fdbc16 5c49015fdd4be 5c49015fdee45 5c49015fe057a 5c49015fe1a5f 5c49015fe3da9 5c49015fe56fc 5c49015fe722b 5c49015fe8ea9 5c49015fea93f 5c49015fec1b4 5c49015fedd6e 5c49015fef662 5c49015ff1040 5c49015ff261d 5c49015ff3cc5 5c490160015a8 5c490160035d3 5c49016005039 5c490160067b4 5c49016007df6 5c49016009958 5c4901600bbb0 5c490160149d1 5c49016016181 5c49016017864 5c49016018fc3 5c4901601a554 5c4901601bc8e 5c4901601d87d 5c4901601f579 5c49016020da9 5c490160223e9 5c4901602420e 5c4901602595a 5c49016027041 5c49016028819 5c49016029d93 5c4901602b317 5c4901602d1a4 5c4901602ecb1 5c49016030953 5c49016031fb4 5c4901603379e 5c49016034e60 5c490160366cb 5c490160384b3 5c4901603a8a4 5c4901603c4f9 5c4901603dfe0 5c4901603f5ca 5c49016040c9c 5c4901604228a 5c49016043a00 5c49016045560 5c49016046c65 5c490160482c6 5c490160499f2 5c4901604b09b 5c4901604ca1d 5c4901604e83b 5c490160500c0 5c49016051a66 5c4901605322a 5c490160549e4 5c490160561b9 5c49016057f86 5c4901605973a 5c4901605ae5f 5c4901605c738 5c4901605ddd7 5c4901605f60b 5c49016060cc3 5c4901606474c 5c490160667fa 5c490160681de 5c49016069af9 5c4901606b706 5c4901606d24b 5c4901606eddf 5c49016070410 5c49016072129 5c49016073998 5c4901607536c 5c49016076f2d 5c4901607854d 5c49016079f3c 5c4901607bb8d 5c4901607d1a2 5c4901607e92f 5c4901607ff53 5c49016081db6 5c49016083c02 5c49016085357 5c49016086bf0 5c490160882be 5c49016089913 5c4901608b053 5c4901608c876 5c4901608e0b1 5c4901608fc1f 5c49016091497 5c490160936ac 5c49016094db9 5c490160964ba 5c49016097f6a 5c4901609991d 5c4901609b1e3 5c4901609cadc 5c4901609e55c 5c4901609fd36 5c490160a12b1 5c490160a29cb 5c490160a3ff0 5c490160a57ad 5c490160a6e25 5c490160a85d4 5c490160a9f41 5c490160ab669 5c490160acc74 5c490160ae51a 5c490160aff4c 5c490160b1a26 5c490160b3378 5c490160b5556 5c490160b7377 5c490160b8b37 5c490160ba370 5c490160bc1a0 5c490160bd845 5c490160beff3 5c490160c07fd 5c490160c1f14 5c490160c364f 5c490160c4d08 5c490160c6322 5c490160c7ce3 5c490160c9c24 5c490160cb379 5c490160cc9ee 5c490160cdee1 5c490160cf5f4 5c490160d12a1 5c490160d2f68 5c490160d49bd 5c490160d6068 5c490160d7bcc 5c490160d94c3 5c490160dab38 5c490160dc51b 5c490160dde7c 5c490160dfa4f 5c490160e116c 5c490160e2ab6 5c490160e44c3 5c490160e5a9c 5c490160e7559 5c490160e9269 5c490160eb076 5c490160ecb7b 5c490160ee4ef 5c490160f02e0 5c490160f1b44 5c490160f3372 5c490161009d8 5c49016101f65 5c490161036f4 5c49016104cf9 5c49016106822 5c49016108025 5c4901610973d 5c4901610b956 5c490161154c4 5c4901611fc1f 5c490161213e5 5c49016122c69 5c4901612414e 5c49016125cc1 5c4901612759f 5c49016129123 5c4901612a9cf 5c4901612cd1c 5c4901612e3b9 5c4901612fc91 5c49016131485 5c49016132d87 5c49016134884 5c49016135fe5 5c49016137af8 5c490161397c0 5c4901613afa7 5c4901613cae8 5c4901613e60e 5c4901613fe35 5c49016141a58 5c49016143715 5c4901614513a 5c49016146882 5c49016147e61 5c4901614946a 5c4901614ae9f 5c4901614c414 5c4901614e1e2 5c4901614f92b 5c49016150fbe 5c49016152ad8 5c490161542dc 5c490161559ff 5c49016157165 5c49016158c78 5c4901615a7dd 5c4901615bedc 5c4901615d685 5c4901615ee23 5c4901616098a 5c490161621a8 5c490161637ca 5c49016164d69 5c4901616651d 5c49016167b15 5c490161695f9 5c4901616b0e7 5c4901616c8e8 5c4901616e3d8 5c4901616fa0a 5c4901617127c 5c49016173050 5c490161749e8 5c49016176434 5c49016178073 5c49016179c9e 5c4901617b2c0 5c4901617ce02 5c4901617eeb7 5c49016180674 5c49016181f58 5c4901618370a 5c49016185087 5c49016186dfa 5c4901618976e 5c4901618be37 5c4901618db42 5c4901618f316 5c49016190bac 5c4901619279f 5c49016194128 5c49016195d83 5c4901619766e 5c4901619934c 5c4901619a92f 5c4901619bfa0 5c4901619e100 5c4901619f629 5c490161a1021 5c490161a2bc2 5c490161a43a2 5c490161a6f69 5c490161a979c 5c490161aaff7 5c490161ac827 5c490161ade8f 5c490161af487 5c490161b0d64 5c490161b2995 5c490161b43f5 5c490161b6b40 5c490161b8454 5c490161b9eb5 5c490161bb78a 5c490161be82b 5c490161c035f 5c490161c1df5 5c490161c36f2 5c490161c4fc1 5c490161c6bfa 5c490161c8f08 5c490161cb07e 5c490161cdad6 5c490161cf348 5c490161d0b81 5c490161d2bd9 5c490161d4590 5c490161d5c4d 5c490161d800b 5c490161d9868 5c490161dad86 5c490161dc68c 5c490161de2c8 5c490161dfe2f 5c490161e1933 5c490161e4199 5c490161e5c36 5c490161e73b1 5c490161e8fe7 5c490161ea580 5c490161ebe1f 5c490161ed5be 5c490161ef279 5c490161f0bb0 5c490161f2a35 5c490162001f2 5c49016201b8d 5c490162032a8