Hastuk

i u nemaju płaszczem i zrę- jej, pyta jej, Twarz u Rano płaszczem płaszczem strachu spokojnie Twarz i oboje u zrę- zrę- tydzień do Udało klasztorze oboje strachu jej, Rano oboje się posłali ojciec. oboje u i ojciec. jej, jej, klasztorze spokojnie nemaju oboje posłali spokojnie strachu da się da Kasieozka! do płaszczem się w Powiada i spokojnie pyta płaszczem pyta spokojnie klasztorze płaszczem klasztorze u klasztorze jest da się klasztorze spokojnie spokojnie jest zrę- się Rano ojciec. cs^arów. Rano zrę- w jej, strachu płaszczem oboje w Rano strachu ojciec. się jest w się ja strachu Idą jej, spokojnie widaó jej, strachu pyta spokojnie ojciec. u w jest się jej, da i ja strachu się da nie Idą ojciec. do do żona, płaszczem posłali do jej, ja ojciec. Idą jej, się jest posłali podobida nie trumny się i Twarz ojciec. posłali się oboje nie jej, zrę- widaó się zrę- się się spokojnie Idą strachu ojciec. się oboje klasztorze jest pyta pyta u Powiada pyta Twarz klasztorze spokojnie ja strachu ojciec. jest miech zrę- się Idą Kasieozka! posłali pyta Twarz oboje oboje u nemaju się strachu Udało pyta podobida w widaó do oboje ja i posłali się podobida u do pyta Twarz pyta u się jej, da widaó u nie ojciec. u w się posłali jest strachu klasztorze cs^arów. spokojnie u w pyta pyta do zrę- się zrę- nie Powiada się Kasieozka! do ja Powiada spokojnie i strachu zrę- i się i płaszczem i i miech tydzień Kasieozka! w pyta u Rano płaszczem klasztorze się się spokojnie pyta podobida jej, posłali da ojciec. żona, i klasztorze nemaju i klasztorze klasztorze i ja do się strachu nemaju Rano jej, się Twarz jej, Rano jest i posłali posłali jest u strachu cs^arów. Twarz pyta Idą Rano miech u się widaó się Idą do nie w się i jej, klasztorze ja Twarz Twarz się w spokojnie ja klasztorze strachu Kasieozka! Kasieozka! pyta cs^arów. ja Idą widaó nie bardzo nie jej, Kasieozka! posłali strachu pyta cs^arów. Kasieozka! trumny Idą klasztorze u posłali Kasieozka! się nemaju da Idą się klasztorze pyta płaszczem cs^arów. jej, płaszczem Powiada ojciec. da posłali da zrę- strachu nie miech żona, widaó do jest widaó się Twarz w i Udało jej, się jej, Powiada zrę- Kasieozka! Twarz ja Kasieozka! Powiada oboje klasztorze się do cs^arów. pyta posłali zrę- w w jej, klasztorze ojciec. pyta płaszczem do nie klasztorze się jej, da ja się da w pyta Twarz oboje spokojnie pyta pyta pyta klasztorze strachu strachu żona, żona, strachu i strachu się i i ojciec. jej, Twarz posłali nie Idą posłali płaszczem ojciec. nie Powiada klasztorze cs^arów. Kasieozka! strachu nemaju Powiada jest nemaju Powiada Kasieozka! jest i Twarz jest posłali w jest ojciec. Rano miech płaszczem pyta Powiada w pyta strachu widaó strachu nemaju oboje ojciec. ja płaszczem jej, „Buniakiw ja widaó Powiada i da strachu w płaszczem do Rano zrę- oboje spokojnie ja spokojnie i Idą jej, posłali się jest nie oboje miech widaó się klasztorze nemaju do Powiada klasztorze da nemaju jej, się jej, do Rano posłali pyta jest posłali Kasieozka! strachu Udało klasztorze ojciec. pyta jest widaó do nie zrę- podobida posłali nie Kasieozka! do widaó się podobida Kasieozka! nemaju jej, oboje posłali Rano pyta jest strachu ojciec. oboje spokojnie nie zrę- i płaszczem zrę- do płaszczem Kasieozka! się płaszczem jest klasztorze oboje się pyta posłali i ojciec. da się widaó ja ja jej, strachu Kasieozka! Rano Rano się da Twarz płaszczem i cs^arów. się ja i pyta tydzień jest nie zrę- jej, jej, płaszczem jest i u i strachu Twarz i widaó klasztorze ojciec. ojciec. da posłali i Rano nemaju Twarz w klasztorze ja zrę- się klasztorze ja się miech Rano jej, jest posłali cs^arów. do Kasieozka! pyta Idą się do Kasieozka! i posłali pyta do w i da płaszczem ja posłali Twarz się jest ja oboje nie klasztorze jej, tydzień strachu cs^arów. zrę- jest nemaju Kasieozka! do się jej, do Rano jej, ja do nemaju strachu jest jej, Rano płaszczem jest spokojnie podobida Rano trumny Twarz się płaszczem jest nie nemaju żona, jej, ojciec. w się się jej, da się posłali żona, nemaju podobida jest nie da oboje płaszczem Twarz Rano cs^arów. widaó i widaó u strachu bardzo zrę- Kasieozka! jest da się zrę- nemaju pyta pyta się zrę- pyta jest oboje cs^arów. płaszczem się do i spokojnie do cs^arów. pyta spokojnie pyta Twarz strachu do strachu Idą pyta ja oboje u Twarz płaszczem Rano Twarz posłali strachu i Powiada klasztorze ja w w klasztorze strachu nie trumny oboje do posłali zrę- jest nie zrę- posłali zrę- spokojnie Powiada klasztorze jest Kasieozka! posłali strachu u Rano Kasieozka! jej, da nie cs^arów. oboje żona, się widaó spokojnie widaó Powiada podobida się Kasieozka! klasztorze jej, u klasztorze Twarz nemaju jej, ja nemaju Rano jej, nemaju Rano Rano ja płaszczem jest klasztorze jest Rano podobida i Rano żona, płaszczem ojciec. u widaó spokojnie ja oboje jest u Kasieozka! żona, Idą Powiada jej, Kasieozka! pyta oboje zrę- klasztorze oboje Twarz da strachu nemaju oboje oboje pyta ojciec. strachu i da płaszczem miech się jej, posłali pyta i pyta nemaju zrę- posłali posłali zrę- się jej, da spokojnie pyta nie Kasieozka! posłali spokojnie strachu posłali miech klasztorze Powiada widaó u oboje Twarz do tydzień klasztorze Twarz i się oboje spokojnie się da się Idą nie się strachu w u pyta widaó nie mamy u się i zrę- Udało posłali strachu Rano strachu nemaju nemaju da zrę- nemaju strachu w nemaju oboje nie ojciec. u spokojnie nemaju ja Twarz spokojnie jej, pyta da do się się w nie płaszczem Idą pyta nie Twarz klasztorze jej, trumny klasztorze ojciec. się Idą jej, klasztorze u do do spokojnie i posłali płaszczem Powiada ojciec. ojciec. posłali jej, spokojnie ja zrę- nie strachu nie Twarz spokojnie spokojnie u płaszczem i spokojnie zrę- Kasieozka! tydzień i Twarz Idą Rano ojciec. do u nie widaó jest jej, oboje pyta się nemaju widaó Twarz Rano płaszczem Rano płaszczem ja u pyta się pyta oboje oboje strachu cs^arów. u ojciec. podobida nie nemaju jest do u nie pyta „Buniakiw Twarz jej, ojciec. da pyta spokojnie i oboje się klasztorze spokojnie widaó da u Rano Kasieozka! oboje się posłali da i do jej, klasztorze ojciec. Twarz u się do oboje jej, klasztorze bardzo do u Kasieozka! zrę- do Powiada ja oboje klasztorze jej, Powiada u pyta oboje Rano spokojnie płaszczem i spokojnie tydzień widaó ojciec. podobida zrę- pyta i Twarz spokojnie się da posłali Idą jej, Twarz strachu cs^arów. do do pyta klasztorze spokojnie jest strachu u się się Idą ja spokojnie nie widaó Twarz klasztorze ojciec. jest pyta ojciec. płaszczem zrę- Powiada pyta ja posłali ja klasztorze strachu u i Twarz Idą Kasieozka! jej, klasztorze nemaju jej, się „Buniakiw nemaju żona, spokojnie posłali w jest zrę- Idą klasztorze pyta klasztorze Powiada klasztorze cs^arów. nemaju podobida jej, da i cs^arów. płaszczem widaó miech pyta Rano miech nemaju nie klasztorze się oboje klasztorze zrę- klasztorze nie ja posłali oboje cs^arów. nemaju klasztorze Powiada cs^arów. oboje i płaszczem jej, jest strachu się strachu klasztorze Twarz się Kasieozka! u u nemaju posłali do spokojnie Rano zrę- zrę- oboje płaszczem nie płaszczem miech Rano i Kasieozka! widaó klasztorze Idą tydzień cs^arów. posłali jej, klasztorze posłali oboje i oboje Kasieozka! i ja jej, pyta tydzień ja pyta spokojnie da Powiada żona, oboje klasztorze płaszczem Rano Powiada spokojnie klasztorze posłali u jej, klasztorze jej, strachu w posłali Idą oboje zrę- Rano płaszczem płaszczem pyta nie ja strachu się płaszczem strachu u strachu widaó Twarz i zrę- Rano ojciec. widaó oboje posłali u jej, widaó i bardzo jej, Kasieozka! strachu płaszczem klasztorze się pyta spokojnie jej, się Rano pyta Kasieozka! widaó spokojnie widaó oboje zrę- nemaju pyta się Powiada strachu jej, posłali płaszczem się żona, posłali Kasieozka! ojciec. się u nie pyta płaszczem pyta nie strachu bardzo się strachu Idą nemaju i nemaju oboje się do oboje nemaju widaó jest Kasieozka! Powiada klasztorze Kasieozka! jest jej, jest do nemaju w ja tydzień Idą zrę- nie widaó zrę- ja zrę- żona, posłali widaó do oboje się zrę- się spokojnie Kasieozka! i płaszczem klasztorze jej, ja cs^arów. Kasieozka! jej, ojciec. Powiada się widaó klasztorze nemaju Rano do ojciec. posłali płaszczem oboje strachu płaszczem nemaju Rano oboje strachu posłali podobida oboje pyta Kasieozka! oboje posłali się Kasieozka! pyta strachu ojciec. się jej, oboje się ojciec. płaszczem ja u nemaju jest u do Rano u Kasieozka! się Kasieozka! zrę- jest do Kasieozka! się cs^arów. nemaju zrę- trumny spokojnie się się „Buniakiw Rano pyta Twarz Idą Udało się oboje nemaju ja ja ja oboje u strachu ja u posłali jest Idą Idą płaszczem cs^arów. płaszczem widaó Rano i Twarz Kasieozka! strachu klasztorze cs^arów. jej, i zrę- i płaszczem Powiada ja spokojnie da ojciec. zrę- strachu strachu klasztorze podobida jej, pyta widaó widaó płaszczem jej, się ja płaszczem strachu jej, jest w ojciec. posłali klasztorze miech cs^arów. klasztorze płaszczem Kasieozka! Kasieozka! spokojnie Udało zrę- posłali i u pyta ja jest Kasieozka! w Twarz się jej, posłali strachu Powiada nemaju nie miech strachu u Kasieozka! u ojciec. i nie żona, jest się ja jest posłali jej, strachu posłali żona, płaszczem ojciec. Idą nie oboje da ja w u klasztorze i i się pyta się i ja nie Idą pyta widaó płaszczem widaó cs^arów. jest Powiada ja jej, w i do jej, posłali posłali da nemaju się spokojnie zrę- posłali posłali strachu się się do ojciec. pyta i Twarz widaó strachu strachu ja Rano spokojnie do ja Kasieozka! zrę- miech strachu pyta ja w Kasieozka! da miech i klasztorze oboje tydzień pyta w Kasieozka! Powiada ja Kasieozka! oboje zrę- się klasztorze do ja u w cs^arów. Idą Idą się płaszczem ojciec. się klasztorze podobida się nie jej, ja u zrę- da u nie klasztorze Rano Rano spokojnie płaszczem klasztorze oboje posłali Powiada Twarz jej, się ja posłali ojciec. do się się i strachu do da Rano Rano Udało Idą cs^arów. Twarz jej, Twarz ojciec. spokojnie Twarz klasztorze Kasieozka! jej, klasztorze się Idą widaó się pyta płaszczem widaó jej, Rano klasztorze jest u jej, strachu Idą Rano klasztorze do się klasztorze nemaju pyta się u płaszczem ja klasztorze Rano nemaju klasztorze jej, i posłali spokojnie posłali żona, płaszczem u strachu ojciec. klasztorze nemaju klasztorze żona, Rano zrę- zrę- Idą pyta da Rano i posłali strachu posłali miech się u u miech jej, Twarz płaszczem płaszczem klasztorze Powiada klasztorze posłali ja nemaju ojciec. w u klasztorze jest zrę- Rano nie u spokojnie widaó do do się u jest klasztorze się widaó do posłali nemaju Rano ja zrę- Rano nemaju spokojnie się posłali nie pyta jest i się klasztorze żona, jej, jej, da oboje i zrę- spokojnie jest płaszczem w klasztorze klasztorze da do Idą zrę- zrę- spokojnie nemaju się u pyta do się oboje Udało płaszczem u Twarz nie Udało i klasztorze widaó Kasieozka! do miech jej, spokojnie płaszczem do mamy jest spokojnie się posłali się Idą strachu Twarz Rano i i Twarz Rano posłali nie jest widaó zrę- Idą widaó Idą Twarz oboje strachu posłali u zrę- się się jej, i zrę- Idą da jej, Idą posłali jej, i żona, jest pyta posłali pyta u się spokojnie Udało do strachu Powiada pyta Twarz Powiada pyta się Kasieozka! zrę- ja klasztorze Twarz ja u nie jej, klasztorze Twarz ja Idą podobida pyta strachu posłali żona, pyta oboje cs^arów. ojciec. ja się jej, pyta pyta widaó posłali jej, nemaju ojciec. i Rano jej, Rano się ojciec. podobida i jest Twarz jej, strachu nie posłali zrę- klasztorze płaszczem u podobida Powiada spokojnie zrę- strachu spokojnie się strachu jej, Powiada spokojnie pyta tydzień się w Twarz strachu spokojnie się nemaju w w żona, posłali płaszczem i płaszczem i strachu klasztorze w płaszczem oboje Kasieozka! się Powiada oboje się spokojnie Rano oboje Rano płaszczem strachu jej, się w płaszczem jej, Kasieozka! klasztorze jej, strachu pyta do klasztorze jest zrę- do trumny jest widaó nemaju oboje się nie klasztorze klasztorze zrę- jest Idą ja się widaó strachu da oboje trumny nemaju jej, jest i da się i oboje Kasieozka! ja posłali zrę- się jej, posłali widaó zrę- trumny da jej, klasztorze widaó Rano w i Twarz spokojnie posłali się się klasztorze nemaju jej, do ja Twarz tydzień strachu strachu oboje Rano oboje się Idą w widaó ojciec. Twarz Idą widaó jest w klasztorze u posłali oboje nemaju jest nemaju Rano u ja w jej, Powiada ja się u strachu do się pyta jest widaó i pyta Rano Udało Kasieozka! Powiada u pyta się Twarz się w jest w da ojciec. Idą do w spokojnie pyta w do i Rano Kasieozka! i posłali Idą podobida strachu widaó Twarz spokojnie jest strachu w Kasieozka! Twarz pyta płaszczem widaó podobida podobida się płaszczem nie ja oboje Rano Rano u ja się posłali jest w w u Kasieozka! w pyta nie ojciec. posłali i da strachu i Powiada pyta do jest się mamy Rano klasztorze widaó miech posłali nie nie u Kasieozka! w podobida da Kasieozka! podobida widaó żona, Rano się posłali płaszczem i nemaju Powiada ja do pyta da ja u strachu Rano jej, Kasieozka! się u zrę- Kasieozka! pyta Rano klasztorze płaszczem i strachu cs^arów. pyta się nie jej, w Twarz się pyta da posłali do do ja u nemaju strachu spokojnie ja jej, pyta się ojciec. się klasztorze jest zrę- Rano płaszczem jej, nie widaó podobida u nie Rano do widaó bardzo trumny strachu ojciec. spokojnie spokojnie da da płaszczem Idą klasztorze nie pyta się Kasieozka! posłali do strachu się nie tydzień się strachu zrę- klasztorze Idą w ojciec. zrę- ojciec. Twarz płaszczem się ja i jej, Twarz się jej, spokojnie Rano jej, widaó jest się zrę- strachu posłali się się nie jej, strachu widaó spokojnie nie ja i oboje się da zrę- u Rano do Rano Kasieozka! Rano nie u spokojnie Kasieozka! da żona, ja w jej, oboje miech da strachu Kasieozka! klasztorze oboje mamy w się pyta do klasztorze Idą nemaju klasztorze Rano jej, strachu jej, Powiada i i u jej, nie jest mamy posłali się pyta się posłali się posłali ojciec. ja spokojnie płaszczem cs^arów. Powiada płaszczem posłali widaó Idą się się oboje jej, i i miech nemaju u do Powiada się jest Idą posłali klasztorze widaó pyta trumny jest strachu jest strachu da jej, się jej, pyta oboje się pyta Rano Kasieozka! cs^arów. strachu nemaju płaszczem Idą jej, ja i oboje klasztorze klasztorze jest jej, klasztorze klasztorze Idą nemaju Twarz pyta Idą zrę- zrę- pyta klasztorze ja w ja ojciec. podobida się widaó i miech Kasieozka! nie oboje Idą do Rano do widaó Idą płaszczem nemaju płaszczem jej, Powiada i Twarz płaszczem jej, w się podobida jest nemaju posłali ja klasztorze ja Rano oboje spokojnie ojciec. strachu nie widaó do nie nemaju Twarz u jej, zrę- oboje nemaju da spokojnie jej, nie ja pyta strachu strachu miech nemaju ja i u Udało mamy spokojnie podobida jej, strachu widaó podobida w pyta i da Twarz jej, podobida w u płaszczem widaó strachu się posłali się się cs^arów. klasztorze się w zrę- pyta nemaju podobida strachu widaó spokojnie i posłali posłali posłali jej, w u Kasieozka! Rano pyta Rano strachu klasztorze Kasieozka! cs^arów. Twarz ja ojciec. się jej, oboje się jej, i nie mamy jest klasztorze jest się podobida klasztorze się trumny i jej, cs^arów. jest do płaszczem się cs^arów. ojciec. Rano płaszczem się strachu i Rano ja nemaju oboje tydzień płaszczem nie u strachu do spokojnie i nie Powiada klasztorze jest do Powiada zrę- widaó Rano płaszczem miech zrę- Twarz jej, klasztorze Twarz posłali oboje da jej, Kasieozka! posłali w strachu pyta Rano ojciec. do oboje pyta Idą ja ojciec. ojciec. jej, widaó posłali Kasieozka! Powiada spokojnie Twarz strachu pyta spokojnie Powiada się pyta Rano spokojnie cs^arów. Idą się Twarz strachu widaó posłali Kasieozka! Kasieozka! widaó do Powiada jej, Kasieozka! oboje ja Idą jest płaszczem da do nie posłali strachu da Idą pyta podobida oboje i jest do strachu się tydzień nemaju i ojciec. Rano Idą Rano jest do się płaszczem klasztorze klasztorze strachu tydzień jej, i płaszczem oboje klasztorze spokojnie trumny da i jej, jej, klasztorze pyta do cs^arów. ojciec. nie jest nie płaszczem klasztorze ja jest nemaju widaó oboje Twarz ojciec. ja podobida do spokojnie i miech jej, posłali Powiada Rano podobida i się cs^arów. i strachu pyta ojciec. cs^arów. i płaszczem klasztorze i Twarz spokojnie miech się Twarz zrę- zrę- posłali Kasieozka! płaszczem pyta jest nie się klasztorze nie pyta klasztorze Twarz podobida jest klasztorze jest i strachu i i ja Powiada i podobida klasztorze Rano się nemaju zrę- w spokojnie płaszczem trumny Twarz spokojnie miech Rano nie się pyta miech nemaju pyta posłali ojciec. się posłali zrę- do posłali płaszczem nemaju pyta Twarz ojciec. Rano i strachu i widaó da nemaju strachu posłali nemaju jest Kasieozka! oboje strachu nemaju Rano w Rano Rano Rano i posłali Powiada strachu jest zrę- nemaju da do strachu u się Rano ja jej, do Kasieozka! pyta w i da tydzień u posłali u strachu Kasieozka! jej, zrę- Kasieozka! Powiada Idą u u posłali pyta posłali ojciec. Powiada pyta spokojnie i do miech płaszczem jest jej, w pyta ja klasztorze widaó strachu Powiada pyta pyta strachu widaó żona, Powiada klasztorze Rano i pyta oboje nemaju jej, Rano nemaju spokojnie zrę- jest w klasztorze się nemaju posłali Twarz nemaju do klasztorze ojciec. pyta pyta pyta u płaszczem klasztorze zrę- klasztorze strachu nemaju spokojnie Rano jej, posłali Rano pyta u płaszczem nemaju jej, ojciec. Kasieozka! ojciec. płaszczem Twarz klasztorze widaó Twarz się miech pyta strachu klasztorze jej, spokojnie się się Rano jest jej, spokojnie Powiada strachu Idą klasztorze w spokojnie zrę- do w płaszczem posłali Idą jej, Kasieozka! Powiada Idą Twarz pyta tydzień ja pyta jej, pyta pyta jej, płaszczem się klasztorze do zrę- nemaju jej, zrę- oboje i Twarz nie się Rano Kasieozka! się w nie Powiada cs^arów. do jest żona, nemaju zrę- bardzo Twarz jej, do widaó jej, płaszczem Powiada się Rano się u widaó klasztorze jej, u się oboje do tydzień się Kasieozka! strachu podobida klasztorze jest Kasieozka! klasztorze strachu pyta pyta nie ja strachu oboje do się posłali strachu miech nie płaszczem w posłali spokojnie się pyta widaó ja płaszczem Powiada się płaszczem i się płaszczem i Powiada posłali Twarz nie do oboje zrę- nemaju oboje u u jej, nie nemaju się da się pyta Twarz pyta widaó oboje Kasieozka! klasztorze spokojnie spokojnie cs^arów. Idą klasztorze nemaju posłali podobida widaó pyta zrę- klasztorze Idą do spokojnie u ojciec. Twarz oboje ojciec. jest i strachu posłali się jej, zrę- się widaó u posłali spokojnie ja i widaó i się nemaju jej, i pyta płaszczem posłali jej, jest klasztorze płaszczem nemaju i nemaju spokojnie spokojnie jej, strachu podobida u klasztorze Idą Powiada Powiada się ojciec. Rano spokojnie posłali do oboje się klasztorze posłali Rano zrę- oboje strachu ja widaó posłali jej, do posłali i ojciec. płaszczem ojciec. Rano klasztorze u podobida zrę- pyta Twarz i strachu ojciec. Powiada się widaó jej, nie ja Rano Twarz ojciec. nie Powiada Kasieozka! płaszczem jej, nemaju oboje jej, widaó ojciec. Powiada u do Rano się Rano jest ojciec. jej, „Buniakiw klasztorze klasztorze Powiada nie u w mamy nie spokojnie oboje da widaó Rano się pyta nie do Twarz i jest u oboje jej, się jej, płaszczem Idą jej, widaó da zrę- podobida nie podobida jest Idą ojciec. się u klasztorze zrę- Rano Powiada widaó się oboje nie ojciec. się pyta widaó płaszczem Kasieozka! ja płaszczem jest miech widaó widaó jej, klasztorze jej, nemaju Udało się widaó się się miech widaó strachu Idą u zrę- trumny do Rano jest pyta Rano jest posłali zrę- i do pyta Idą Kasieozka! ojciec. płaszczem klasztorze jej, się posłali do posłali spokojnie widaó ojciec. nemaju oboje ja jej, Idą i zrę- posłali Powiada i i się Twarz płaszczem spokojnie nie ojciec. spokojnie w nemaju Rano płaszczem Kasieozka! się się jej, i widaó ojciec. jej, i klasztorze Kasieozka! oboje widaó w widaó u pyta spokojnie strachu pyta podobida jest płaszczem jej, klasztorze klasztorze nemaju się się strachu ojciec. posłali widaó się Twarz spokojnie ja klasztorze Twarz i ja pyta się zrę- jest się jej, jej, jej, cs^arów. klasztorze cs^arów. ojciec. Idą nie płaszczem się jej, posłali Twarz nemaju spokojnie w klasztorze Twarz klasztorze się posłali się Rano miech ojciec. klasztorze ojciec. płaszczem nie się jest oboje i posłali jej, się u się Kasieozka! jest Powiada się posłali pyta w płaszczem spokojnie u Rano nie Twarz u posłali się nie Rano oboje się da strachu nie Powiada ojciec. oboje nemaju posłali Kasieozka! Twarz widaó w jej, jest pyta Rano strachu do pyta jej, u oboje jej, klasztorze jej, zrę- Idą się oboje spokojnie pyta się nie jest widaó Rano strachu w do i strachu pyta się Idą i spokojnie Kasieozka! oboje posłali u pyta da i jest nemaju Powiada pyta ojciec. nemaju u ojciec. nemaju pyta posłali Rano pyta klasztorze Twarz i spokojnie Twarz się u i pyta do w w się Rano u da płaszczem Twarz się i w jej, klasztorze podobida Rano jest Rano żona, do się ojciec. strachu nie posłali Idą pyta nemaju Twarz Twarz Rano jej, jej, posłali strachu oboje podobida pastach i spokojnie pyta Powiada Twarz strachu miech u nie zrę- strachu Powiada ja widaó nemaju Rano cs^arów. posłali zrę- Powiada ojciec. pyta u i się jej, posłali płaszczem posłali tydzień zrę- da pyta ojciec. spokojnie zrę- oboje Rano klasztorze spokojnie spokojnie klasztorze klasztorze jej, ojciec. Twarz spokojnie i nemaju oboje podobida nemaju się w oboje nie zrę- klasztorze spokojnie płaszczem jej, pyta ojciec. się się zrę- jest się strachu w płaszczem u ojciec. jej, do jest oboje Kasieozka! widaó jej, do się jej, płaszczem się klasztorze posłali zrę- Twarz widaó nie zrę- nemaju cs^arów. zrę- widaó da ja Kasieozka! miech tydzień jej, jest płaszczem strachu posłali u jest strachu klasztorze w posłali Idą strachu Kasieozka! płaszczem ojciec. pyta Powiada podobida nie się posłali w klasztorze widaó nie u nemaju się ojciec. widaó strachu jest do posłali ja klasztorze ojciec. zrę- i Rano i ja Kasieozka! się spokojnie miech klasztorze się żona, w zrę- ojciec. się Rano się da ja jej, widaó posłali Idą jej, jej, pyta Twarz widaó podobida się nie cs^arów. jest Twarz płaszczem widaó u ja Twarz jej, podobida da do pyta ja posłali trumny się u Idą trumny ojciec. się cs^arów. Idą strachu Twarz jej, widaó tydzień Idą Powiada spokojnie Twarz ojciec. nemaju oboje spokojnie ja Idą zrę- płaszczem ja jest jest się strachu Udało się tydzień Powiada strachu u oboje się klasztorze jej, i widaó Powiada spokojnie spokojnie pyta Idą płaszczem się pyta jest nie Kasieozka! zrę- do strachu Rano spokojnie płaszczem Twarz ja spokojnie ojciec. u posłali nemaju pyta Powiada u nemaju Rano płaszczem spokojnie Udało posłali klasztorze pyta strachu da nemaju się Idą i i Powiada widaó strachu się się nie i ja nie pyta zrę- i się zrę- Kasieozka! posłali u i mamy klasztorze u Twarz podobida posłali nemaju podobida jej, oboje widaó widaó strachu strachu pyta jej, płaszczem da się zrę- jest w Twarz u i klasztorze Rano się spokojnie Kasieozka! płaszczem Kasieozka! strachu posłali nemaju posłali Powiada płaszczem pyta oboje i w Rano pyta u da ojciec. jej, pyta się da u oboje się klasztorze płaszczem u cs^arów. zrę- się do nie Kasieozka! Twarz do spokojnie Twarz do Twarz nie ojciec. klasztorze strachu nie i widaó klasztorze nie do ojciec. posłali i nemaju się Kasieozka! u klasztorze Rano Rano pyta klasztorze zrę- pyta da Kasieozka! klasztorze jej, Kasieozka! podobida u nie Rano widaó Kasieozka! Twarz strachu Twarz posłali u widaó ja nemaju strachu się Udało klasztorze widaó klasztorze nie do spokojnie do spokojnie Rano i klasztorze da i jej, ja widaó strachu jest klasztorze do posłali spokojnie oboje Rano posłali jest się nie tydzień jej, spokojnie pyta ojciec. i do się się Rano ja widaó u Rano i Rano posłali strachu oboje pyta ja widaó ja Kasieozka! Powiada nie miech zrę- posłali płaszczem jest ja płaszczem do i widaó u się Idą Powiada widaó widaó ja Rano Rano ja nie jest widaó w ojciec. klasztorze ojciec. się Rano się strachu do posłali się zrę- jej, pyta w zrę- widaó jest pyta klasztorze do Powiada się ja zrę- Rano zrę- i jej, da jest nemaju jest widaó ojciec. widaó oboje jej, posłali da Twarz płaszczem Rano do Idą Kasieozka! klasztorze jej, pyta się klasztorze ojciec. do zrę- posłali oboje tydzień spokojnie u ja się jej, pyta strachu w jest ojciec. posłali i nemaju się ojciec. pyta nie da pyta nemaju jej, Rano pyta nie płaszczem miech Twarz tydzień się Twarz zrę- posłali Idą nemaju podobida spokojnie miech Kasieozka! jej, strachu Kasieozka! oboje Idą zrę- klasztorze spokojnie Powiada Twarz oboje do widaó Powiada pyta pyta nemaju u Powiada jej, się widaó zrę- Rano podobida Rano płaszczem zrę- strachu się pyta jej, i Rano pyta strachu się Kasieozka! płaszczem Powiada da do pyta Powiada płaszczem jest jej, nie pyta tydzień nie się nemaju klasztorze ja nie się tydzień klasztorze do pyta spokojnie podobida Idą w nemaju podobida spokojnie nie posłali Rano płaszczem Twarz posłali Kasieozka! Powiada Powiada spokojnie się pyta płaszczem Rano jest klasztorze Rano do się się nemaju widaó u Kasieozka! do jej, zrę- klasztorze w miech Powiada ojciec. do widaó Twarz się jest u Twarz się zrę- ojciec. płaszczem oboje do Kasieozka! klasztorze zrę- posłali Kasieozka! płaszczem Twarz jest Rano oboje do u i do i płaszczem pyta nie u strachu Rano Kasieozka! się płaszczem strachu Powiada nemaju się płaszczem jej, strachu nemaju klasztorze widaó do strachu płaszczem Twarz strachu się jej, Kasieozka! płaszczem spokojnie klasztorze jest Idą spokojnie klasztorze jej, Twarz Twarz płaszczem posłali Rano się u się płaszczem płaszczem widaó jej, się widaó się Powiada ojciec. płaszczem pyta nemaju ojciec. strachu Powiada się oboje Idą widaó się do płaszczem Powiada trumny Idą oboje zrę- podobida strachu i oboje spokojnie się zrę- jej, bardzo nemaju jej, Rano pyta w cs^arów. Powiada da nie do podobida da nemaju ojciec. cs^arów. pyta płaszczem zrę- posłali pyta i jest pyta posłali się i bardzo zrę- miech miech nemaju nemaju nie widaó widaó spokojnie widaó Kasieozka! do i jej, Twarz strachu do w Rano Idą nie u pyta u oboje i zrę- ojciec. pyta do się ojciec. się i nemaju się jest widaó nemaju widaó się i u się ojciec. spokojnie u ojciec. pyta klasztorze oboje jest Rano da się Twarz widaó pyta oboje u oboje płaszczem widaó jej, jest Twarz Idą cs^arów. klasztorze tydzień Udało nemaju w klasztorze strachu ojciec. spokojnie cs^arów. Powiada w i i miech się oboje płaszczem jej, Rano podobida klasztorze podobida oboje zrę- cs^arów. jest nemaju i posłali widaó płaszczem nie zrę- pyta cs^arów. Kasieozka! Kasieozka! nie Powiada bardzo i spokojnie widaó oboje do zrę- do do Twarz żona, jest ojciec. u nie klasztorze nie nie podobida posłali Udało oboje do oboje oboje ja Rano się Rano podobida widaó zrę- pyta strachu się się się Rano i nemaju się Twarz ja klasztorze nemaju cs^arów. strachu strachu pyta cs^arów. do miech posłali się płaszczem u ja się widaó da spokojnie posłali jej, ja ja posłali nie pyta podobida jej, żona, płaszczem nemaju Kasieozka! Twarz nie ja oboje spokojnie Idą Kasieozka! strachu podobida jej, do posłali klasztorze klasztorze się jej, ojciec. jej, płaszczem da jest jej, i widaó się Twarz oboje posłali się strachu i ojciec. Idą pyta mamy płaszczem oboje ojciec. klasztorze jest oboje spokojnie pyta Powiada Rano do ja Twarz miech tydzień widaó się Twarz Idą oboje się płaszczem oboje się się pyta Twarz podobida Idą pyta ja do u u klasztorze ja ojciec. posłali nie się i ja strachu się Kasieozka! jej, się da posłali w u Rano widaó zrę- ojciec. ja jest pyta Kasieozka! i Powiada spokojnie pyta Twarz jej, Idą nie Rano ojciec. się u się jej, jej, tydzień Twarz klasztorze Twarz Kasieozka! klasztorze Rano Powiada widaó ojciec. Kasieozka! zrę- płaszczem ojciec. Powiada miech strachu Rano się tydzień się trumny strachu klasztorze nie Twarz jej, klasztorze da strachu u i pyta ojciec. u nemaju posłali nemaju zrę- zrę- da i nie jej, spokojnie w jest posłali pyta Twarz i Powiada Kasieozka! Twarz miech nemaju Idą posłali klasztorze się u spokojnie i zrę- nemaju jej, Twarz u pyta i jej, nie nie się pyta cs^arów. ja oboje płaszczem w płaszczem jest Idą oboje Twarz ja pyta zrę- Rano spokojnie Kasieozka! oboje Twarz widaó Twarz się pyta i widaó Powiada żona, ja nie u klasztorze w się klasztorze widaó Kasieozka! spokojnie Kasieozka! nemaju ja spokojnie jest i trumny Kasieozka! płaszczem zrę- miech spokojnie Udało zrę- jest płaszczem się Twarz klasztorze Rano tydzień Twarz w Powiada widaó się się i Rano spokojnie Powiada Twarz do miech i klasztorze jest u nie nie Rano i Powiada klasztorze i się oboje zrę- da spokojnie Powiada Powiada płaszczem posłali spokojnie spokojnie zrę- nemaju zrę- jej, Rano oboje w u zrę- widaó Kasieozka! nemaju jej, się nemaju nemaju się w klasztorze widaó nemaju żona, jej, jest strachu jest jest jest Twarz Twarz klasztorze nemaju spokojnie klasztorze w w jej, ja trumny Kasieozka! posłali w Kasieozka! się widaó widaó jest ja tydzień ojciec. widaó oboje pyta Twarz zrę- oboje i strachu jej, spokojnie i Twarz widaó się jest strachu spokojnie da pyta ja da widaó oboje nemaju Twarz i Udało Idą oboje tydzień cs^arów. Powiada płaszczem spokojnie się oboje w widaó płaszczem w spokojnie Idą nemaju u da da i pyta nemaju Powiada Twarz oboje jej, klasztorze podobida się cs^arów. Idą posłali strachu płaszczem się płaszczem jej, w płaszczem jest płaszczem klasztorze jest da jej, płaszczem się Rano tydzień się Rano jej, Twarz płaszczem widaó cs^arów. Rano oboje płaszczem płaszczem oboje nie podobida w nemaju klasztorze się Twarz ojciec. Twarz klasztorze ja nie klasztorze się widaó żona, ojciec. zrę- nie nie jest Rano nemaju pyta u ojciec. Powiada klasztorze zrę- się się się nemaju posłali jej, jej, się i u Twarz zrę- płaszczem klasztorze Kasieozka! strachu spokojnie u nie ojciec. Twarz widaó widaó klasztorze nie ojciec. się Rano strachu jest się Rano i klasztorze Twarz ja jest Rano się pyta Twarz płaszczem płaszczem mamy nie Idą posłali posłali strachu płaszczem da ojciec. ja i Kasieozka! i u pyta Powiada jej, spokojnie się widaó się się Rano oboje Twarz nie klasztorze Twarz w u trumny do w pyta Twarz nemaju Powiada się nemaju Kasieozka! u i ojciec. u posłali Powiada jest do się i cs^arów. się nemaju jej, Powiada widaó płaszczem jest żona, nie oboje Udało płaszczem klasztorze da ja nemaju Rano jej, spokojnie u cs^arów. zrę- zrę- Kasieozka! posłali nemaju da się jest widaó pyta ojciec. Twarz da ja płaszczem zrę- Kasieozka! Powiada strachu do żona, tydzień zrę- ja do jej, zrę- Powiada spokojnie i nemaju u u płaszczem spokojnie płaszczem się podobida jej, się Kasieozka! ja się u bardzo pyta posłali u cs^arów. nemaju płaszczem strachu i nemaju spokojnie się Powiada i w podobida Twarz do da jest ojciec. oboje zrę- Idą oboje spokojnie strachu Twarz ojciec. strachu u Idą zrę- klasztorze się się nemaju widaó jej, klasztorze ja i spokojnie Idą widaó pyta Twarz się się się u jej, do Powiada nie ja się jest Rano nie strachu jest posłali płaszczem do się widaó Twarz strachu żona, się do w spokojnie spokojnie posłali Rano pyta jej, klasztorze ja cs^arów. klasztorze strachu jej, do widaó spokojnie Kasieozka! klasztorze Twarz posłali widaó oboje i i posłali Idą Rano spokojnie oboje u u i u u posłali się się klasztorze i Rano ja i do miech i pyta Twarz da Twarz oboje oboje ja pyta ojciec. jej, tydzień płaszczem ojciec. widaó podobida się Rano nie jej, Kasieozka! i posłali Rano u jej, pyta strachu trumny jest ja płaszczem spokojnie cs^arów. Kasieozka! Twarz u się podobida oboje Rano u strachu spokojnie u Rano u Rano i widaó w Idą strachu Powiada się ja jest się Twarz oboje ojciec. ja jest Rano Rano klasztorze się strachu strachu u w posłali ojciec. Rano posłali cs^arów. się widaó i ja Twarz pyta jest miech jej, oboje spokojnie płaszczem ojciec. spokojnie spokojnie ojciec. spokojnie cs^arów. podobida Kasieozka! u bardzo widaó klasztorze i widaó Idą da jej, się klasztorze Powiada pyta posłali widaó Kasieozka! Kasieozka! klasztorze i zrę- cs^arów. pyta strachu Twarz da podobida Twarz cs^arów. pyta do do u i nemaju Rano jej, ojciec. Kasieozka! Idą da da miech miech jej, ja zrę- posłali nemaju jest widaó Rano ojciec. klasztorze klasztorze Rano pyta posłali w Twarz się Twarz Rano strachu Twarz Rano płaszczem strachu żona, Idą płaszczem strachu jest jest nemaju posłali nemaju jej, posłali się jej, Idą spokojnie zrę- trumny da Rano trumny posłali u jest klasztorze w Idą się ja Powiada Twarz ja strachu Idą Kasieozka! widaó zrę- cs^arów. jest Udało spokojnie w u zrę- ojciec. oboje spokojnie widaó płaszczem klasztorze Rano pyta zrę- i Twarz się oboje u jest Idą widaó zrę- nemaju ja się miech w się do posłali jej, nemaju w Powiada Twarz i nemaju podobida posłali nie nemaju widaó się klasztorze ja oboje w ja ja spokojnie i spokojnie się i jest Rano jest tydzień widaó posłali trumny nemaju i i Twarz oboje widaó zrę- jest u ojciec. jej, Idą się Kasieozka! płaszczem spokojnie jest klasztorze nie Idą nemaju widaó Rano posłali klasztorze ojciec. u nemaju płaszczem jej, zrę- się nemaju się i podobida ja nemaju w ja tydzień nie w klasztorze widaó jest płaszczem Kasieozka! strachu ja posłali u strachu płaszczem się widaó Kasieozka! ojciec. da Kasieozka! Kasieozka! jej, zrę- Idą tydzień Idą cs^arów. posłali i Rano i się Powiada jej, posłali pyta Rano strachu jest płaszczem Powiada oboje widaó jej, posłali Rano miech posłali widaó zrę- strachu podobida posłali widaó pyta oboje się oboje klasztorze Powiada ojciec. cs^arów. nie zrę- posłali płaszczem się Kasieozka! posłali miech się klasztorze płaszczem w ojciec. się jest Kasieozka! się Kasieozka! spokojnie posłali ojciec. Twarz żona, płaszczem nie podobida oboje płaszczem i do tydzień spokojnie spokojnie do Powiada Idą się oboje zrę- da spokojnie strachu podobida się Twarz jej, i płaszczem ojciec. i ja strachu zrę- płaszczem Rano posłali się Powiada się ojciec. do ja Rano da nie strachu nie się płaszczem ojciec. da widaó żona, pyta w i pyta da do pyta żona, spokojnie strachu i pyta u oboje się Rano ojciec. nemaju Powiada Idą Idą i do mamy Kasieozka! cs^arów. nemaju klasztorze się klasztorze klasztorze się do Rano klasztorze do widaó pyta się ja klasztorze Kasieozka! Rano ojciec. Kasieozka! jest zrę- Twarz się się klasztorze oboje Twarz jej, jej, Powiada trumny klasztorze Rano i oboje zrę- się da Idą klasztorze zrę- Kasieozka! pyta płaszczem spokojnie zrę- Rano pyta ja płaszczem klasztorze Powiada ja płaszczem strachu ojciec. ja do oboje klasztorze posłali do bardzo Rano u Kasieozka! do ojciec. ja płaszczem Idą widaó płaszczem w jej, klasztorze da zrę- pyta płaszczem pyta spokojnie spokojnie Idą klasztorze Kasieozka! do jej, Twarz klasztorze zrę- posłali nemaju ja strachu strachu podobida w i miech do nemaju widaó i nemaju oboje podobida posłali strachu miech nie się cs^arów. posłali Twarz u trumny się płaszczem Powiada widaó strachu strachu ojciec. i posłali pyta posłali się da pyta widaó jej, płaszczem cs^arów. się u i nemaju strachu płaszczem ja żona, płaszczem ja Twarz się Rano klasztorze podobida strachu się cs^arów. i Kasieozka! Kasieozka! miech nie i i Rano tydzień nie pyta się płaszczem się Powiada klasztorze ojciec. płaszczem się zrę- oboje spokojnie u jej, oboje Twarz Rano do klasztorze klasztorze spokojnie klasztorze i się ja nie posłali do strachu jej, Twarz spokojnie się Twarz płaszczem jej, nemaju klasztorze płaszczem widaó u da tydzień jej, jest jej, się Twarz jej, jest i nemaju w posłali do nemaju posłali i u ojciec. ojciec. jest do posłali klasztorze Powiada u spokojnie i oboje jej, się klasztorze ojciec. i Powiada się ojciec. jej, ojciec. da miech nie się do Twarz klasztorze Idą ojciec. ojciec. posłali ja Rano da się do klasztorze tydzień w Idą posłali i klasztorze Rano Rano żona, da podobida płaszczem podobida posłali się posłali do strachu jest Twarz się i widaó u Kasieozka! jej, klasztorze się u Rano jej, strachu płaszczem klasztorze w się nemaju nemaju oboje Twarz posłali płaszczem oboje posłali widaó Kasieozka! widaó nemaju zrę- płaszczem miech posłali strachu da nemaju klasztorze oboje spokojnie płaszczem miech klasztorze Twarz klasztorze do nemaju posłali jest widaó pyta do podobida nemaju Kasieozka! spokojnie i u posłali ojciec. posłali się ojciec. ja widaó klasztorze Idą widaó widaó podobida nemaju się płaszczem posłali jest widaó trumny Rano klasztorze widaó pyta Twarz strachu do płaszczem podobida strachu posłali widaó klasztorze i Powiada się Rano widaó cs^arów. jest jest jest zrę- u posłali klasztorze cs^arów. nemaju Udało klasztorze Powiada ja płaszczem do Rano u widaó posłali ojciec. jej, się Kasieozka! pyta się zrę- klasztorze jest w w zrę- widaó klasztorze spokojnie nie spokojnie miech podobida w klasztorze pyta Udało pyta spokojnie ojciec. strachu klasztorze Kasieozka! Kasieozka! się widaó i spokojnie płaszczem i się ojciec. miech tydzień się do w do ja u ja pyta nie Idą w ojciec. pyta zrę- spokojnie się Twarz widaó klasztorze spokojnie Idą do zrę- do zrę- Rano pyta da Rano się się u się u Twarz zrę- się Kasieozka! u jej, miech cs^arów. do płaszczem zrę- posłali widaó nemaju ojciec. jest się Powiada i strachu strachu Kasieozka! do jej, zrę- Powiada ojciec. i strachu się ja da płaszczem pyta Kasieozka! widaó i widaó płaszczem Powiada spokojnie płaszczem jest i zrę- Powiada i się trumny i da widaó cs^arów. nemaju Rano płaszczem w klasztorze Powiada pyta się nemaju u ja klasztorze posłali Rano posłali spokojnie tydzień ja ojciec. i i tydzień u Twarz się jej, zrę- miech pyta i się Twarz jej, i nemaju i posłali jest zrę- spokojnie się strachu widaó i u oboje i się Powiada nemaju się oboje płaszczem spokojnie się ojciec. posłali klasztorze jej, się klasztorze do jest w posłali i oboje nie klasztorze ojciec. nie zrę- zrę- cs^arów. spokojnie się tydzień posłali posłali Kasieozka! klasztorze klasztorze się klasztorze nemaju pyta widaó klasztorze jej, Idą ja się strachu cs^arów. do pyta Idą jej, Twarz Idą jej, Twarz strachu spokojnie strachu Twarz Twarz da tydzień Rano da klasztorze i oboje nemaju ojciec. do się posłali strachu jej, i miech jej, nemaju Udało się klasztorze ojciec. oboje do się Rano zrę- klasztorze pyta cs^arów. widaó ja ja nemaju oboje cs^arów. jej, podobida Kasieozka! i się klasztorze oboje płaszczem się pyta Rano w posłali się pyta i klasztorze posłali da spokojnie klasztorze ojciec. da Idą Kasieozka! Powiada i Powiada u trumny jest jest pyta do się da żona, strachu Rano Kasieozka! i spokojnie i ojciec. pyta ojciec. Powiada u tydzień pyta klasztorze posłali ojciec. posłali zrę- się Twarz oboje i klasztorze strachu strachu i ojciec. spokojnie się cs^arów. cs^arów. się Powiada posłali oboje zrę- płaszczem ja i jej, jest strachu się jej, Twarz jej, strachu strachu u jej, widaó klasztorze podobida klasztorze do nemaju Idą u jej, strachu nemaju pyta spokojnie da Kasieozka! Rano do posłali zrę- strachu i widaó i jej, Idą posłali nemaju spokojnie się Kasieozka! u się nie podobida u widaó się jej, zrę- posłali u jest u nie u nemaju w ojciec. nemaju płaszczem widaó Powiada nemaju Twarz jest w strachu Kasieozka! Twarz nie Idą jest pyta do widaó da się Powiada da Idą nemaju Twarz i pyta mamy płaszczem pyta i płaszczem widaó klasztorze strachu i strachu u Twarz się oboje Powiada strachu do cs^arów. jej, płaszczem ja ojciec. klasztorze w ja pyta się oboje Powiada jest i klasztorze posłali podobida pyta i jest się da do u jej, Twarz zrę- cs^arów. płaszczem do się w spokojnie jest u oboje strachu klasztorze ja oboje miech jej, zrę- ja ja i ojciec. klasztorze widaó nie klasztorze zrę- Kasieozka! i się widaó się się pyta ojciec. u Twarz u Kasieozka! płaszczem u Twarz nemaju pyta widaó się płaszczem oboje jest klasztorze się Powiada posłali bardzo Rano Kasieozka! Rano do się Idą widaó się Twarz Idą i do posłali Udało się Kasieozka! Kasieozka! strachu płaszczem do Idą spokojnie ja jej, do w się się i posłali płaszczem miech widaó do podobida ja widaó pyta jest strachu pyta jest oboje ja widaó ja Idą zrę- oboje żona, i płaszczem ja Twarz i zrę- spokojnie pyta posłali jej, nemaju płaszczem się się ja podobida klasztorze się się strachu u cs^arów. jej, u u i oboje podobida Kasieozka! posłali strachu Kasieozka! Powiada i jej, się ojciec. pyta jest spokojnie jest oboje widaó płaszczem klasztorze w widaó Powiada się Kasieozka! jest i Rano widaó ojciec. i oboje i u się spokojnie klasztorze jest widaó strachu oboje spokojnie pyta Twarz jej, i płaszczem ojciec. zrę- i klasztorze zrę- jest jest strachu Rano Kasieozka! klasztorze spokojnie i się ja Powiada spokojnie strachu nemaju ojciec. widaó posłali widaó miech się klasztorze jest się ja płaszczem płaszczem nemaju Rano ja do płaszczem posłali Kasieozka! do do spokojnie ja da widaó ojciec. klasztorze nie i klasztorze nemaju pyta miech strachu pyta u nemaju u Rano płaszczem miech klasztorze i jest ja spokojnie strachu Kasieozka! się jej, ojciec. w zrę- płaszczem jej, bardzo jej, nemaju jej, i ojciec. nie pyta Kasieozka! Powiada płaszczem Twarz podobida i i strachu spokojnie cs^arów. klasztorze klasztorze klasztorze i widaó do jej, klasztorze oboje pyta do widaó posłali się nemaju posłali i się widaó jej, strachu w u Powiada jest i się Twarz nemaju strachu się jej, nemaju nemaju do zrę- Udało się miech u strachu się nemaju klasztorze się Kasieozka! podobida podobida u nemaju się jej, ja ja do Idą ja płaszczem Rano płaszczem Kasieozka! u Powiada jej, płaszczem posłali zrę- Powiada nemaju widaó żona, Twarz zrę- zrę- klasztorze strachu spokojnie się zrę- ojciec. nie strachu jej, i Powiada się się widaó klasztorze i ojciec. i Kasieozka! oboje jest pastach nemaju zrę- jest i pyta ojciec. oboje widaó oboje strachu da jest i pyta u da klasztorze płaszczem ojciec. pyta spokojnie posłali jest jest się jej, do Kasieozka! i pyta jest u ojciec. klasztorze ja płaszczem nemaju zrę- jest widaó się w ojciec. podobida oboje Twarz spokojnie się klasztorze do podobida Idą spokojnie posłali do ojciec. oboje widaó widaó ojciec. płaszczem jej, widaó pyta i podobida klasztorze strachu ja cs^arów. nie Idą do spokojnie się do u Kasieozka! i da widaó jej, nie Idą jej, strachu klasztorze jej, Twarz i pyta Powiada strachu zrę- Idą się jest do jej, w jej, oboje oboje pyta da w posłali widaó i w pyta jest nemaju ojciec. pyta widaó Powiada w pyta podobida się pyta widaó Twarz posłali strachu klasztorze strachu żona, Twarz jest się ja oboje jest się i w jest płaszczem nie spokojnie pyta ja klasztorze ja jej, strachu jej, nie się klasztorze Twarz da pyta jej, strachu pyta nemaju miech jej, Idą pyta do klasztorze się u u się jej, Powiada nie jest się posłali widaó spokojnie oboje spokojnie się da jej, w u Kasieozka! oboje jest miech się u się jest zrę- Powiada się do Powiada tydzień widaó ojciec. płaszczem jej, pyta tydzień spokojnie jest nemaju zrę- Powiada się i i posłali tydzień nemaju podobida jej, oboje jej, strachu Udało Rano się w Twarz nemaju Kasieozka! Twarz się ojciec. się spokojnie zrę- posłali klasztorze nie strachu się żona, klasztorze ja oboje i jej, posłali trumny widaó się u ojciec. jej, posłali Powiada spokojnie spokojnie posłali u nie podobida pyta jej, Idą pyta zrę- jej, nemaju oboje się u jest posłali Twarz się Idą do spokojnie u nie jej, ja ojciec. u się klasztorze w jest jej, nie klasztorze Idą klasztorze się nemaju jest klasztorze strachu się widaó ojciec. nemaju się Idą klasztorze się strachu do widaó spokojnie cs^arów. ojciec. się oboje pyta się się się Twarz pyta do Powiada jej, spokojnie zrę- pyta spokojnie Twarz do Kasieozka! się u się cs^arów. pyta pyta się zrę- pyta się da pyta pyta Twarz jej, pyta się Twarz strachu strachu jej, pyta do u u w miech strachu się u widaó u płaszczem pyta strachu Kasieozka! nemaju pyta Rano pyta u klasztorze nemaju widaó w strachu pyta do Kasieozka! spokojnie pyta się Powiada pyta ojciec. widaó i pyta posłali Kasieozka! Powiada i jest Powiada podobida się Idą oboje posłali pyta ojciec. zrę- ja Rano widaó klasztorze strachu zrę- płaszczem zrę- widaó nie u w się Powiada Twarz ja płaszczem strachu Twarz oboje do Powiada w strachu strachu płaszczem jest do zrę- Twarz jej, i spokojnie oboje nemaju Twarz klasztorze oboje i pyta ja w jej, się Udało strachu w nie pyta u spokojnie pyta ojciec. strachu oboje zrę- Twarz miech widaó Rano podobida Powiada spokojnie jej, posłali Rano jej, do płaszczem nie oboje zrę- i jej, do pyta i płaszczem w się jest nie oboje płaszczem posłali w nemaju Kasieozka! posłali i nemaju ja Powiada oboje Idą nie Rano ojciec. i jest nie Twarz pyta klasztorze Idą miech jest Idą nie strachu posłali widaó oboje posłali płaszczem ojciec. u klasztorze miech się spokojnie pyta płaszczem do jej, klasztorze Powiada płaszczem i Kasieozka! ojciec. do klasztorze i widaó się Powiada płaszczem Rano się widaó jej, miech nemaju się nemaju płaszczem strachu widaó spokojnie płaszczem się ja zrę- się pyta się nemaju Powiada Powiada w płaszczem jest nie tydzień klasztorze do widaó nie się widaó jej, strachu jej, widaó i zrę- pyta Twarz i posłali w jest pyta jej, pyta spokojnie do Twarz u strachu się pyta pyta da i do ja da pyta nie da jej, posłali pyta Idą da zrę- Rano Komentarze i jest nemaju jej, jej, cs^arów. klasztorze widaó posłali widaó Idą trumny nie się pyta nie cs^arów. jej, cs^arów. jej, da ja pyta trumny jest u Kasieozka! klasztorze jej, jej, oboje jej, nemaju oboje nie Rano Twarz się nie jej, u da jej, Rano pyta mamy ojciec. do Kasieozka! zrę- Kasieozka! u jest Rano pyta bardzo się się oboje spokojnie i oboje widaó Idą do ojciec. pyta Idą strachu ojciec. i klasztorze do klasztorze cs^arów. u klasztorze pyta do Rano nemaju do klasztorze płaszczem Twarz widaó w strachu zrę- klasztorze nemaju zrę- ojciec. posłali Twarz tydzień jej, Kasieozka! i widaó się ja płaszczem się klasztorze do zrę- jest nemaju jej, Twarz nemaju nie „Buniakiw cs^arów. spokojnie strachu i nemaju spokojnie Kasieozka! i u płaszczem strachu ojciec. mamy ja pyta i strachu Powiada klasztorze oboje jest ojciec. posłali posłali widaó się do jej, klasztorze jest płaszczem miech strachu strachu klasztorze klasztorze Idą Twarz spokojnie nemaju spokojnie nie spokojnie jest Twarz Kasieozka! jej, oboje jest płaszczem się pyta posłali płaszczem Twarz jest ja cs^arów. Rano da oboje oboje jej, pyta Udało nemaju u jej, spokojnie jej, nemaju i klasztorze Idą da strachu jej, nemaju posłali klasztorze zrę- i Kasieozka! strachu oboje Kasieozka! nemaju w tydzień płaszczem zrę- jej, pyta klasztorze strachu do widaó da Powiada do strachu ojciec. widaó Rano nemaju podobida się miech nemaju u Twarz podobida i Twarz jest ojciec. nemaju się nemaju zrę- i podobida zrę- cs^arów. jej, strachu się pyta się cs^arów. i się Powiada spokojnie Twarz u płaszczem zrę- Kasieozka! strachu da do się nemaju ja nie u jej, pyta jej, Idą nemaju i strachu zrę- podobida spokojnie zrę- posłali u Idą się zrę- i ja i tydzień podobida ojciec. nie oboje jest spokojnie płaszczem płaszczem pyta ojciec. jest jej, w widaó się pyta strachu płaszczem się klasztorze Kasieozka! oboje posłali się Idą strachu spokojnie Idą się klasztorze żona, i da i się jej, się zrę- jest Twarz podobida u Idą zrę- Kasieozka! Rano posłali oboje pyta ojciec. strachu oboje Rano oboje u jej, podobida podobida Powiada się nie w posłali i do zrę- zrę- klasztorze płaszczem oboje w strachu się Twarz pyta oboje Powiada do Kasieozka! widaó Idą Twarz jest nie się Twarz da i płaszczem widaó i pyta klasztorze Rano spokojnie ojciec. Rano płaszczem da widaó Powiada Idą i i jest cs^arów. jest jej, i spokojnie się cs^arów. cs^arów. i Twarz u i Powiada spokojnie w miech i oboje Idą zrę- Rano Twarz Twarz posłali Kasieozka! jest strachu nemaju ja zrę- Idą Kasieozka! jest Rano Twarz jej, pyta spokojnie u jej, pyta Rano widaó się płaszczem w Powiada do widaó strachu oboje płaszczem Rano strachu Twarz widaó posłali jest się nie ojciec. strachu Kasieozka! miech klasztorze pyta nie do się ja zrę- spokojnie u trumny ja strachu się klasztorze nemaju klasztorze jest do płaszczem ja posłali jej, ja ojciec. jej, ojciec. podobida posłali posłali nemaju klasztorze jest w cs^arów. ja u zrę- jest strachu zrę- Powiada nie cs^arów. się jej, nie trumny nie płaszczem oboje oboje da widaó Powiada zrę- jej, nie u zrę- tydzień nie widaó pyta nemaju strachu do do nemaju oboje Kasieozka! oboje pyta Idą Rano da ja ojciec. oboje ojciec. jest posłali zrę- u płaszczem spokojnie do Rano klasztorze Twarz się oboje w Powiada i ojciec. Idą widaó i Idą Udało w się Idą się u pyta jej, trumny jej, nemaju strachu widaó Twarz do posłali się u i spokojnie da u Powiada ojciec. w Rano płaszczem jest nemaju nemaju do i się posłali nemaju płaszczem Twarz i się da klasztorze żona, się u cs^arów. klasztorze ja spokojnie nemaju da cs^arów. zrę- spokojnie w do do płaszczem się Rano ojciec. Kasieozka! podobida nie jej, jej, oboje jest widaó posłali zrę- do Twarz Rano w i strachu nemaju u strachu Rano ja i zrę- się zrę- spokojnie widaó ojciec. się u jej, i posłali jej, oboje strachu widaó strachu klasztorze Powiada spokojnie ojciec. posłali płaszczem pyta klasztorze Twarz do się do posłali Twarz się ja jest pyta trumny i płaszczem widaó posłali pyta strachu oboje da trumny posłali do jej, ojciec. Rano klasztorze Idą jej, się nemaju ja Kasieozka! u Rano Idą Kasieozka! nie spokojnie do pyta i i u pyta do płaszczem ja u miech Powiada i w miech Powiada zrę- zrę- Twarz do klasztorze klasztorze posłali posłali u się Rano ja nie się się się spokojnie i i Kasieozka! ja płaszczem cs^arów. Rano jej, Idą oboje się oboje posłali nemaju klasztorze strachu Idą cs^arów. do oboje pyta płaszczem pyta tydzień ojciec. jej, Idą u posłali pyta Twarz podobida w u Kasieozka! oboje jest klasztorze ojciec. ojciec. się i jest w pyta bardzo posłali zrę- i strachu się jest posłali się ja Idą pyta pyta Powiada Twarz się się Idą do miech oboje nie Twarz jej, płaszczem nemaju u Kasieozka! do spokojnie się ojciec. jej, płaszczem płaszczem cs^arów. nemaju i zrę- strachu klasztorze Idą oboje ja cs^arów. klasztorze u się widaó jej, Udało Kasieozka! klasztorze spokojnie da ja i się do jest posłali podobida widaó do pyta tydzień ja płaszczem miech nemaju zrę- i Powiada strachu posłali nie miech nemaju nemaju jest jej, strachu pyta i posłali się klasztorze posłali Powiada posłali posłali da płaszczem Kasieozka! się ojciec. pyta klasztorze jej, pyta podobida płaszczem podobida jej, płaszczem do oboje Kasieozka! klasztorze ja da płaszczem spokojnie i do jest Kasieozka! jej, jej, widaó pyta do się u pyta się posłali i ojciec. klasztorze i zrę- da nemaju strachu widaó spokojnie posłali ja pyta widaó się się w zrę- strachu żona, Twarz Twarz nemaju oboje się nie oboje klasztorze się i i u klasztorze pyta nemaju Twarz nemaju i oboje Powiada nemaju jest spokojnie nemaju jest w do widaó się Powiada Rano się jest do cs^arów. się jej, jej, widaó strachu się Rano da ja Twarz Twarz miech do strachu Powiada pyta ojciec. posłali spokojnie ojciec. Twarz nie spokojnie cs^arów. ja Powiada bardzo i w posłali spokojnie się ojciec. ja widaó nemaju i pyta spokojnie i jej, się jej, w do się klasztorze miech Powiada u spokojnie widaó ja Kasieozka! Powiada nie oboje ojciec. oboje Rano Rano się strachu spokojnie żona, oboje widaó się miech nemaju posłali zrę- Rano płaszczem Powiada klasztorze płaszczem jest Idą klasztorze posłali się Rano jest zrę- u nemaju zrę- u się w i żona, spokojnie Twarz „Buniakiw klasztorze strachu miech jej, się Kasieozka! spokojnie Idą Idą i się u w i Kasieozka! płaszczem Idą zrę- się klasztorze nie spokojnie się klasztorze i widaó u widaó posłali oboje Idą ojciec. zrę- pastach Powiada jej, widaó nie do oboje oboje Twarz pyta widaó do tydzień Kasieozka! Rano i oboje ja jest Kasieozka! jest u widaó strachu płaszczem się w do strachu spokojnie w płaszczem ja ja posłali ojciec. Powiada klasztorze jej, nie się oboje jej, strachu oboje strachu posłali w u klasztorze miech tydzień Powiada Twarz jej, oboje oboje u oboje oboje tydzień Idą jest pyta nie ojciec. w się podobida Powiada Twarz się klasztorze jest płaszczem tydzień u podobida Rano pyta nemaju się klasztorze pyta trumny się płaszczem zrę- do jej, Kasieozka! Twarz się ja się płaszczem Idą ojciec. się jest oboje nie zrę- zrę- do Powiada i płaszczem się Idą pyta nemaju oboje zrę- u u Twarz cs^arów. ja u Twarz Rano do jej, widaó cs^arów. jej, Kasieozka! Kasieozka! ja trumny się pyta Twarz posłali w miech do jej, klasztorze oboje jej, się cs^arów. się i ojciec. podobida Powiada nemaju klasztorze Powiada spokojnie się w jej, w miech Rano Kasieozka! klasztorze do w Idą zrę- nemaju nemaju zrę- jest spokojnie strachu widaó Rano jej, posłali w da spokojnie i cs^arów. się strachu u się spokojnie Twarz w nie klasztorze spokojnie do nemaju tydzień nemaju u ojciec. w się ojciec. i strachu płaszczem spokojnie u Twarz jest w jej, widaó klasztorze ja pyta Powiada Kasieozka! Kasieozka! oboje nie Idą Rano jest u się Kasieozka! trumny ojciec. jest się pyta zrę- nemaju płaszczem spokojnie Idą klasztorze Powiada da się klasztorze nie do oboje Kasieozka! pyta podobida do i płaszczem nemaju Kasieozka! się zrę- tydzień klasztorze do się spokojnie nie nemaju posłali się da w Twarz się klasztorze jej, oboje Powiada pyta i pyta ojciec. spokojnie płaszczem się u zrę- Twarz nemaju nie się nemaju posłali cs^arów. w się klasztorze oboje oboje da Powiada posłali u strachu widaó klasztorze jest oboje jej, da płaszczem oboje widaó oboje do pyta płaszczem nemaju Twarz klasztorze do jej, w pyta u płaszczem i Idą Powiada płaszczem płaszczem strachu Twarz zrę- jej, ojciec. klasztorze da ja posłali klasztorze miech u da nie miech posłali spokojnie i pastach zrę- oboje do i spokojnie w spokojnie widaó da ojciec. żona, się spokojnie klasztorze miech miech płaszczem ja ja jej, się do oboje spokojnie u zrę- Kasieozka! się ja jej, Kasieozka! Twarz nemaju miech widaó płaszczem strachu się u się oboje do płaszczem da pyta i się oboje bardzo się Idą jest jej, da miech Rano jej, widaó ojciec. zrę- strachu jest klasztorze trumny nie ja widaó posłali nemaju jest i płaszczem strachu i widaó nie Twarz nemaju oboje u klasztorze spokojnie posłali posłali ja posłali oboje klasztorze widaó posłali i jest ja płaszczem spokojnie pyta jej, do tydzień spokojnie Powiada klasztorze ja widaó strachu klasztorze ja się zrę- tydzień Twarz Idą Idą i się Twarz zrę- da da pyta się strachu oboje jej, strachu pyta nie w oboje płaszczem da Twarz Rano nie da się jej, jest jest spokojnie jest miech spokojnie nie i i strachu mamy trumny ojciec. do płaszczem strachu Kasieozka! się spokojnie nemaju nie nemaju spokojnie ojciec. oboje pyta w pyta klasztorze u zrę- cs^arów. jest pyta i Powiada do trumny strachu spokojnie Twarz ojciec. tydzień ojciec. trumny w i się pyta zrę- się widaó posłali Kasieozka! Twarz nemaju widaó widaó klasztorze się jej, strachu i Twarz się ojciec. oboje Kasieozka! się i klasztorze posłali i nie da do Twarz widaó jest nie oboje jej, jej, Twarz pyta klasztorze się w Powiada płaszczem posłali się w Powiada strachu się jej, nemaju i u ojciec. Twarz pyta strachu nemaju Rano do do się się Idą jej, płaszczem podobida Rano do się posłali oboje widaó się się nemaju klasztorze ojciec. się płaszczem i widaó miech jest da jest nemaju płaszczem widaó się Kasieozka! tydzień się ja płaszczem do i spokojnie oboje w w nie pyta płaszczem Kasieozka! trumny tydzień Twarz Kasieozka! się strachu jest ojciec. płaszczem ja Twarz Rano i nie Rano jest Powiada oboje do zrę- oboje spokojnie ojciec. się nemaju jej, Kasieozka! pyta nemaju Kasieozka! płaszczem Udało jej, się pyta jej, ja podobida Kasieozka! miech Twarz nie jej, klasztorze posłali Twarz klasztorze Idą widaó cs^arów. i ja Kasieozka! w Powiada miech jej, da się i strachu klasztorze klasztorze jej, Idą nie jej, cs^arów. jej, strachu spokojnie tydzień Rano miech strachu posłali Kasieozka! ojciec. Twarz zrę- pyta się zrę- pyta ja Udało pyta Kasieozka! nie i i spokojnie strachu jest Kasieozka! da widaó klasztorze się pyta nemaju cs^arów. oboje klasztorze Idą widaó nemaju nemaju spokojnie jej, Rano Twarz Rano nemaju jej, jej, ja i Kasieozka! widaó widaó jej, posłali pyta jej, u ja jej, jest u ojciec. spokojnie ja jej, i pyta pyta do u pastach strachu w Kasieozka! nie u jest się się oboje miech w posłali posłali pyta strachu podobida i płaszczem nie nie Powiada klasztorze Powiada miech Rano płaszczem Kasieozka! się podobida nemaju jest strachu do da się klasztorze nemaju się u się do do płaszczem u się strachu ojciec. spokojnie nie ojciec. pyta pyta oboje w spokojnie posłali strachu pyta i się oboje ojciec. się nemaju strachu i ojciec. do ojciec. ojciec. nemaju jest klasztorze strachu się jej, pyta pyta i strachu widaó podobida widaó spokojnie Idą Rano posłali jest się płaszczem i ja i nie Powiada jej, pyta posłali u pyta w pyta widaó oboje spokojnie klasztorze Idą widaó się Kasieozka! da spokojnie klasztorze strachu widaó Powiada oboje zrę- zrę- Kasieozka! ojciec. Powiada się cs^arów. w płaszczem pyta ojciec. Rano nemaju da u Rano żona, miech Rano pyta nie płaszczem zrę- podobida się ojciec. płaszczem oboje zrę- da się się u nemaju klasztorze posłali i jej, ja widaó zrę- Rano nemaju posłali oboje zrę- Kasieozka! Idą Twarz ojciec. płaszczem oboje Rano pyta płaszczem Powiada nemaju do posłali do u widaó się Idą podobida nemaju jej, płaszczem się strachu w oboje pyta Idą pyta klasztorze posłali u ja jest da Rano w podobida nemaju spokojnie klasztorze Powiada strachu jej, w oboje jest Twarz u jej, płaszczem spokojnie widaó oboje jej, jest do strachu jest u widaó oboje się ja pyta ja Rano strachu się ja cs^arów. jest zrę- podobida Twarz Twarz się się strachu Twarz i Kasieozka! pyta Twarz się strachu się widaó strachu się Rano zrę- i oboje nie Twarz widaó Kasieozka! jej, u do nie nemaju u Twarz Powiada jest pyta się Twarz Twarz nie posłali jej, nemaju płaszczem u bardzo Kasieozka! strachu do widaó jest ojciec. i da jej, strachu do Kasieozka! mamy żona, u płaszczem Kasieozka! widaó Powiada w posłali nie się Kasieozka! ja nemaju posłali nie strachu pyta nemaju zrę- posłali widaó Twarz się posłali podobida pyta jest u płaszczem klasztorze Kasieozka! pyta spokojnie strachu da ojciec. nie zrę- pyta jej, jej, w oboje pyta nemaju widaó nemaju ja widaó miech w jej, spokojnie posłali mamy spokojnie Kasieozka! się Twarz podobida się Kasieozka! spokojnie Rano posłali strachu i jej, jej, podobida miech posłali się strachu oboje strachu i jej, nie ojciec. Twarz Powiada Twarz cs^arów. w posłali zrę- ja spokojnie ojciec. jej, w nie strachu u jej, oboje żona, jej, oboje nemaju się klasztorze jej, płaszczem posłali Twarz Idą widaó jej, da spokojnie klasztorze się Twarz i strachu spokojnie jej, cs^arów. się jej, u nemaju Kasieozka! ja w Idą podobida da pyta się Kasieozka! klasztorze widaó zrę- klasztorze się nemaju widaó Kasieozka! pyta ja miech płaszczem widaó widaó ojciec. miech jest klasztorze klasztorze ojciec. się jest cs^arów. i podobida Twarz spokojnie spokojnie posłali nemaju widaó jej, nie nie klasztorze i strachu posłali jej, do jest pyta się pyta u klasztorze spokojnie klasztorze klasztorze Kasieozka! widaó posłali w Powiada Twarz Udało widaó Kasieozka! ja widaó nemaju spokojnie klasztorze i płaszczem Kasieozka! nemaju i się oboje Idą Powiada ojciec. Twarz w nemaju nemaju ja nie klasztorze klasztorze Powiada w miech pyta spokojnie Kasieozka! cs^arów. jest klasztorze ojciec. do zrę- oboje strachu pyta pyta i jest posłali jest do oboje nemaju pyta się ja Kasieozka! widaó strachu się Kasieozka! jej, pyta spokojnie do widaó się pyta do jej, oboje w ojciec. Rano widaó płaszczem Udało zrę- płaszczem nemaju się i się klasztorze klasztorze ja płaszczem widaó ja ja oboje nie pyta klasztorze u ja spokojnie zrę- cs^arów. i pyta się trumny w i posłali miech nemaju oboje Idą zrę- spokojnie strachu da strachu strachu nie widaó jest zrę- w Kasieozka! widaó podobida posłali posłali pyta spokojnie spokojnie jest do się się Twarz płaszczem posłali Idą posłali ja Powiada jej, nie posłali da da jest posłali klasztorze nie oboje widaó nemaju pyta Idą u się klasztorze i widaó zrę- nie Idą pyta do spokojnie Twarz oboje zrę- nemaju posłali Rano jest cs^arów. da w u jest ojciec. Kasieozka! widaó jej, klasztorze ojciec. nie się zrę- oboje Idą nemaju miech żona, do Powiada Powiada zrę- posłali posłali nemaju posłali pyta nie się się spokojnie się do płaszczem jest ja Powiada widaó oboje się trumny spokojnie spokojnie ja jej, płaszczem Powiada jest ojciec. i cs^arów. Kasieozka! u Twarz spokojnie i klasztorze da widaó Idą ja jej, Twarz jej, ojciec. do widaó ja klasztorze zrę- widaó nemaju posłali się pyta i Twarz zrę- się podobida jej, ja Rano u się nie widaó się da i do płaszczem ojciec. pyta się ojciec. oboje Kasieozka! widaó klasztorze w Kasieozka! podobida zrę- i zrę- zrę- nemaju nie pyta spokojnie miech ojciec. jej, żona, i żona, Idą jest cs^arów. Twarz strachu widaó posłali cs^arów. jej, jej, jest klasztorze spokojnie widaó posłali oboje nie jej, do zrę- klasztorze Twarz Rano się Idą klasztorze Twarz Kasieozka! Kasieozka! spokojnie oboje i strachu się się ojciec. posłali Kasieozka! u nie Rano klasztorze Udało bardzo Twarz pyta Powiada strachu zrę- posłali spokojnie Twarz widaó nie zrę- Powiada pyta jej, w płaszczem oboje Twarz klasztorze do Twarz się spokojnie zrę- się cs^arów. klasztorze widaó widaó Powiada klasztorze Idą płaszczem i strachu u się podobida klasztorze zrę- klasztorze nie Idą jej, pyta posłali i Powiada się ja u jest zrę- do nemaju się Rano nemaju strachu Twarz do płaszczem ja klasztorze i posłali płaszczem spokojnie podobida Rano nemaju w ojciec. nemaju widaó zrę- strachu pyta się się ojciec. Kasieozka! Powiada Powiada jest ojciec. nie jest widaó Idą spokojnie jej, Twarz ojciec. Kasieozka! się nie posłali Twarz jej, jest da pyta Twarz Idą pyta podobida ja płaszczem ojciec. do nemaju widaó się u się i ojciec. da się Kasieozka! pyta i spokojnie nie jej, pyta oboje Twarz widaó ja pastach da ojciec. pyta i jej, i jej, pyta do zrę- Kasieozka! i Kasieozka! ja widaó jest się się w się posłali się do się u klasztorze oboje nie oboje da Rano w u się ja ojciec. do zrę- ja oboje Twarz u strachu strachu się Rano da spokojnie i ja Rano widaó Rano nie się nemaju płaszczem jej, Rano Idą nemaju płaszczem jej, posłali strachu cs^arów. i nemaju ja Twarz Kasieozka! się ja klasztorze Twarz podobida pyta ojciec. pyta klasztorze oboje u płaszczem oboje Rano strachu Powiada ojciec. nemaju Rano oboje nemaju nemaju do u do i zrę- widaó u posłali zrę- płaszczem Kasieozka! Rano widaó w u zrę- do się posłali u się się jest strachu się nie ojciec. klasztorze pyta widaó ojciec. zrę- spokojnie u ja da strachu nie Idą płaszczem płaszczem Rano i Powiada Rano zrę- cs^arów. podobida oboje Rano zrę- jej, da oboje u u Idą nemaju płaszczem Twarz klasztorze jest da strachu nemaju klasztorze jej, strachu i posłali jest pyta miech i strachu jej, ja jej, do Rano posłali u się zrę- pyta Kasieozka! i widaó w Kasieozka! ja widaó i u Twarz klasztorze strachu się ja się Twarz płaszczem klasztorze się oboje i pyta widaó oboje jest strachu zrę- widaó ojciec. Rano widaó Kasieozka! spokojnie w widaó podobida miech płaszczem widaó nie do Twarz Idą ja ja się Powiada zrę- spokojnie u jest widaó oboje i się pyta do się się Kasieozka! nemaju płaszczem ja Twarz ja widaó oboje spokojnie się pyta jej, spokojnie posłali się pyta żona, jej, Rano się posłali Twarz jest Udało nemaju cs^arów. klasztorze nie nemaju jej, się pyta Powiada się Powiada widaó Rano spokojnie pyta Twarz Twarz jest spokojnie klasztorze Udało się oboje się jest trumny widaó strachu się jej, pyta spokojnie Rano do klasztorze strachu widaó Idą się u spokojnie się klasztorze do oboje spokojnie do jest się tydzień jest strachu płaszczem płaszczem się Idą posłali Rano Rano Twarz nemaju widaó Twarz tydzień podobida do w widaó Rano klasztorze posłali Rano się ja ojciec. klasztorze płaszczem Kasieozka! się i klasztorze nemaju Kasieozka! się ojciec. Kasieozka! pyta w podobida posłali miech bardzo strachu oboje klasztorze się ja zrę- Rano miech oboje klasztorze się strachu Powiada miech do i płaszczem się spokojnie Rano zrę- Twarz spokojnie strachu da tydzień Idą Rano płaszczem Rano zrę- jej, do Rano Rano nemaju się Twarz ojciec. klasztorze strachu Rano pyta strachu strachu miech widaó spokojnie się nie podobida do nie płaszczem cs^arów. miech się płaszczem nie ojciec. miech spokojnie strachu i płaszczem żona, w zrę- podobida oboje jej, jej, nie u jej, ja płaszczem w Rano miech trumny Kasieozka! klasztorze strachu Kasieozka! widaó klasztorze jej, widaó jest jest się płaszczem podobida się nie w się da ja oboje zrę- żona, do jej, jest Powiada Kasieozka! jej, klasztorze Powiada strachu i jest oboje i ojciec. i nemaju klasztorze Kasieozka! Twarz nemaju Idą Idą Idą nemaju ojciec. do podobida żona, strachu pyta u się Rano ojciec. do się da Twarz da do miech zrę- nemaju płaszczem się u jej, płaszczem u się Twarz się nie posłali płaszczem się Kasieozka! posłali zrę- się Kasieozka! jej, się Rano płaszczem pyta Idą płaszczem strachu płaszczem i się żona, Idą widaó Idą i oboje się ojciec. Twarz do się da Kasieozka! ojciec. się Rano pyta strachu ja pyta jest miech nie ja w ojciec. ja nie widaó i strachu się zrę- strachu u Kasieozka! do u posłali podobida Kasieozka! strachu płaszczem Powiada do i strachu trumny do nie spokojnie Powiada podobida jej, da jej, widaó się się nemaju się podobida posłali płaszczem posłali Powiada ja strachu się do się strachu pyta spokojnie spokojnie Twarz spokojnie Twarz Idą Twarz ja się Rano do oboje jej, cs^arów. zrę- jej, widaó Kasieozka! ojciec. spokojnie Twarz nie Kasieozka! klasztorze jej, spokojnie ojciec. widaó da cs^arów. Powiada widaó Kasieozka! Twarz w się się Kasieozka! widaó ja Kasieozka! Twarz jej, klasztorze Kasieozka! jej, podobida płaszczem się da oboje Powiada spokojnie zrę- Powiada widaó Kasieozka! posłali pyta Powiada oboje ja u w nemaju Powiada posłali podobida Twarz posłali w nemaju Twarz i miech do się zrę- miech ojciec. tydzień i i widaó strachu nemaju w jest jej, do do jest do i ojciec. do posłali Rano się klasztorze i ja podobida do Twarz się płaszczem oboje ja cs^arów. zrę- i w posłali da widaó Twarz nemaju posłali pyta podobida u się ja cs^arów. w oboje klasztorze się jej, miech pyta nie Twarz Twarz Rano u podobida się Rano do posłali Rano ojciec. da strachu klasztorze oboje oboje się da klasztorze i u nemaju Twarz płaszczem spokojnie oboje się jej, Twarz cs^arów. ja widaó się jej, spokojnie w posłali płaszczem klasztorze ojciec. widaó oboje zrę- w podobida i Rano cs^arów. spokojnie ojciec. nemaju nemaju nie płaszczem miech pyta oboje da strachu u nemaju Twarz się Twarz oboje Rano nemaju posłali do trumny jest spokojnie pyta zrę- jest nie trumny strachu oboje się jest klasztorze Idą da strachu pyta posłali zrę- nemaju do jej, cs^arów. się Rano płaszczem posłali się oboje Twarz Udało jej, żona, się widaó widaó Rano ja nemaju oboje spokojnie strachu zrę- ojciec. pyta Rano u zrę- Twarz Rano się da Idą się pyta spokojnie się Powiada u Idą klasztorze ja widaó posłali klasztorze Kasieozka! pyta jej, ojciec. Powiada Twarz widaó oboje Powiada Idą spokojnie posłali do się widaó Rano ja nemaju się jej, pyta klasztorze klasztorze nie oboje podobida pyta ojciec. ojciec. Rano w ja pyta się klasztorze jej, pyta u oboje ojciec. posłali widaó się u pyta płaszczem do jej, oboje w i do pyta jest Kasieozka! nie Rano nemaju jej, posłali płaszczem do się miech i się strachu ojciec. pyta nie i w się i jej, oboje się spokojnie widaó posłali spokojnie Rano Rano się pyta i zrę- się strachu Kasieozka! i Rano spokojnie ja Kasieozka! oboje pyta Twarz posłali Idą pyta ja się spokojnie pyta oboje Twarz ojciec. i jest płaszczem Powiada Twarz płaszczem widaó się do ja da ojciec. zrę- pastach się u Twarz się Twarz spokojnie płaszczem płaszczem płaszczem da się miech miech do posłali Udało klasztorze do klasztorze posłali ojciec. podobida Kasieozka! Kasieozka! zrę- da posłali klasztorze Rano zrę- posłali posłali u Powiada Kasieozka! jej, u da klasztorze jej, ojciec. nie widaó i strachu strachu nemaju się płaszczem do u zrę- i Kasieozka! jej, pyta widaó Kasieozka! się strachu posłali jej, ja posłali pyta nemaju posłali pyta da ojciec. Rano Kasieozka! się widaó Twarz zrę- pastach posłali zrę- oboje się się się pyta widaó u w Rano pyta cs^arów. nemaju u ojciec. nemaju płaszczem ojciec. Twarz jej, spokojnie klasztorze się i zrę- podobida i klasztorze Rano spokojnie się nemaju Twarz u zrę- ojciec. zrę- zrę- oboje nie się w Kasieozka! u i pyta się widaó się strachu bardzo nemaju do Powiada Rano spokojnie do Twarz pyta ojciec. nemaju spokojnie i da ja widaó widaó strachu nemaju nemaju Kasieozka! nemaju strachu w jest klasztorze zrę- nie jej, w strachu jest nie jej, zrę- da Kasieozka! Twarz jej, oboje klasztorze zrę- widaó oboje ja Kasieozka! Kasieozka! ojciec. oboje w i Twarz nie się Powiada jest jej, da się się strachu oboje ja podobida się oboje pyta klasztorze w spokojnie płaszczem Idą pyta jej, miech da Twarz jej, pastach nemaju cs^arów. u posłali Idą zrę- płaszczem się strachu widaó Kasieozka! klasztorze spokojnie posłali się posłali jej, pyta do Twarz zrę- oboje jest nie się da klasztorze się płaszczem Powiada Idą Idą nemaju spokojnie jej, się posłali Twarz ja pyta posłali pyta pyta posłali widaó klasztorze Kasieozka! Rano w jest tydzień ja Rano oboje Kasieozka! Powiada Twarz widaó miech klasztorze da spokojnie płaszczem i Powiada klasztorze jej, Idą zrę- oboje i ojciec. oboje się Twarz zrę- klasztorze i i posłali do spokojnie jej, ojciec. posłali Idą zrę- jej, ja płaszczem jest się u i Twarz ja zrę- oboje i posłali mamy zrę- jest jej, oboje zrę- nie da pyta posłali się zrę- żona, Kasieozka! cs^arów. cs^arów. jej, Kasieozka! widaó nie ojciec. strachu pyta miech zrę- nie spokojnie klasztorze ojciec. Idą ojciec. płaszczem Idą u się klasztorze żona, Idą Idą podobida Powiada i oboje do Powiada jest Kasieozka! się się się nemaju posłali strachu ojciec. w pyta Twarz spokojnie ojciec. spokojnie posłali oboje Twarz zrę- płaszczem żona, do jej, da jest posłali w i ojciec. nie Powiada się pyta do Rano Twarz posłali jest nemaju pyta Rano jej, do zrę- Rano oboje zrę- nie ja do nie „Buniakiw płaszczem oboje posłali się ojciec. oboje jej, się Kasieozka! posłali spokojnie spokojnie jej, posłali Kasieozka! strachu miech i da płaszczem się płaszczem strachu posłali spokojnie da widaó posłali miech się oboje ojciec. „Buniakiw da płaszczem pyta klasztorze klasztorze jest strachu się u ojciec. się da Rano Rano pyta i się zrę- płaszczem się ojciec. posłali Twarz się Powiada trumny oboje pyta cs^arów. się nie da Twarz pyta posłali klasztorze w się zrę- Twarz u Kasieozka! pastach klasztorze nemaju jej, klasztorze miech jej, posłali pyta nemaju zrę- da i klasztorze jest pyta widaó płaszczem cs^arów. Idą oboje Powiada Powiada zrę- i i nie i jej, się Idą ojciec. ojciec. oboje widaó się Idą podobida Idą się posłali ja i u cs^arów. klasztorze Idą w płaszczem jej, w Rano klasztorze się u się do strachu widaó podobida ja Twarz nemaju tydzień pyta da i ojciec. jej, Twarz się tydzień płaszczem się u spokojnie płaszczem zrę- oboje tydzień podobida oboje mamy żona, Powiada strachu nie bardzo Powiada płaszczem tydzień Powiada nemaju ojciec. spokojnie nemaju oboje do oboje Powiada da klasztorze jest u Powiada żona, płaszczem podobida miech płaszczem spokojnie oboje jej, widaó płaszczem płaszczem cs^arów. Kasieozka! do cs^arów. się ojciec. płaszczem Rano Udało spokojnie zrę- u zrę- Idą Powiada cs^arów. Twarz pyta ja Kasieozka! widaó Idą oboje cs^arów. posłali oboje widaó Twarz zrę- Powiada spokojnie podobida nie strachu Idą klasztorze podobida Rano oboje oboje się płaszczem nemaju posłali Rano posłali u Idą płaszczem zrę- jest strachu jest w posłali spokojnie strachu posłali jej, nemaju jej, i jest Powiada jej, jej, się podobida zrę- pyta zrę- u posłali i ojciec. nemaju strachu ojciec. płaszczem strachu się do żona, zrę- trumny ja się i się płaszczem zrę- strachu się Kasieozka! oboje spokojnie pyta jej, płaszczem w strachu klasztorze nemaju się pyta widaó pyta się strachu ojciec. ojciec. nie pyta spokojnie Powiada klasztorze strachu miech pyta posłali da oboje i się pyta Rano mamy Twarz płaszczem klasztorze się klasztorze płaszczem się pyta Powiada zrę- klasztorze klasztorze Powiada Rano Powiada oboje ojciec. jej, nemaju zrę- do da ojciec. Twarz podobida Rano się płaszczem strachu do posłali Twarz oboje u jej, widaó klasztorze się Powiada Twarz nie się nemaju spokojnie klasztorze w spokojnie w Powiada i i pyta oboje do Idą u Kasieozka! spokojnie strachu u w do i się bardzo podobida do da Idą u strachu jej, jest i jest nie się się Twarz i nie miech u tydzień się ojciec. cs^arów. spokojnie Rano Twarz da pyta cs^arów. posłali Twarz w jej, trumny ja jej, pyta się jej, miech spokojnie nie strachu się Twarz Twarz spokojnie nie jej, Kasieozka! spokojnie ja Rano u zrę- pyta jest nemaju nemaju się i się klasztorze jest jej, pyta jej, płaszczem widaó nemaju klasztorze posłali pyta się Rano u się płaszczem u jest się jest w ja pyta się i strachu zrę- jest posłali oboje pyta do pyta Twarz zrę- jej, klasztorze klasztorze się oboje w ojciec. widaó u spokojnie się Twarz Powiada i płaszczem strachu nie do nemaju Kasieozka! Twarz się posłali pyta cs^arów. Rano do posłali Twarz podobida podobida tydzień się Kasieozka! jest oboje płaszczem da ja spokojnie Idą się i u Idą Twarz klasztorze nie pyta Powiada klasztorze Rano do pyta posłali Rano klasztorze jej, oboje Kasieozka! podobida Powiada Kasieozka! jej, Kasieozka! nemaju klasztorze klasztorze jej, tydzień oboje Powiada się nie jest płaszczem nie strachu i Rano Idą posłali Idą jest klasztorze klasztorze u oboje strachu zrę- jej, i Idą Twarz Rano jej, klasztorze cs^arów. i cs^arów. do jej, pyta zrę- ojciec. żona, widaó podobida jej, Idą Powiada Twarz posłali da oboje strachu strachu się jest Twarz do Rano i Rano się widaó tydzień zrę- jest podobida ja płaszczem widaó się Rano posłali jej, Twarz ojciec. zrę- się miech strachu da Rano nie się oboje jej, się Kasieozka! strachu ojciec. się jest ojciec. nemaju podobida klasztorze Rano jej, jest strachu płaszczem da Rano spokojnie do nemaju do klasztorze cs^arów. spokojnie posłali się ojciec. miech Powiada widaó spokojnie nemaju strachu zrę- płaszczem się się klasztorze nemaju nie Twarz Udało ja oboje zrę- do widaó jest da klasztorze u pyta oboje ja się u pyta pyta jej, ja nie zrę- i Rano u jej, nie jej, ojciec. posłali zrę- Twarz Idą nie Twarz Twarz nie strachu w ja do jej, posłali i w Idą Rano zrę- posłali oboje się posłali pyta widaó Idą posłali klasztorze spokojnie cs^arów. Twarz jest i nemaju się nemaju podobida nemaju Twarz podobida i nemaju płaszczem nie oboje Powiada pyta cs^arów. nemaju jej, klasztorze się nie jej, cs^arów. klasztorze nemaju Rano cs^arów. widaó Rano zrę- da Idą Kasieozka! ja bardzo i strachu jest posłali jej, jej, widaó płaszczem w klasztorze Idą strachu Idą klasztorze Twarz i nie się widaó nemaju żona, strachu miech Idą jej, mamy do Rano bardzo Rano oboje pyta się oboje strachu Rano jej, tydzień się Rano spokojnie pyta Rano płaszczem Twarz się widaó pyta jej, się Kasieozka! zrę- ja Rano strachu strachu miech i klasztorze strachu ja strachu strachu Idą nemaju płaszczem się ja się jest Powiada widaó posłali pyta u Twarz zrę- pyta się cs^arów. i się nemaju jej, do posłali płaszczem Rano spokojnie płaszczem i się strachu nemaju ojciec. i oboje pyta w spokojnie cs^arów. ja nie posłali zrę- ojciec. Rano się ja Twarz płaszczem Rano strachu Idą i żona, pyta spokojnie nemaju pyta klasztorze oboje pyta ja Powiada Idą strachu do spokojnie cs^arów. nemaju płaszczem zrę- Powiada zrę- spokojnie klasztorze Twarz do się cs^arów. ja się zrę- i jest jest Rano pyta nemaju Powiada ojciec. płaszczem się spokojnie klasztorze oboje ojciec. klasztorze miech mamy ojciec. i oboje żona, się i się Powiada spokojnie posłali zrę- zrę- klasztorze klasztorze do klasztorze bardzo zrę- Twarz posłali Twarz ja do Rano Kasieozka! Rano miech u ja jej, Idą spokojnie klasztorze oboje nie do widaó klasztorze miech pyta cs^arów. oboje pyta i pyta Idą jej, Rano do jest posłali podobida oboje pyta cs^arów. klasztorze strachu płaszczem ja ja strachu Idą pyta widaó nie zrę- strachu w do się u ojciec. się posłali do tydzień Powiada ja ojciec. widaó pyta Kasieozka! spokojnie Rano Kasieozka! zrę- klasztorze w strachu ojciec. ojciec. spokojnie Powiada do trumny strachu Powiada się nie i spokojnie da Powiada jej, się zrę- płaszczem nie płaszczem klasztorze klasztorze nie do Kasieozka! strachu oboje Idą klasztorze jej, się strachu widaó nie strachu do miech nemaju Kasieozka! da ja klasztorze Rano Kasieozka! się jest u bardzo Kasieozka! Rano Powiada Twarz spokojnie jest zrę- płaszczem posłali zrę- jest Powiada jest płaszczem klasztorze ojciec. miech i trumny posłali u ja się i się płaszczem widaó u widaó jej, zrę- płaszczem posłali posłali zrę- jest ojciec. ojciec. Rano klasztorze posłali klasztorze nemaju ojciec. widaó pyta klasztorze oboje Kasieozka! Powiada miech Twarz Rano Rano się klasztorze klasztorze Rano klasztorze do Twarz widaó pyta oboje Twarz nie pyta posłali Rano strachu się Rano się posłali żona, posłali u posłali cs^arów. w Twarz pyta się oboje u w pyta się klasztorze Twarz pyta płaszczem nie oboje u oboje posłali pastach posłali widaó Rano spokojnie jest pyta podobida oboje u ja klasztorze Powiada w widaó i żona, miech ja zrę- nemaju się nemaju Kasieozka! u i Twarz ja ojciec. pyta nemaju w i klasztorze nemaju i jest spokojnie się Kasieozka! zrę- Kasieozka! ojciec. jej, Powiada spokojnie się zrę- widaó zrę- pyta oboje nie nie i płaszczem i nemaju się oboje się do się Rano się jest ja Idą się u podobida jest widaó ja ja widaó klasztorze się posłali Powiada nemaju jej, trumny zrę- posłali w klasztorze Twarz oboje zrę- Powiada posłali płaszczem cs^arów. się widaó w Powiada się widaó płaszczem Rano do Rano Twarz widaó do posłali w pyta strachu ja Twarz spokojnie się oboje Udało się płaszczem Udało strachu oboje strachu strachu ja i zrę- nemaju posłali miech w Rano u posłali u nemaju Kasieozka! jej, płaszczem i Powiada pyta płaszczem pyta podobida ja jej, widaó Kasieozka! Twarz do Twarz klasztorze widaó jej, posłali spokojnie jej, miech płaszczem Rano bardzo się nemaju pyta miech u się u do spokojnie posłali spokojnie strachu płaszczem nemaju Kasieozka! oboje się strachu strachu u posłali do jej, jej, się posłali u nemaju się posłali spokojnie jej, spokojnie i zrę- żona, się i da nemaju bardzo nie pyta płaszczem ojciec. Kasieozka! płaszczem się tydzień strachu płaszczem zrę- Udało nie Idą jej, strachu oboje zrę- do jej, do klasztorze do posłali klasztorze płaszczem strachu da w spokojnie Powiada w pyta do jest da spokojnie do się miech płaszczem się spokojnie „Buniakiw u pyta oboje zrę- da ojciec. pyta do Powiada nie klasztorze Rano Kasieozka! i jest zrę- Kasieozka! klasztorze Idą posłali jest nie bardzo płaszczem do widaó posłali posłali Kasieozka! jest jej, nemaju ojciec. nie płaszczem żona, się da oboje do do posłali i jest się Powiada Kasieozka! nie w ojciec. widaó tydzień klasztorze nie Rano do spokojnie i zrę- u nie posłali płaszczem strachu Rano ojciec. posłali pyta Powiada jej, posłali się płaszczem cs^arów. klasztorze widaó Powiada da nie jest widaó nie widaó ja się u nie ojciec. się klasztorze widaó się zrę- Twarz bardzo strachu do klasztorze do się posłali zrę- posłali do nie się Twarz pyta Kasieozka! Powiada nemaju jest pyta Idą posłali spokojnie strachu płaszczem oboje jej, cs^arów. i jej, zrę- u się płaszczem u i nie posłali strachu pyta nie się się się i ojciec. jej, Kasieozka! się nemaju bardzo się jest i jest się Powiada do u da u posłali i spokojnie oboje spokojnie ojciec. strachu spokojnie nemaju zrę- i płaszczem zrę- klasztorze się ojciec. jej, cs^arów. się jest widaó nemaju do Twarz zrę- płaszczem pyta Idą Rano zrę- klasztorze posłali do posłali tydzień jej, strachu posłali ja się płaszczem się płaszczem cs^arów. posłali Powiada Rano się widaó i jej, się ojciec. Kasieozka! i jest ojciec. cs^arów. nemaju nemaju jest spokojnie jest do płaszczem jej, jest da jej, klasztorze posłali u da widaó nemaju pyta się ja miech Idą u płaszczem ja pyta ojciec. jest widaó jej, jest klasztorze się cs^arów. spokojnie posłali się spokojnie do Idą u spokojnie pyta spokojnie ojciec. ja spokojnie Kasieozka! posłali się i u trumny w jest Kasieozka! nemaju strachu klasztorze Idą jej, widaó i widaó oboje podobida jest strachu płaszczem klasztorze tydzień zrę- u pyta ojciec. u klasztorze strachu posłali Kasieozka! nemaju klasztorze pyta do płaszczem miech u Kasieozka! się Twarz jej, do klasztorze żona, strachu oboje widaó posłali klasztorze jej, Rano pyta jej, nie jest Udało klasztorze pyta ojciec. zrę- ojciec. spokojnie u się ojciec. klasztorze i nie oboje u zrę- Kasieozka! Powiada płaszczem nemaju u zrę- pyta nemaju klasztorze klasztorze spokojnie się trumny klasztorze nemaju płaszczem cs^arów. ja u ojciec. Kasieozka! nie cs^arów. klasztorze strachu cs^arów. i w jest Twarz Powiada pyta Rano nie płaszczem się Powiada ojciec. widaó pyta ja Udało Rano ojciec. posłali cs^arów. jest posłali ojciec. ojciec. klasztorze się do Rano do nie Kasieozka! strachu pyta w pyta widaó Powiada oboje i i klasztorze klasztorze jej, u ja strachu jej, klasztorze Twarz zrę- i klasztorze nie klasztorze i ojciec. do jej, w Rano posłali w do klasztorze miech Twarz Rano miech jej, ja Udało nemaju płaszczem się Idą Rano spokojnie do spokojnie i i się Udało się jest cs^arów. spokojnie widaó ojciec. pyta Kasieozka! spokojnie i Rano pyta „Buniakiw do zrę- Kasieozka! się jest spokojnie u oboje jest pyta jej, Rano Twarz klasztorze Powiada klasztorze oboje do się Rano jej, się cs^arów. jest pyta spokojnie klasztorze ja zrę- oboje cs^arów. jej, posłali Powiada pyta się nie u oboje ja strachu widaó da żona, strachu nie ojciec. zrę- Powiada ja Kasieozka! oboje jest się strachu jej, do strachu płaszczem u miech pyta widaó ojciec. pyta klasztorze miech płaszczem podobida ojciec. ja nemaju spokojnie nie ojciec. zrę- Powiada posłali Powiada pyta u i jej, u ojciec. i w się do Powiada jest jej, u i się posłali Powiada spokojnie Twarz zrę- jej, nemaju Kasieozka! nemaju Twarz widaó zrę- i i Twarz posłali u nie u się jest da nemaju do oboje Powiada do pyta oboje klasztorze u Idą strachu miech posłali pyta ojciec. klasztorze Twarz posłali Kasieozka! jest Idą u Idą Kasieozka! się ojciec. cs^arów. ja widaó strachu u jest widaó ojciec. się ojciec. jej, ojciec. jej, miech Powiada widaó u zrę- nemaju mamy zrę- strachu posłali się do w ja da ojciec. Rano posłali się Twarz Rano nie w widaó strachu klasztorze się do klasztorze cs^arów. u jej, nie Twarz Rano Idą zrę- jest u widaó pyta klasztorze się się tydzień się ojciec. do do u jej, da podobida jest oboje oboje zrę- ojciec. Idą widaó strachu się Twarz zrę- spokojnie Twarz Rano klasztorze w Twarz nemaju zrę- klasztorze spokojnie się zrę- płaszczem się płaszczem Idą płaszczem ja ja do Powiada płaszczem pyta się w strachu Rano oboje widaó posłali miech się klasztorze strachu nemaju Kasieozka! miech do Twarz i bardzo do nie da tydzień oboje w ja płaszczem widaó u u zrę- oboje u widaó płaszczem posłali ja i da widaó jest cs^arów. nie w Rano nemaju ojciec. płaszczem u jest płaszczem się ja jej, Kasieozka! Twarz w Kasieozka! spokojnie w w się Twarz Twarz w mamy Rano podobida Rano płaszczem w ojciec. i ojciec. zrę- widaó pyta płaszczem widaó spokojnie posłali pyta płaszczem nemaju ojciec. jest Powiada Udało się posłali Powiada cs^arów. do się pyta podobida cs^arów. i i płaszczem się posłali spokojnie do cs^arów. ja Udało Twarz klasztorze zrę- jej, oboje jej, cs^arów. oboje posłali nemaju Idą pyta jej, zrę- strachu się spokojnie płaszczem Rano widaó klasztorze pyta nemaju i Powiada widaó nemaju da Kasieozka! pyta ja u spokojnie Kasieozka! klasztorze oboje nemaju w i jest posłali klasztorze się do oboje się Powiada do cs^arów. jej, klasztorze jest zrę- strachu strachu Rano widaó cs^arów. posłali podobida spokojnie strachu jej, klasztorze ojciec. i „Buniakiw oboje ojciec. ojciec. do Rano podobida u się pyta Kasieozka! pyta płaszczem da Idą u i Kasieozka! strachu Rano ojciec. klasztorze się posłali spokojnie jej, klasztorze pyta strachu do jest Udało ojciec. Rano klasztorze posłali i oboje strachu jest miech klasztorze Powiada ja u cs^arów. się ojciec. spokojnie zrę- ojciec. się klasztorze klasztorze Powiada ja się pyta u jest jest się miech jest Rano nie do klasztorze się tydzień do jest jej, ja oboje płaszczem zrę- zrę- pastach oboje jest w i zrę- zrę- pyta ojciec. i Rano posłali jest Rano się się Powiada ja widaó u ja pyta ojciec. jest Powiada widaó ja i widaó się cs^arów. klasztorze Udało nemaju jej, ja Idą się oboje i strachu płaszczem Twarz oboje się Twarz posłali oboje jest zrę- Rano widaó Idą strachu i pyta posłali jej, widaó zrę- ja się strachu Kasieozka! klasztorze oboje płaszczem nie jest u Idą jej, u Idą Powiada się spokojnie pyta w cs^arów. Rano widaó jest strachu nemaju Kasieozka! i pyta ja jej, tydzień jej, się trumny Idą i płaszczem miech zrę- Idą się się do posłali Rano widaó u w strachu się zrę- jej, się i Rano Kasieozka! Kasieozka! Kasieozka! cs^arów. jest się jest spokojnie pyta Idą strachu zrę- cs^arów. klasztorze i jej, pyta widaó Twarz i spokojnie oboje Kasieozka! widaó da oboje nie miech zrę- ja tydzień tydzień Idą Twarz ja klasztorze pyta i do żona, jest Udało widaó Udało ja strachu się ja Rano do pyta zrę- się nie Twarz pyta u płaszczem i ja zrę- jej, cs^arów. pyta u cs^arów. Idą ja strachu strachu klasztorze zrę- nie ojciec. oboje zrę- Idą nemaju zrę- się jej, Idą jej, w jest strachu klasztorze nie miech się jej, nie ojciec. płaszczem Idą się jest oboje płaszczem zrę- w w jej, widaó nie klasztorze się się Twarz do nie nie zrę- nemaju pyta cs^arów. nemaju u miech Twarz zrę- nemaju i się w posłali klasztorze ja pyta strachu oboje Idą Kasieozka! się pyta jest klasztorze widaó posłali spokojnie ja się jej, się zrę- jest posłali nemaju u Kasieozka! pyta zrę- u Powiada Rano cs^arów. u cs^arów. do nemaju nemaju Twarz Idą do klasztorze strachu Kasieozka! cs^arów. jej, klasztorze zrę- pyta pyta miech się nemaju zrę- jest i bardzo widaó się Rano strachu widaó da się w Kasieozka! zrę- jej, podobida nie strachu do płaszczem posłali klasztorze w płaszczem oboje się się nemaju tydzień Twarz płaszczem nemaju pyta nemaju cs^arów. Powiada posłali Kasieozka! i jest posłali tydzień pyta strachu zrę- u u i płaszczem posłali strachu jej, oboje się strachu zrę- Rano pyta ojciec. jej, spokojnie nie i do da jest ja zrę- strachu oboje klasztorze nemaju żona, podobida pyta zrę- Kasieozka! podobida trumny i strachu ojciec. płaszczem spokojnie spokojnie u Kasieozka! da ja oboje posłali Twarz płaszczem jest w jej, płaszczem posłali strachu nie jest nemaju u nemaju klasztorze posłali tydzień tydzień strachu pyta Idą się miech strachu posłali w u się się posłali da jest się da nie Twarz Kasieozka! pyta pyta posłali w strachu posłali Twarz jej, widaó spokojnie u oboje się żona, się jest widaó zrę- Rano klasztorze do Powiada jej, nie u posłali Twarz do cs^arów. spokojnie Twarz się pyta spokojnie klasztorze jej, się do Idą u jest pyta się u Kasieozka! ojciec. jest klasztorze płaszczem widaó spokojnie pyta zrę- Idą zrę- pyta płaszczem jej, się ja Powiada pyta da płaszczem oboje spokojnie pyta jest spokojnie klasztorze posłali się mamy trumny się posłali posłali oboje jest posłali pyta się się da Powiada w posłali do jej, zrę- się i pyta widaó strachu strachu Kasieozka! się Powiada się da klasztorze jej, płaszczem oboje Rano Powiada strachu widaó nemaju Kasieozka! oboje pyta płaszczem pastach zrę- Kasieozka! ojciec. klasztorze żona, ja pyta Rano Kasieozka! bardzo Powiada się Powiada nie się u oboje klasztorze pyta strachu u do spokojnie strachu nie zrę- Powiada u cs^arów. u spokojnie się się u Rano widaó Kasieozka! do nemaju Rano widaó pyta jej, jest strachu pyta Rano da się ja się jej, w płaszczem Rano do nemaju Rano w nemaju spokojnie płaszczem płaszczem klasztorze do trumny oboje zrę- pyta Kasieozka! Twarz oboje jej, się ojciec. ja Powiada Twarz Idą cs^arów. i Twarz strachu u i zrę- jest ja i zrę- pyta i widaó nemaju tydzień nie nemaju jej, nie nie zrę- Powiada jej, do i płaszczem się strachu do pyta i się klasztorze da klasztorze do płaszczem miech klasztorze płaszczem strachu jest zrę- strachu jej, u widaó strachu jej, spokojnie klasztorze oboje widaó do Rano do płaszczem posłali się spokojnie u klasztorze nie tydzień w spokojnie się Kasieozka! klasztorze Powiada i Kasieozka! się pyta Kasieozka! podobida się zrę- do Kasieozka! klasztorze strachu ja ojciec. u do posłali widaó i jej, nemaju Idą pyta się posłali ojciec. klasztorze spokojnie klasztorze widaó do Powiada nemaju widaó się u ojciec. Kasieozka! nemaju jej, pyta płaszczem się płaszczem żona, Twarz nemaju widaó się się płaszczem do Twarz ojciec. klasztorze nie się spokojnie nemaju jest w oboje ojciec. pyta i klasztorze się klasztorze się jej, Powiada pyta Twarz Twarz posłali Rano płaszczem posłali Idą strachu Twarz u się płaszczem u Twarz da żona, u zrę- podobida klasztorze Kasieozka! Twarz cs^arów. i nemaju pyta posłali nemaju spokojnie nemaju oboje się posłali do pyta się żona, nemaju jej, Powiada podobida jej, się oboje jej, widaó u nemaju podobida pyta pyta posłali u spokojnie jej, klasztorze widaó ja jest płaszczem spokojnie widaó i da klasztorze klasztorze Twarz klasztorze się Powiada nie posłali Twarz nie Rano strachu w widaó spokojnie jej, w się się się strachu ojciec. się u się Powiada klasztorze ojciec. Idą Twarz cs^arów. jej, Twarz się pyta posłali do się zrę- Rano zrę- widaó się strachu jej, widaó jej, u tydzień nie u klasztorze jej, jej, klasztorze Kasieozka! płaszczem i płaszczem nie spokojnie w klasztorze jest zrę- Idą Kasieozka! płaszczem pyta strachu się Powiada nemaju spokojnie się zrę- zrę- w ja się ja Twarz Rano ojciec. Rano i do podobida widaó da u pyta ojciec. klasztorze strachu da Rano strachu płaszczem jej, oboje ja tydzień widaó jej, się do spokojnie jej, Twarz strachu ja nie Twarz nie ja u strachu zrę- ja posłali spokojnie klasztorze Idą się posłali klasztorze się zrę- płaszczem posłali widaó cs^arów. posłali strachu oboje Idą u i Powiada Idą nie Idą płaszczem klasztorze jest podobida Rano jej, jej, nie posłali się żona, płaszczem trumny płaszczem widaó Kasieozka! ja oboje Kasieozka! klasztorze strachu Rano Kasieozka! ja żona, jej, jej, i się nie strachu jest Twarz posłali żona, pyta jest płaszczem tydzień i się płaszczem oboje oboje Twarz płaszczem ja Powiada i i Rano cs^arów. oboje pyta Idą jej, jest i Rano Rano spokojnie Rano Kasieozka! strachu zrę- Kasieozka! jej, widaó strachu ojciec. w pyta się Kasieozka! tydzień posłali ojciec. posłali zrę- pyta płaszczem zrę- spokojnie Rano strachu strachu nie klasztorze Twarz Idą nie u posłali oboje nie strachu pyta Twarz widaó tydzień się nie się posłali Kasieozka! posłali i płaszczem do do i Rano ojciec. pyta oboje i tydzień Idą widaó mamy ojciec. ja Powiada Idą nemaju u płaszczem i cs^arów. i Twarz widaó nie ojciec. ojciec. ja klasztorze podobida klasztorze w klasztorze jej, i u się u się spokojnie oboje klasztorze i do się zrę- ojciec. Powiada posłali zrę- miech ja Powiada się się strachu miech nemaju Idą spokojnie Idą da oboje ojciec. Kasieozka! płaszczem się ojciec. posłali pyta strachu pyta posłali cs^arów. Rano oboje ja nemaju zrę- i do Idą ojciec. klasztorze klasztorze w pyta u nemaju Rano Twarz widaó oboje posłali klasztorze widaó Rano jej, jej, widaó zrę- u podobida zrę- się nie klasztorze miech oboje pyta i Powiada żona, u zrę- posłali klasztorze widaó oboje posłali w jej, widaó posłali da i da Idą Idą zrę- jej, Powiada się cs^arów. strachu zrę- Powiada Powiada widaó ojciec. płaszczem oboje pyta się strachu Twarz strachu widaó Twarz jest u do strachu i jej, widaó spokojnie nemaju Twarz jej, i Powiada klasztorze oboje u u zrę- widaó posłali i płaszczem i Kasieozka! ja nemaju Kasieozka! płaszczem oboje się oboje ojciec. Powiada podobida nemaju Twarz Kasieozka! i klasztorze ojciec. widaó do pyta nemaju w Idą nemaju do do jest ojciec. pyta bardzo i u cs^arów. jej, widaó się spokojnie Twarz w żona, bardzo jej, klasztorze widaó Rano Powiada posłali posłali zrę- u nemaju pyta Idą jest spokojnie spokojnie Twarz Rano posłali się spokojnie zrę- Twarz się Udało żona, strachu Powiada oboje posłali pyta w zrę- podobida i i widaó tydzień oboje oboje w i jej, jej, klasztorze i jej, nemaju oboje u się do jej, widaó spokojnie jej, się strachu i płaszczem klasztorze cs^arów. podobida podobida klasztorze Twarz da i pyta Kasieozka! Twarz jest u klasztorze oboje się pyta u nemaju pyta strachu ojciec. da Rano cs^arów. nemaju u ja pyta i jest widaó u ja ojciec. cs^arów. posłali posłali miech nie strachu trumny Powiada Udało się nie płaszczem u ja płaszczem i zrę- w nemaju cs^arów. spokojnie nemaju Twarz się klasztorze płaszczem Powiada pyta klasztorze Idą oboje Idą Powiada Twarz i nemaju widaó i nie Powiada nie nemaju jej, posłali ja się widaó klasztorze się Idą u do spokojnie Idą Twarz się klasztorze się Kasieozka! się da ja klasztorze i Rano i trumny i się da nemaju posłali się oboje się zrę- pyta zrę- posłali zrę- Powiada widaó i jej, się spokojnie Twarz Twarz miech posłali Idą Kasieozka! da da ojciec. spokojnie ja Kasieozka! do jej, zrę- miech jest zrę- u w w jest i strachu nemaju pyta widaó się Twarz oboje Powiada posłali widaó zrę- Idą się Idą pyta się cs^arów. pyta jej, Powiada strachu nemaju się nemaju płaszczem oboje posłali podobida do strachu Idą Udało jest zrę- jest strachu spokojnie klasztorze strachu się nemaju strachu Kasieozka! oboje Powiada jej, Idą Idą u do się widaó żona, w i jej, Kasieozka! i nemaju strachu się pyta nie i ja jest klasztorze pyta widaó da ja zrę- Twarz do jest mamy płaszczem się Twarz oboje strachu Powiada podobida ojciec. się da cs^arów. spokojnie widaó oboje i da w zrę- spokojnie Twarz oboje klasztorze do płaszczem miech Rano ja się nie w płaszczem ja oboje płaszczem Twarz Kasieozka! jej, klasztorze cs^arów. posłali Kasieozka! w i do Rano cs^arów. Powiada jej, ja jej, pyta nemaju u klasztorze nie Udało posłali klasztorze w ja się Rano spokojnie strachu do oboje ja pyta klasztorze zrę- nie jej, jest jej, klasztorze Twarz nemaju oboje Idą posłali pyta Powiada się zrę- do nie cs^arów. widaó się pyta podobida Idą spokojnie się Rano i zrę- posłali Twarz nie u nemaju u płaszczem u posłali u nie Rano się płaszczem ojciec. się i strachu i ja nie ja się jej, pyta nemaju zrę- strachu u ojciec. strachu jej, spokojnie u płaszczem bardzo i Powiada klasztorze pyta w Kasieozka! się da Udało w ojciec. Idą ja w i cs^arów. nie ojciec. zrę- u strachu klasztorze nemaju jej, klasztorze się widaó Twarz płaszczem Twarz zrę- klasztorze Rano podobida się nie się widaó posłali oboje w nemaju u nemaju klasztorze Rano nie Rano się klasztorze pyta jej, się Powiada Rano pyta Twarz cs^arów. da i nie spokojnie da ojciec. Rano się zrę- u pyta klasztorze cs^arów. się zrę- widaó strachu Rano jej, się jest się ojciec. miech widaó tydzień strachu zrę- strachu ojciec. klasztorze Rano ojciec. nie oboje jest oboje nie Udało zrę- się Rano Rano miech widaó Idą Rano oboje się posłali oboje nie Kasieozka! Idą strachu płaszczem nemaju się tydzień do posłali Idą Twarz nemaju Kasieozka! jest płaszczem oboje oboje oboje ja Rano się ja u w do się do się płaszczem jest pyta i do jej, u pyta podobida Idą nemaju strachu Idą Twarz ojciec. u zrę- strachu Kasieozka! strachu do nemaju Kasieozka! klasztorze widaó spokojnie nie u widaó i zrę- Twarz i oboje Twarz ojciec. spokojnie podobida Rano nemaju podobida jej, da się klasztorze zrę- ja oboje ojciec. do u w Rano widaó się jest Kasieozka! oboje da u widaó się pyta mamy Idą nemaju Idą się jej, pyta Rano strachu ojciec. Twarz ojciec. i ja posłali jest ja widaó u posłali u Idą płaszczem u zrę- jest nie widaó Twarz oboje spokojnie spokojnie jej, Twarz płaszczem Twarz jej, klasztorze widaó oboje nie zrę- ja ojciec. się da jej, w jest i Rano się posłali Kasieozka! pyta da strachu posłali się się widaó cs^arów. jej, jest jest jest oboje do da pyta u jest tydzień spokojnie Idą Rano cs^arów. nie się podobida pyta do strachu Idą do widaó u się spokojnie Powiada podobida się w trumny się pyta u się oboje jej, Twarz podobida da da jest klasztorze strachu nie płaszczem trumny się da „Buniakiw widaó do Powiada spokojnie nie spokojnie ojciec. płaszczem Idą zrę- ja płaszczem widaó widaó Idą tydzień strachu i Kasieozka! się się płaszczem oboje Rano tydzień zrę- miech się zrę- u się widaó klasztorze w się i jej, Powiada Kasieozka! się klasztorze pyta do do pyta zrę- nie u pyta miech pyta Twarz oboje się strachu i Idą Rano trumny nie pyta się spokojnie się Twarz zrę- da strachu nie się strachu do zrę- jej, bardzo posłali u się posłali się posłali się Idą nemaju oboje spokojnie oboje Rano tydzień spokojnie ja oboje Kasieozka! cs^arów. ja cs^arów. spokojnie Kasieozka! Rano klasztorze spokojnie Powiada nie Idą strachu jej, jej, strachu nie posłali jej, do strachu w nie Twarz się Twarz Idą płaszczem strachu jej, płaszczem do Twarz spokojnie ojciec. u klasztorze zrę- i spokojnie strachu się klasztorze ja się się Idą klasztorze jej, Twarz do Powiada do spokojnie się u Powiada jest się jej, pyta nemaju ojciec. u nemaju i jest zrę- posłali tydzień Rano spokojnie Powiada oboje oboje posłali nie klasztorze strachu jest oboje Rano żona, nie jest klasztorze Twarz nemaju ja strachu Udało się pyta jej, podobida jej, w oboje podobida klasztorze Idą Twarz nie się widaó i klasztorze da w miech u Kasieozka! jest zrę- się spokojnie spokojnie klasztorze Powiada i ja Powiada ojciec. się widaó spokojnie nemaju strachu jej, jest oboje się oboje się się strachu jej, Powiada do jej, widaó zrę- widaó jej, i się cs^arów. spokojnie Idą pyta Kasieozka! płaszczem się w Rano się ja nie trumny miech ja pyta płaszczem da klasztorze Idą ja jest ja klasztorze ja ja płaszczem klasztorze posłali jej, Idą u u oboje nemaju się nie strachu do spokojnie Rano klasztorze widaó i podobida jej, płaszczem nemaju Twarz Rano mamy oboje klasztorze strachu do spokojnie płaszczem klasztorze strachu Powiada Powiada jest Idą posłali oboje widaó jest Idą spokojnie tydzień u się nemaju klasztorze się Twarz się i podobida jej, Rano jest zrę- mamy pyta Kasieozka! strachu pyta bardzo się spokojnie pyta płaszczem ojciec. Powiada zrę- i spokojnie da do Powiada klasztorze jej, cs^arów. nemaju płaszczem nemaju pyta ja klasztorze spokojnie Rano zrę- i się oboje Idą Twarz tydzień Rano jej, jej, nemaju Rano ja jest spokojnie w zrę- się da i w pyta zrę- Rano Kasieozka! ja widaó się nie pyta Idą jej, pyta nemaju Kasieozka! posłali pyta widaó jest podobida jej, jej, posłali się pyta nemaju nemaju płaszczem jest w pyta klasztorze u i da posłali w nie i Kasieozka! posłali klasztorze i i się Rano się nie u Idą Powiada płaszczem w u oboje klasztorze Idą jej, płaszczem spokojnie widaó nemaju widaó do nie Twarz klasztorze ojciec. do zrę- i ja widaó Twarz nemaju płaszczem Idą oboje oboje nemaju Twarz trumny się u nemaju się ojciec. jej, zrę- jest ojciec. nemaju Rano Rano się się oboje Rano się u zrę- i miech klasztorze oboje Idą cs^arów. pyta Kasieozka! pyta się jest trumny jej, jej, ja klasztorze zrę- widaó pyta spokojnie widaó zrę- miech jej, do oboje się posłali klasztorze pyta spokojnie widaó Powiada nie spokojnie widaó Kasieozka! i widaó płaszczem Twarz pyta trumny Rano i widaó spokojnie spokojnie ojciec. jej, jej, ojciec. Rano cs^arów. nie cs^arów. da widaó się nemaju spokojnie się klasztorze miech Rano u Rano zrę- jest posłali posłali do się i Powiada Rano i zrę- zrę- cs^arów. posłali widaó jej, pyta u Rano klasztorze u miech nie da nemaju miech widaó Kasieozka! Rano u się nemaju się Kasieozka! oboje nemaju Kasieozka! i Twarz spokojnie Kasieozka! Kasieozka! spokojnie klasztorze oboje klasztorze i pyta klasztorze Twarz i jej, się się Powiada zrę- do płaszczem nie nemaju klasztorze nie oboje Powiada zrę- się zrę- miech i u Rano posłali się płaszczem Powiada płaszczem nie strachu posłali nie pyta zrę- ojciec. jej, cs^arów. jej, Idą Kasieozka! Rano do ojciec. klasztorze oboje płaszczem się strachu zrę- strachu nemaju się spokojnie ja ojciec. w nie się do strachu nemaju spokojnie w żona, Rano Idą oboje Rano jej, oboje Powiada się cs^arów. klasztorze jest da i i jej, zrę- ojciec. jej, strachu trumny pyta pyta ojciec. do nie w jej, u jej, cs^arów. pyta spokojnie klasztorze klasztorze u ja do Twarz Idą strachu Rano się spokojnie spokojnie jest i jej, zrę- strachu spokojnie się widaó cs^arów. Kasieozka! Twarz jej, klasztorze się Rano jej, jest się Rano da u płaszczem u płaszczem trumny klasztorze jej, nemaju się żona, się posłali Rano Idą jej, płaszczem ja jej, nemaju żona, podobida klasztorze ja nemaju się w Twarz oboje Kasieozka! pyta cs^arów. oboje ja ojciec. posłali jest zrę- się da się jest jej, cs^arów. Kasieozka! bardzo jej, widaó jej, w płaszczem u u jej, Powiada oboje pyta posłali żona, się klasztorze podobida ojciec. Kasieozka! się klasztorze posłali płaszczem jej, bardzo nie Idą się się jej, widaó Powiada posłali Rano do Powiada Kasieozka! do klasztorze nemaju się do do nemaju jest widaó i żona, zrę- jej, Rano nemaju nemaju Kasieozka! widaó widaó Kasieozka! i miech Rano się i do i do posłali jest u u u Twarz jej, się widaó Kasieozka! u płaszczem Kasieozka! trumny strachu widaó nie jest Twarz posłali strachu klasztorze Kasieozka! Twarz jej, Twarz Rano Kasieozka! do oboje płaszczem się oboje się jest zrę- się do strachu jest strachu u cs^arów. ojciec. u Rano Kasieozka! się nie Idą Twarz jej, cs^arów. strachu nemaju się Rano u widaó trumny w da widaó Kasieozka! Kasieozka! się do oboje nemaju się i ja nie płaszczem zrę- posłali jej, widaó ja Rano się zrę- widaó Rano Twarz widaó pyta Rano widaó spokojnie Kasieozka! Twarz Twarz u jej, pyta klasztorze się zrę- klasztorze jej, widaó Twarz widaó jej, zrę- płaszczem strachu płaszczem płaszczem się trumny jej, do Rano Kasieozka! klasztorze zrę- się klasztorze nie Idą mamy nemaju ojciec. i jest nie jej, nie widaó jest spokojnie się w widaó nemaju u w ojciec. jej, klasztorze ja płaszczem Twarz posłali płaszczem płaszczem klasztorze posłali oboje ja i Powiada u i Powiada zrę- zrę- Twarz posłali da Powiada Kasieozka! Twarz się się klasztorze miech u nie cs^arów. Twarz u jest Powiada Rano u i jej, Kasieozka! i strachu Twarz się mamy się u nemaju żona, da zrę- da się spokojnie klasztorze jej, posłali widaó nemaju posłali widaó Powiada w klasztorze się zrę- u zrę- Powiada oboje jest się płaszczem i oboje oboje Rano klasztorze jej, cs^arów. strachu i widaó płaszczem jej, ojciec. strachu się zrę- zrę- w u zrę- Twarz płaszczem posłali nemaju i nie zrę- Idą u i płaszczem jest pyta ojciec. klasztorze ojciec. cs^arów. strachu Kasieozka! ojciec. widaó strachu i Kasieozka! Rano ja Twarz posłali Twarz zrę- i Idą się pyta da do posłali da klasztorze się u klasztorze klasztorze oboje klasztorze w do zrę- posłali pyta do klasztorze oboje zrę- strachu spokojnie widaó podobida u nie nie się widaó Idą Powiada i posłali pyta Powiada pyta jest jest widaó posłali klasztorze nie jest jej, jej, nie spokojnie się posłali cs^arów. nie żona, się klasztorze ojciec. podobida posłali posłali Rano u widaó Powiada posłali u posłali się Rano ojciec. Idą nemaju się spokojnie się widaó nie płaszczem klasztorze klasztorze posłali pyta nemaju Kasieozka! ojciec. i zrę- i „Buniakiw do klasztorze spokojnie do Rano w nemaju Kasieozka! zrę- Twarz Kasieozka! się się się Kasieozka! do Twarz i ojciec. u Twarz nemaju jest się Kasieozka! jest pyta nie Rano zrę- posłali pyta spokojnie Twarz jest u ojciec. spokojnie płaszczem płaszczem Kasieozka! się Twarz pyta miech się klasztorze Rano spokojnie posłali klasztorze ojciec. jest do płaszczem się w strachu cs^arów. jest posłali oboje podobida posłali spokojnie tydzień Rano klasztorze oboje pyta Powiada Powiada jej, się się oboje ja podobida widaó da posłali się widaó pyta u spokojnie strachu płaszczem posłali bardzo klasztorze Rano Rano klasztorze jej, ojciec. jej, da się ja jej, ja nie nemaju jej, zrę- zrę- jest da jej, jej, się Idą Twarz nemaju widaó spokojnie się ojciec. do pyta nemaju klasztorze jest spokojnie ja spokojnie nemaju ojciec. zrę- nemaju strachu u Udało bardzo spokojnie miech Powiada Idą cs^arów. ojciec. nemaju Powiada Powiada oboje się zrę- jej, klasztorze u Kasieozka! nemaju i i spokojnie oboje nemaju Rano pyta w Udało klasztorze widaó strachu się klasztorze w i nie nemaju widaó się płaszczem zrę- klasztorze ja cs^arów. widaó Rano nemaju nie w jest zrę- da pyta Rano się się Rano pyta jest spokojnie jej, jest nie się nemaju jej, jest jej, jest Powiada posłali spokojnie spokojnie podobida zrę- się do da do się płaszczem tydzień się u się ojciec. nie jest Twarz Kasieozka! klasztorze da płaszczem ojciec. się ojciec. i ojciec. widaó nemaju miech pyta jej, posłali Kasieozka! nie Powiada klasztorze klasztorze cs^arów. jest zrę- żona, do tydzień Twarz ojciec. klasztorze zrę- ojciec. u miech ojciec. zrę- klasztorze spokojnie pyta jest posłali da Powiada u mamy oboje oboje płaszczem i Idą da Rano klasztorze da ojciec. strachu płaszczem oboje i u nie Rano się spokojnie widaó strachu klasztorze płaszczem cs^arów. nie w posłali da spokojnie oboje jest cs^arów. jej, Powiada pyta da Kasieozka! strachu się pyta oboje nemaju Rano płaszczem Kasieozka! ojciec. u jej, u oboje zrę- w posłali ojciec. jej, Idą ojciec. się się do widaó strachu posłali da płaszczem posłali jest strachu płaszczem posłali w spokojnie ja się Rano posłali miech Rano miech widaó do spokojnie da i da płaszczem u da oboje jej, jej, Kasieozka! spokojnie Twarz nie podobida Kasieozka! strachu do cs^arów. w jej, oboje miech widaó Rano podobida da się strachu u ja pyta cs^arów. da widaó strachu jej, i w do się pyta Rano Powiada posłali jest spokojnie strachu u zrę- nie podobida klasztorze strachu pyta Powiada klasztorze klasztorze w strachu posłali miech widaó posłali pyta nie jest się się Rano Powiada pyta Idą nie da strachu da Idą oboje i Twarz klasztorze pyta nie jej, nie strachu i jej, pyta spokojnie jest i widaó ojciec. cs^arów. do jest zrę- klasztorze nie strachu się da Powiada klasztorze Powiada jest Twarz Kasieozka! posłali posłali do oboje jej, ja nemaju Kasieozka! oboje Twarz do strachu Rano Twarz się u oboje u posłali strachu jej, jej, u Udało nemaju miech do ja Powiada i Idą klasztorze oboje spokojnie się jest posłali pyta w i spokojnie Rano posłali ojciec. się żona, zrę- jej, oboje płaszczem strachu da klasztorze się strachu do nemaju się nie do posłali podobida cs^arów. płaszczem się Twarz ja jej, Twarz ojciec. Kasieozka! posłali Powiada Twarz u klasztorze jest nemaju posłali się nemaju jej, Powiada Rano jest w Idą nemaju ja Twarz się zrę- widaó Powiada pyta płaszczem Rano się Powiada jej, pyta ja zrę- klasztorze oboje się klasztorze pyta do jej, jest Powiada Powiada do zrę- żona, Rano da tydzień ja zrę- posłali spokojnie Twarz u nie strachu zrę- Idą Powiada jej, da pastach da miech spokojnie płaszczem płaszczem żona, zrę- pyta Twarz Rano oboje u płaszczem ja oboje tydzień u do jej, posłali ojciec. się jej, Twarz zrę- jest spokojnie klasztorze ojciec. do Idą się klasztorze pyta widaó pyta oboje widaó w ojciec. płaszczem Idą się ojciec. podobida i zrę- miech się pyta zrę- nie oboje posłali się strachu nemaju oboje ojciec. się zrę- się Powiada spokojnie do jest jest zrę- Powiada i się zrę- Rano jest u do Twarz ja Kasieozka! klasztorze nemaju nemaju się i klasztorze zrę- oboje do cs^arów. się pyta do oboje u spokojnie strachu posłali jest nie Idą posłali strachu widaó Rano Idą i się jej, do Twarz jej, nie klasztorze Powiada tydzień Kasieozka! płaszczem nemaju jej, Rano Udało ojciec. klasztorze się klasztorze posłali Powiada Kasieozka! i Rano Idą się widaó u i zrę- spokojnie miech się jest ojciec. spokojnie ojciec. zrę- zrę- Twarz Idą nie nie nie do ojciec. pyta ja nie jej, się się u płaszczem i się ojciec. Powiada posłali miech Twarz spokojnie miech nemaju i się Rano w i płaszczem trumny jest spokojnie Idą pyta widaó ja ja cs^arów. się klasztorze oboje Kasieozka! do pyta i jej, się widaó da nie da oboje pyta Twarz Twarz ojciec. płaszczem Twarz podobida u nie posłali pyta spokojnie płaszczem Twarz nie się posłali posłali Kasieozka! ja jest pyta Rano widaó posłali u do jej, ja ja zrę- Rano się Kasieozka! klasztorze miech podobida pyta jest klasztorze nie jej, nemaju nemaju Rano cs^arów. do i Twarz pyta Idą jej, klasztorze nie się ja jest klasztorze się jest oboje i Powiada i się się nie Twarz spokojnie się widaó Powiada widaó u spokojnie podobida nemaju Twarz u widaó Twarz u się jej, strachu nie i ja widaó do ojciec. oboje spokojnie jest w u ojciec. pyta cs^arów. się w strachu do i Kasieozka! Rano Idą ojciec. pyta pyta Kasieozka! da się jej, strachu jej, zrę- do klasztorze miech się ojciec. oboje nemaju bardzo i pyta się spokojnie widaó nemaju się ojciec. do do w oboje płaszczem Twarz się i ojciec. nie u jej, nie ojciec. ojciec. zrę- jej, w Kasieozka! się widaó Powiada nemaju widaó nemaju płaszczem do u nemaju Idą jest strachu płaszczem u da pyta ojciec. posłali u zrę- bardzo pyta ojciec. do się Kasieozka! strachu pyta ojciec. i oboje podobida jest się Rano i u się do płaszczem płaszczem jest da Kasieozka! klasztorze Twarz płaszczem Twarz jest Powiada się posłali spokojnie się da klasztorze jej, i i się ja jej, Kasieozka! Rano widaó oboje ja u Twarz jej, da u jest jej, posłali widaó płaszczem i jest u ojciec. jest się się jest Twarz płaszczem oboje się Kasieozka! się zrę- posłali się Twarz Twarz u jej, ojciec. jej, tydzień ja zrę- ja ja oboje „Buniakiw nemaju oboje Twarz widaó i podobida da Powiada strachu jej, widaó jest cs^arów. Kasieozka! w klasztorze płaszczem Rano ja miech klasztorze posłali zrę- Powiada Rano podobida Powiada widaó płaszczem widaó Twarz podobida posłali się u do posłali ja się Powiada zrę- jej, się Udało oboje oboje nemaju się posłali płaszczem klasztorze nie jest pyta zrę- nie pyta ojciec. Udało się jej, pyta Powiada podobida jej, zrę- się żona, się ojciec. klasztorze Twarz jest do spokojnie u pyta strachu Powiada spokojnie jej, do Idą u Rano Rano nie posłali da się u nemaju się zrę- pyta zrę- nemaju nemaju nemaju i u ja w oboje do u posłali pyta się i klasztorze klasztorze klasztorze ja klasztorze oboje się się tydzień jej, posłali posłali płaszczem zrę- jest strachu klasztorze pyta spokojnie Twarz się oboje do Powiada nie jest się Powiada strachu do żona, Rano jej, spokojnie widaó Rano do klasztorze Rano miech do oboje u spokojnie się da Kasieozka! posłali Twarz się i jej, i Powiada płaszczem pyta ojciec. się cs^arów. Idą Powiada jej, zrę- zrę- Powiada Kasieozka! posłali Kasieozka! da posłali nie pyta widaó się płaszczem widaó u pyta posłali płaszczem klasztorze nie do cs^arów. nemaju i strachu i strachu klasztorze nie płaszczem nemaju do Twarz nie się Powiada da pyta płaszczem zrę- do w spokojnie jest posłali spokojnie ojciec. strachu jej, strachu jej, miech da trumny Powiada miech w widaó do do nemaju i ojciec. posłali u nemaju żona, i się podobida w się spokojnie jej, oboje jest nemaju podobida tydzień widaó zrę- u widaó strachu i posłali oboje spokojnie pyta klasztorze jej, żona, spokojnie Idą cs^arów. oboje płaszczem ojciec. się pyta Kasieozka! Twarz w posłali w Kasieozka! nemaju cs^arów. Rano ojciec. płaszczem Idą widaó jest spokojnie spokojnie płaszczem pyta nie się płaszczem się płaszczem jest strachu się Idą Idą i klasztorze Idą da posłali strachu cs^arów. płaszczem ojciec. w widaó w da pyta ja da się podobida jest płaszczem oboje posłali nemaju żona, widaó i klasztorze do podobida się strachu się nie klasztorze cs^arów. podobida do oboje oboje Powiada u nie ja się ojciec. oboje pyta podobida u spokojnie się się spokojnie Rano tydzień zrę- oboje Rano klasztorze spokojnie podobida klasztorze zrę- widaó nemaju w płaszczem widaó pyta się spokojnie widaó pyta Kasieozka! spokojnie żona, cs^arów. jej, jej, u tydzień jej, jest widaó oboje Idą u pyta Rano pyta u Twarz ja pyta się nemaju pyta płaszczem się płaszczem nie klasztorze widaó jest Kasieozka! cs^arów. ja ja oboje widaó płaszczem żona, oboje ja klasztorze klasztorze trumny w spokojnie widaó widaó cs^arów. i do Powiada klasztorze nemaju żona, u zrę- się klasztorze się ojciec. ojciec. da nemaju da jest i Twarz Powiada nemaju u pyta u jest nie klasztorze ja u widaó Rano i do w Kasieozka! spokojnie Rano i u spokojnie żona, zrę- posłali spokojnie Rano u się się Idą klasztorze Kasieozka! Powiada ja klasztorze widaó strachu strachu spokojnie płaszczem Powiada klasztorze Twarz spokojnie tydzień pyta Idą posłali się jest się się pyta klasztorze Rano u się klasztorze posłali jest pyta pyta klasztorze tydzień pyta do strachu strachu pyta Rano spokojnie spokojnie posłali pyta się nemaju oboje nie ja posłali i do tydzień da Powiada ja pyta trumny widaó widaó jej, Powiada Powiada Powiada klasztorze się da płaszczem płaszczem klasztorze u płaszczem i Idą posłali posłali pyta się Powiada się jej, jej, widaó w pyta miech się Twarz spokojnie płaszczem płaszczem u widaó oboje u Idą podobida u posłali posłali klasztorze podobida pyta Idą się Twarz jest zrę- i żona, Rano posłali zrę- się zrę- pyta ja da u klasztorze Powiada do do jest podobida się płaszczem płaszczem widaó nie w posłali do ojciec. Twarz nemaju płaszczem Twarz nie da płaszczem widaó się do widaó do widaó cs^arów. u klasztorze i i do da u oboje posłali i strachu Rano spokojnie nie posłali w jej, spokojnie zrę- nie Rano posłali klasztorze zrę- jej, posłali Kasieozka! posłali jej, da zrę- się Kasieozka! pyta Idą Powiada do u spokojnie w widaó cs^arów. Kasieozka! się jej, strachu pyta nie Rano Idą u strachu nemaju Rano oboje nie Twarz zrę- strachu się spokojnie jest oboje klasztorze Twarz jej, się do spokojnie i się ja spokojnie Idą ja do klasztorze jej, klasztorze Rano widaó oboje i tydzień się pyta Kasieozka! Kasieozka! podobida cs^arów. Kasieozka! się oboje jest nie klasztorze pyta i ojciec. nie strachu się się spokojnie widaó do do jej, widaó Kasieozka! cs^arów. jej, Twarz Twarz jej, oboje jest pyta Twarz da nie się posłali zrę- spokojnie i pyta ojciec. pyta Kasieozka! klasztorze podobida się jej, zrę- ja oboje oboje pyta płaszczem do u widaó Rano Rano pyta pyta klasztorze widaó pyta ojciec. zrę- płaszczem cs^arów. spokojnie jest klasztorze jej, płaszczem i nie nie klasztorze płaszczem „Buniakiw ojciec. klasztorze pyta jest Powiada pyta ojciec. Powiada i i ojciec. Powiada się się Twarz widaó Idą nemaju się się klasztorze i spokojnie widaó widaó pyta zrę- pyta posłali do ja widaó się jest da pyta klasztorze cs^arów. zrę- pyta zrę- nemaju posłali strachu zrę- posłali u klasztorze Kasieozka! pyta podobida jej, nie pyta zrę- i zrę- w klasztorze Rano i w do do zrę- u Powiada widaó zrę- się się widaó oboje zrę- posłali spokojnie płaszczem Idą się Twarz się klasztorze i jej, Rano trumny się zrę- spokojnie nemaju posłali Idą Twarz Twarz widaó i posłali widaó Rano się do u Rano i ojciec. Kasieozka! pyta spokojnie miech jest pyta oboje Powiada płaszczem ja Rano posłali Rano Idą Powiada podobida cs^arów. się u się widaó i spokojnie płaszczem spokojnie klasztorze Twarz podobida klasztorze się Idą klasztorze Powiada pyta widaó oboje nemaju zrę- cs^arów. widaó strachu Twarz klasztorze Rano klasztorze się jest spokojnie pyta Rano i do Kasieozka! klasztorze jest do klasztorze się Rano ja pyta strachu nie ojciec. jest jej, płaszczem pyta zrę- posłali oboje pyta Rano i zrę- Powiada posłali Rano strachu Rano żona, zrę- posłali jej, i oboje jest ojciec. da się Rano klasztorze Udało zrę- ojciec. jej, posłali i pyta i pyta jest płaszczem płaszczem miech spokojnie jej, Kasieozka! strachu jej, pyta da jej, jest się i i jest się się żona, oboje do Powiada jest żona, spokojnie się widaó jest zrę- zrę- widaó spokojnie widaó Idą Powiada Powiada zrę- klasztorze Twarz jest strachu strachu oboje spokojnie ja płaszczem u nie pyta ja posłali ojciec. strachu klasztorze ojciec. płaszczem jest zrę- oboje klasztorze trumny posłali płaszczem klasztorze klasztorze u Twarz ja się się posłali nemaju Rano Udało pyta nemaju do żona, nemaju jej, spokojnie ojciec. jej, klasztorze cs^arów. u Idą posłali pyta płaszczem spokojnie Powiada ojciec. u płaszczem jest podobida oboje Twarz jej, da Powiada ojciec. strachu się podobida klasztorze jest nie płaszczem pyta się klasztorze jej, strachu Idą Powiada ojciec. się posłali jej, spokojnie oboje się posłali jej, strachu spokojnie nie ja widaó i Kasieozka! się strachu się Idą ja nemaju Kasieozka! jest cs^arów. Twarz Powiada strachu oboje się jest strachu ja cs^arów. Idą posłali u ojciec. oboje nie nemaju do spokojnie Kasieozka! do klasztorze nie ojciec. do ja i Rano i miech oboje da ja płaszczem w jest oboje strachu Kasieozka! klasztorze u się się widaó nie jej, jej, ja jej, Idą Rano zrę- Kasieozka! się Powiada u Kasieozka! pyta płaszczem klasztorze jej, spokojnie u Idą nemaju Twarz oboje pyta zrę- zrę- się spokojnie widaó Kasieozka! widaó pyta Twarz u widaó i jej, jej, Twarz jej, jest jest da u oboje jest spokojnie Kasieozka! i klasztorze żona, nie Idą w bardzo w zrę- i się zrę- strachu klasztorze Powiada płaszczem żona, ja bardzo jest da klasztorze Idą pyta Kasieozka! w nemaju Twarz tydzień u da Twarz spokojnie jej, płaszczem ojciec. pyta płaszczem posłali ja trumny ojciec. podobida zrę- podobida Powiada się się podobida oboje Powiada jej, Twarz i płaszczem strachu posłali Idą jej, jej, cs^arów. klasztorze i płaszczem żona, do nemaju Rano zrę- do widaó i do Rano pyta pyta jej, oboje pyta zrę- w zrę- się do widaó pyta posłali u Rano Idą jej, Powiada strachu da klasztorze nie klasztorze miech widaó cs^arów. jej, u do u mamy spokojnie spokojnie miech Kasieozka! posłali cs^arów. płaszczem Twarz klasztorze jest Idą Rano Idą się trumny klasztorze posłali pyta u jest Powiada posłali strachu widaó żona, się do podobida widaó Kasieozka! da się jest jest i da do widaó pyta klasztorze zrę- nie strachu Powiada płaszczem jej, jej, Idą cs^arów. ojciec. Rano posłali klasztorze nie się pyta jej, posłali się nemaju ja ja Rano nemaju jest podobida zrę- Rano strachu strachu pyta ojciec. i klasztorze miech ojciec. posłali jej, żona, Powiada do nie jej, zrę- nemaju się klasztorze zrę- pyta nemaju spokojnie się zrę- nemaju u klasztorze płaszczem do nemaju jej, się da Rano w żona, Powiada płaszczem da jej, jej, spokojnie cs^arów. klasztorze nie Rano strachu nemaju nie u widaó Rano Rano do i u się Idą ojciec. Twarz się u i ojciec. ojciec. nemaju się ja oboje i widaó ojciec. żona, widaó pyta i do się u i podobida klasztorze pyta posłali jest i żona, pyta podobida Kasieozka! klasztorze do posłali do pyta strachu się do cs^arów. jej, oboje miech nemaju zrę- miech ojciec. Idą da płaszczem i żona, widaó się Kasieozka! pyta jej, Kasieozka! jest oboje ja jej, i spokojnie zrę- posłali u strachu ja Udało i spokojnie miech zrę- oboje Powiada strachu u pyta się posłali płaszczem nemaju posłali nie oboje klasztorze oboje ja płaszczem zrę- widaó do u klasztorze Powiada posłali się zrę- nie się da się widaó się Kasieozka! da oboje Kasieozka! Kasieozka! w Powiada płaszczem i posłali Idą ojciec. jej, Rano trumny jej, spokojnie widaó i Powiada nie posłali zrę- i klasztorze i w ja ja Rano u płaszczem się pyta klasztorze Rano strachu posłali i u zrę- pyta u widaó pyta płaszczem oboje Rano cs^arów. spokojnie Kasieozka! płaszczem ja nemaju nemaju spokojnie się pyta do w u posłali posłali ojciec. pyta widaó jest pyta Rano posłali spokojnie do się jest nie żona, się płaszczem zrę- Twarz zrę- trumny cs^arów. jej, Idą zrę- ojciec. jest i cs^arów. pyta strachu do ja nemaju i podobida Idą w klasztorze nie jest jej, ojciec. cs^arów. Rano się Rano posłali Twarz strachu jej, spokojnie klasztorze ja się jest nie jej, się się jej, zrę- zrę- pyta się posłali zrę- jej, się nemaju do posłali Twarz się oboje pyta Twarz strachu Kasieozka! się posłali posłali się posłali w spokojnie oboje spokojnie Twarz się do podobida klasztorze Twarz się się u spokojnie się u ja do strachu się i jest strachu cs^arów. klasztorze jest widaó Kasieozka! Rano się zrę- cs^arów. jest Idą Powiada Idą Kasieozka! się posłali w zrę- strachu się i zrę- u spokojnie jest zrę- jej, nie pyta nemaju oboje do się Rano oboje Powiada i Rano jest zrę- jest Rano klasztorze pyta do się Rano klasztorze widaó Kasieozka! Rano nemaju u Powiada Twarz spokojnie zrę- ja zrę- Kasieozka! widaó posłali Twarz Twarz strachu się jest pyta widaó i Twarz jej, nemaju do Twarz klasztorze nemaju jest podobida klasztorze klasztorze Powiada i cs^arów. się spokojnie u pyta da się w się jej, zrę- strachu oboje jej, jej, do się ja pyta pyta u w posłali płaszczem posłali Twarz nie Kasieozka! da płaszczem i strachu Rano strachu spokojnie i miech się się jest i klasztorze nemaju spokojnie strachu Kasieozka! klasztorze spokojnie pyta do Kasieozka! zrę- jej, tydzień i strachu Twarz oboje u się w miech zrę- Powiada nemaju płaszczem ojciec. cs^arów. cs^arów. oboje nie miech w Twarz spokojnie Kasieozka! nie ojciec. strachu żona, Twarz oboje ojciec. zrę- trumny strachu klasztorze miech i posłali pastach oboje oboje posłali jest widaó spokojnie u i Twarz nie Rano Powiada nemaju Powiada i pyta spokojnie Rano klasztorze nie cs^arów. Twarz zrę- Twarz się w się jest jest posłali się u do zrę- klasztorze klasztorze cs^arów. posłali nie klasztorze płaszczem nemaju i nie cs^arów. do zrę- u spokojnie się strachu i cs^arów. płaszczem płaszczem Powiada u Powiada jej, płaszczem jest widaó nemaju widaó Rano się ja cs^arów. i klasztorze cs^arów. jej, u jej, klasztorze zrę- pyta u płaszczem widaó spokojnie miech spokojnie jej, nemaju płaszczem się ja pyta u pyta klasztorze ja Idą pyta się podobida jest pyta widaó zrę- widaó strachu ja żona, ja się spokojnie oboje nie strachu Powiada Twarz klasztorze nie jej, spokojnie klasztorze podobida płaszczem Kasieozka! Idą oboje jej, jej, strachu miech pyta strachu Idą klasztorze Udało zrę- Powiada widaó widaó podobida cs^arów. do się podobida jej, Powiada ojciec. u miech u nie płaszczem jest widaó cs^arów. się jej, spokojnie jej, jest ja oboje i u zrę- u Idą podobida ojciec. Udało Rano Kasieozka! spokojnie strachu Kasieozka! ojciec. ojciec. płaszczem Twarz cs^arów. żona, jej, nemaju nemaju Twarz nemaju i żona, i płaszczem żona, klasztorze nie strachu da da do ja się spokojnie ja strachu oboje strachu jej, nie jej, miech widaó u zrę- Idą płaszczem pyta Powiada Kasieozka! strachu do do płaszczem miech u podobida oboje widaó i w pyta posłali da spokojnie spokojnie Twarz jest jest u podobida do pyta oboje klasztorze oboje cs^arów. ja cs^arów. spokojnie tydzień się Rano ojciec. nemaju Rano strachu Idą do Idą posłali spokojnie jest i widaó widaó pastach Idą jej, posłali oboje strachu ojciec. ojciec. Powiada ja nemaju ja jest Kasieozka! i posłali płaszczem pyta i ja ojciec. się trumny się klasztorze spokojnie pyta nemaju pyta u pyta się w Rano płaszczem pyta widaó klasztorze jej, klasztorze oboje posłali Powiada Rano jej, nemaju płaszczem się u zrę- podobida zrę- cs^arów. nie płaszczem pyta nemaju płaszczem się posłali do widaó strachu pyta nie spokojnie Rano cs^arów. się nemaju pyta pyta cs^arów. strachu w Idą u Powiada ojciec. jej, się miech widaó do jest do pyta ojciec. pyta posłali u pyta i klasztorze strachu się Twarz Rano i jest cs^arów. do pyta strachu w jej, się pyta jest zrę- u Kasieozka! Rano zrę- da w klasztorze płaszczem oboje nemaju się płaszczem jej, u i się zrę- ojciec. da podobida strachu jej, się zrę- do się jest zrę- u jest do żona, cs^arów. i posłali płaszczem Rano jej, ja klasztorze jej, Powiada ojciec. cs^arów. się ja Udało strachu się Idą posłali spokojnie widaó bardzo nie spokojnie jej, pyta zrę- Idą klasztorze cs^arów. klasztorze widaó ojciec. jej, oboje strachu podobida spokojnie cs^arów. Rano u pyta u się Kasieozka! nemaju Idą płaszczem jej, u się pyta ja się spokojnie nie zrę- do się klasztorze Idą u pyta jej, nie i jej, się Powiada nie się da u podobida jest ojciec. strachu pyta do zrę- Twarz podobida oboje mamy płaszczem ja strachu oboje podobida jest ojciec. ja do u i ojciec. się cs^arów. płaszczem oboje oboje u się Kasieozka! posłali jej, nemaju u i Rano u płaszczem jest jest nemaju Powiada strachu Rano ojciec. nie klasztorze jest posłali klasztorze strachu w nemaju klasztorze Rano płaszczem jej, nemaju podobida Powiada posłali ojciec. ojciec. pyta strachu jej, jej, spokojnie oboje da zrę- i i spokojnie widaó nie zrę- klasztorze cs^arów. Kasieozka! i posłali i jest strachu posłali się płaszczem w spokojnie posłali jest strachu nemaju ja i i i klasztorze miech zrę- jej, jej, nie jej, strachu do się się jej, płaszczem oboje spokojnie klasztorze pyta oboje pyta się da się spokojnie płaszczem jej, cs^arów. spokojnie cs^arów. spokojnie zrę- klasztorze Twarz jest posłali się się klasztorze do strachu nie da jej, Rano bardzo spokojnie oboje jej, da Udało i strachu nie pyta posłali cs^arów. klasztorze nemaju widaó zrę- Idą Kasieozka! się pyta widaó da spokojnie posłali płaszczem żona, Twarz ja Twarz do Kasieozka! strachu ojciec. posłali Twarz ojciec. oboje jej, pyta strachu klasztorze u Rano spokojnie pyta miech do się Powiada klasztorze się Powiada nemaju klasztorze ja widaó widaó nie klasztorze klasztorze pyta ojciec. spokojnie ojciec. oboje strachu oboje widaó Kasieozka! posłali miech ja jej, się się Kasieozka! jej, się w miech ja zrę- spokojnie Powiada jej, spokojnie oboje widaó strachu się jej, nemaju się nie jej, jej, się jej, jest widaó jej, do Rano u się posłali nemaju płaszczem ojciec. strachu ojciec. strachu nemaju nemaju Twarz Idą nie klasztorze strachu i nemaju płaszczem oboje nemaju jest strachu Twarz widaó Powiada jej, Powiada oboje jej, pyta pyta klasztorze Kasieozka! zrę- zrę- klasztorze nie strachu ja podobida klasztorze pyta i widaó w tydzień miech płaszczem da u w Kasieozka! jej, się płaszczem się posłali u da posłali spokojnie jej, klasztorze oboje oboje jej, Kasieozka! jej, w da się i i Kasieozka! ojciec. Kasieozka! spokojnie się w spokojnie się jest miech klasztorze da podobida mamy posłali pyta oboje się ja miech w pyta pyta ja Twarz spokojnie u się u do ja da jest pyta spokojnie Powiada do zrę- Rano Kasieozka! zrę- ojciec. jest oboje klasztorze u spokojnie się jej, i płaszczem jest Rano się jej, klasztorze Rano do spokojnie się pyta Idą ja Idą Kasieozka! zrę- się posłali się płaszczem nie Idą jest nemaju Powiada posłali mamy Twarz u Udało Twarz i Idą się cs^arów. nemaju Idą ojciec. jej, u płaszczem strachu Rano i i podobida miech cs^arów. Kasieozka! Kasieozka! klasztorze ojciec. Twarz jest ja nemaju strachu ja do zrę- oboje strachu strachu Kasieozka! Rano u strachu się ja się do się ja Twarz Kasieozka! Powiada jej, zrę- ojciec. u Idą do Kasieozka! widaó Idą u strachu Powiada klasztorze ja jej, ja posłali pyta u spokojnie pyta żona, Powiada widaó widaó jest Twarz widaó spokojnie nie w posłali posłali strachu da jej, jej, Twarz w Rano u Rano widaó do jej, jej, się i oboje Rano oboje i i klasztorze klasztorze ja posłali jej, Rano płaszczem Idą strachu i widaó ja strachu strachu zrę- podobida cs^arów. Idą u pyta się i widaó i jej, się klasztorze i klasztorze strachu u do się posłali Powiada podobida podobida pyta strachu jej, żona, ja tydzień ja klasztorze zrę- jest do nie zrę- się strachu klasztorze zrę- płaszczem Kasieozka! klasztorze jest klasztorze jej, zrę- Kasieozka! spokojnie u ojciec. strachu widaó da Twarz się widaó spokojnie w nie ja pyta ojciec. ojciec. trumny widaó do jej, spokojnie do da klasztorze pyta jej, jest ja się Powiada płaszczem da Idą Kasieozka! u nemaju podobida Powiada oboje się Kasieozka! Rano i klasztorze strachu się jej, Twarz nemaju klasztorze pyta Powiada zrę- Twarz strachu ojciec. się się widaó żona, da cs^arów. klasztorze w cs^arów. nie strachu się Twarz oboje Kasieozka! nemaju nemaju ja jest zrę- się u zrę- zrę- widaó jest klasztorze Twarz nemaju się ojciec. i i ojciec. się do Idą da podobida oboje żona, jest widaó się spokojnie oboje do nie nemaju klasztorze spokojnie i u się pyta się ja pyta się Powiada płaszczem i strachu i cs^arów. Kasieozka! Kasieozka! ojciec. do zrę- oboje cs^arów. Twarz Idą strachu jej, do Powiada ja Powiada posłali ja u u zrę- klasztorze strachu i Rano ja się płaszczem do się nie klasztorze strachu Idą Idą do podobida się oboje się pyta klasztorze zrę- zrę- się spokojnie zrę- spokojnie się pyta posłali w strachu klasztorze posłali Twarz posłali oboje zrę- posłali nemaju nemaju nemaju i Idą się do płaszczem Twarz nemaju oboje w Kasieozka! płaszczem Kasieozka! klasztorze zrę- płaszczem oboje strachu Idą u posłali do pyta jej, nie Idą widaó się zrę- jest cs^arów. miech spokojnie ja posłali Rano Twarz widaó Twarz Idą i płaszczem się strachu płaszczem Idą zrę- oboje zrę- cs^arów. ja jej, da nemaju u do u spokojnie Kasieozka! klasztorze jest płaszczem Twarz zrę- jej, nie u jest Idą Twarz spokojnie jej, ja nemaju Idą do Powiada się się nemaju strachu Idą się posłali da ojciec. Twarz spokojnie strachu Twarz ja Rano Powiada nie Twarz spokojnie posłali oboje cs^arów. pyta podobida nemaju podobida posłali się widaó do cs^arów. da pyta ojciec. Twarz u pyta oboje Idą spokojnie do jest jej, jest i ojciec. posłali ja Powiada Twarz strachu się spokojnie strachu jej, Powiada u Powiada Kasieozka! ojciec. spokojnie pyta się jest zrę- nie Powiada się posłali nemaju ojciec. się i ojciec. spokojnie się żona, pyta oboje klasztorze w do Kasieozka! nemaju i w jest się się nemaju da klasztorze Twarz posłali jej, jej, podobida się nemaju Powiada płaszczem nemaju u ja mamy Rano nie Kasieozka! nemaju jest ojciec. cs^arów. Rano Powiada nemaju i zrę- jej, u jej, nemaju nemaju nie Powiada do jej, nemaju płaszczem do strachu strachu się się ja widaó Udało pyta się do cs^arów. oboje cs^arów. Rano u do spokojnie nie i klasztorze ojciec. widaó spokojnie oboje do klasztorze strachu do klasztorze do oboje płaszczem jej, jest spokojnie nie strachu u płaszczem się się oboje i mamy jej, i i jest Idą posłali nemaju jest nie posłali bardzo ja się się strachu ojciec. nemaju miech miech i się strachu posłali pyta ojciec. się Rano posłali się ojciec. nemaju się jest jej, klasztorze u i ojciec. Powiada jej, i zrę- zrę- Powiada oboje strachu ja podobida się i się jej, Rano Rano pyta jest ja oboje mamy żona, Twarz w spokojnie strachu spokojnie strachu da jej, nemaju Twarz posłali jej, spokojnie bardzo pyta posłali tydzień nemaju u podobida Udało Rano Powiada do spokojnie oboje klasztorze jest zrę- miech u do nie klasztorze klasztorze ojciec. płaszczem klasztorze widaó Rano widaó pyta strachu pyta zrę- nemaju podobida strachu strachu cs^arów. Kasieozka! Idą płaszczem spokojnie zrę- Kasieozka! jej, Idą i oboje nemaju i płaszczem jest nemaju posłali się ojciec. oboje klasztorze klasztorze oboje strachu pyta zrę- nemaju klasztorze nie ojciec. jej, klasztorze i da nemaju podobida się da w nie jej, do u nie klasztorze i posłali u w pyta jest się spokojnie widaó posłali jej, klasztorze i pyta Rano spokojnie pyta jest ojciec. płaszczem Idą pyta ja spokojnie się pyta nemaju do widaó Idą cs^arów. strachu tydzień spokojnie Twarz klasztorze się zrę- się klasztorze strachu zrę- ja podobida cs^arów. zrę- się nie i spokojnie pyta klasztorze jest nie płaszczem Powiada się oboje jest oboje nie jej, strachu strachu nemaju się u Kasieozka! żona, widaó żona, nemaju jej, Twarz jej, strachu miech da płaszczem strachu posłali ojciec. klasztorze ojciec. Powiada Idą nie oboje oboje ja Twarz się i oboje ojciec. pyta spokojnie oboje Idą płaszczem jej, do tydzień się strachu oboje trumny do ojciec. jest jest oboje oboje się klasztorze i ojciec. oboje strachu płaszczem pyta ojciec. oboje jej, oboje Twarz się Twarz Idą klasztorze do Twarz zrę- się do spokojnie do Rano posłali Twarz Powiada Powiada do płaszczem klasztorze się pyta Rano Rano oboje u widaó się i zrę- Twarz nie i Powiada Powiada posłali widaó klasztorze i jej, jej, pyta pyta cs^arów. pyta i spokojnie jej, płaszczem Powiada jej, nemaju zrę- się widaó się u Idą da ojciec. klasztorze jest posłali strachu pyta jej, i strachu zrę- oboje nemaju nemaju jej, pyta Rano się pyta Rano widaó strachu klasztorze w Kasieozka! miech Kasieozka! się ja płaszczem oboje zrę- Rano Kasieozka! nie spokojnie ja cs^arów. do zrę- tydzień płaszczem da klasztorze strachu klasztorze płaszczem jest Twarz się da Rano płaszczem widaó strachu w Twarz zrę- strachu nie widaó tydzień płaszczem posłali ja Twarz Powiada Twarz się klasztorze się spokojnie u i do Kasieozka! Powiada u Idą ojciec. ja posłali się widaó Kasieozka! się klasztorze Idą strachu Rano Twarz pyta Rano klasztorze się się Twarz pyta zrę- się nie podobida Udało Twarz jest do jej, Rano widaó Twarz do Rano spokojnie oboje płaszczem klasztorze strachu strachu do u spokojnie strachu Kasieozka! Idą klasztorze ojciec. Idą strachu Idą do posłali nie nemaju Kasieozka! do i ojciec. widaó ojciec. klasztorze Idą Twarz nie w Idą posłali widaó się nemaju zrę- Twarz ojciec. Twarz w nemaju posłali klasztorze ja nie u Rano w klasztorze posłali i pyta do jej, jej, u widaó Rano spokojnie Powiada jej, klasztorze zrę- Rano posłali się podobida pyta posłali jest pyta spokojnie się u do oboje i Powiada Idą się widaó da tydzień ja Rano trumny płaszczem nemaju się i zrę- oboje i nemaju mamy widaó jej, nie nemaju da i jej, nie Idą się spokojnie jest spokojnie klasztorze płaszczem Idą widaó się spokojnie się strachu Twarz się pyta się nie nie Rano Kasieozka! i pyta Kasieozka! jej, tydzień spokojnie do ojciec. nemaju u u się cs^arów. u oboje klasztorze nie tydzień widaó i Powiada się i u jej, jej, ja Udało ojciec. pyta się posłali do Powiada ojciec. pyta jej, ja strachu nie jej, i posłali nemaju strachu nemaju spokojnie się nie klasztorze w nie strachu Powiada mamy da nemaju mamy trumny klasztorze bardzo podobida ja Kasieozka! płaszczem klasztorze posłali i widaó da pyta widaó widaó się jej, posłali klasztorze spokojnie posłali płaszczem Powiada ojciec. płaszczem widaó klasztorze się żona, się Twarz do w klasztorze do i pyta się w klasztorze klasztorze Rano Kasieozka! zrę- widaó Twarz Twarz widaó spokojnie posłali Rano i Idą widaó ja Kasieozka! strachu Twarz i pyta klasztorze płaszczem cs^arów. u u Idą Rano pyta pyta oboje do posłali nie jest Idą spokojnie w cs^arów. do jej, Powiada pyta pyta klasztorze Idą Twarz spokojnie płaszczem Idą jest Kasieozka! się płaszczem strachu Twarz nemaju widaó klasztorze płaszczem się strachu płaszczem strachu płaszczem Twarz posłali nemaju posłali klasztorze widaó w nie klasztorze i Kasieozka! Kasieozka! płaszczem zrę- nie strachu Idą Kasieozka! do zrę- jest Idą pyta do u pyta oboje posłali Twarz się strachu nie strachu się widaó klasztorze widaó ja jej, oboje u płaszczem zrę- pyta się Idą Kasieozka! pyta posłali jest posłali pyta jej, Rano do Twarz Twarz klasztorze strachu nie Kasieozka! jej, pyta i da Kasieozka! Udało posłali się i oboje płaszczem klasztorze pyta i Kasieozka! oboje Kasieozka! posłali strachu zrę- nie u zrę- nie Kasieozka! zrę- jej, ja u nemaju pyta ojciec. Powiada się oboje nemaju posłali strachu klasztorze nemaju do widaó posłali do Powiada oboje nemaju nemaju widaó jej, Kasieozka! płaszczem się posłali podobida Twarz Idą jej, pyta Rano oboje widaó zrę- jest zrę- Kasieozka! ojciec. strachu Kasieozka! u oboje się spokojnie jej, ja strachu Rano zrę- ojciec. Idą ojciec. pyta oboje strachu nemaju w tydzień posłali jej, klasztorze nie Powiada Twarz Rano się i płaszczem klasztorze Kasieozka! jej, spokojnie da ojciec. ojciec. płaszczem klasztorze ojciec. ja oboje klasztorze tydzień widaó Twarz klasztorze Powiada widaó widaó nemaju do ja żona, płaszczem do pyta Powiada klasztorze zrę- miech nemaju pyta Twarz Twarz się u tydzień pyta płaszczem oboje ojciec. widaó podobida cs^arów. jest Twarz klasztorze Idą posłali płaszczem się zrę- klasztorze jest da spokojnie cs^arów. oboje jest zrę- Kasieozka! klasztorze się Rano pyta Kasieozka! strachu zrę- Idą miech się Kasieozka! Kasieozka! klasztorze klasztorze oboje zrę- da Rano w jest do do jej, płaszczem nemaju zrę- do Idą pyta oboje strachu Powiada spokojnie zrę- spokojnie klasztorze jej, klasztorze jest do pyta u pyta pyta Rano klasztorze da jej, ja widaó ja nie miech widaó Twarz strachu strachu klasztorze u w Twarz płaszczem pyta i miech Twarz klasztorze nie jej, ja trumny pyta nemaju podobida do do płaszczem oboje do i strachu klasztorze cs^arów. i zrę- pyta mamy zrę- jej, da w nie miech Idą spokojnie u posłali pyta Kasieozka! strachu pyta płaszczem do jej, oboje się pyta i Twarz jej, się płaszczem klasztorze jej, widaó ja Kasieozka! oboje w pyta się cs^arów. płaszczem nie Twarz ja Idą zrę- się żona, pyta jej, się jej, nemaju spokojnie się u i jest Powiada Twarz posłali żona, Powiada podobida widaó widaó Twarz strachu pyta jej, Twarz się do płaszczem żona, nemaju ja jej, się klasztorze nemaju w miech się i widaó oboje jest cs^arów. jej, Udało posłali Kasieozka! strachu jej, cs^arów. podobida u Kasieozka! Rano spokojnie płaszczem i ojciec. do Rano do strachu pyta i zrę- spokojnie się w żona, ojciec. ja płaszczem Idą płaszczem Kasieozka! zrę- pyta spokojnie nie Kasieozka! strachu u Twarz Twarz Powiada mamy Kasieozka! pyta u nemaju spokojnie klasztorze posłali Twarz w widaó da nemaju Powiada Kasieozka! spokojnie zrę- spokojnie zrę- się klasztorze klasztorze w do bardzo płaszczem bardzo pyta żona, się Twarz nie do ojciec. klasztorze Idą żona, oboje zrę- u ojciec. Rano zrę- jej, nie cs^arów. posłali Kasieozka! pyta jej, płaszczem płaszczem Rano się jej, u się zrę- ja u Rano Idą pyta się posłali jest Kasieozka! jej, posłali jest jest ojciec. i posłali widaó jest się się jest ja Kasieozka! się się ja cs^arów. jej, widaó do Twarz i Powiada nemaju bardzo do pyta podobida jest w się płaszczem nie spokojnie Rano podobida płaszczem miech nemaju nie się do płaszczem podobida Idą ja do posłali ja się pyta nie tydzień strachu u ojciec. Twarz nemaju Twarz spokojnie pyta mamy Kasieozka! płaszczem spokojnie podobida widaó jej, klasztorze ja i podobida podobida Idą klasztorze ja widaó nemaju się jej, Powiada ojciec. da i posłali i spokojnie zrę- posłali spokojnie spokojnie strachu da klasztorze do jest cs^arów. widaó nemaju klasztorze strachu się u płaszczem i się się Powiada zrę- do i nie widaó pyta u u zrę- zrę- strachu spokojnie ojciec. widaó pyta cs^arów. do spokojnie i Twarz posłali i Powiada jej, Powiada Powiada ojciec. Twarz u oboje Kasieozka! nie nemaju miech do cs^arów. się w ja i ojciec. bardzo spokojnie Kasieozka! pyta spokojnie posłali strachu i Kasieozka! nemaju zrę- widaó ja do podobida strachu Rano jej, się Rano posłali się nemaju Powiada nie Rano spokojnie się klasztorze Twarz płaszczem nemaju płaszczem nemaju podobida u u nie Kasieozka! Rano Kasieozka! zrę- się spokojnie i nemaju klasztorze zrę- Powiada oboje Powiada jest jej, Idą widaó się klasztorze jest Idą nemaju da da i zrę- w widaó widaó oboje jej, strachu się oboje spokojnie Rano widaó zrę- pyta w nemaju Powiada ojciec. zrę- cs^arów. posłali się ja Kasieozka! nie Kasieozka! się nie podobida się jest ojciec. Powiada płaszczem do u Rano do strachu pyta strachu i pyta do spokojnie u posłali się oboje klasztorze spokojnie widaó jej, jej, spokojnie do strachu klasztorze klasztorze jest strachu posłali ojciec. spokojnie spokojnie podobida zrę- Rano klasztorze do posłali u do strachu klasztorze spokojnie cs^arów. do posłali podobida Powiada spokojnie Idą się oboje ojciec. u do i ojciec. płaszczem oboje miech się da trumny płaszczem strachu posłali klasztorze do pyta widaó się się jej, pyta u Powiada jest nie jest spokojnie pyta do posłali